Jste zde


Tři metody, jak zvýšit výkonnost mozku
Doktorka.cz

Dopřejte si přestávky, choďte na dlouhé procházky a užívejte obě poloviny těla.

 

Dopřejte si přestávky
Možná vás překvapí, že "myšlení celým mozkem" vedoucí k plné a skutečné kreativitě vyžaduje pravidelné přestávky.


Zamyslete se nad tím, kde jste byli a co jste dělali, když jste pocítili náhlý příval imaginace, vyřešili obtížný problém, když vaše fantazie pracovala naplno? V odpovědi většiny lidí se objeví některé nebo všechny z následujících míst a situací: při dlouhé jízdě, při běhu při plavání, na pláži při bezmyšlenkovitém čmárání. V jakém stavu bylo vaše tělo i mysl? Zcela uvolněné a často jste byli sami.


Právě ve chvilkách oddechu mohou mezi sebou obě poloviny vaší mozkové kůry komunikovat a povídat si spolu. Právě tehdy může kreativita vytrysknout z nekonečného zdroje a plně se projevit.


Pokud se pro přestávky nerozhodnete vědomě, udělá to mozek za vás. Mnozí "tvrdě" pracující (ale ne "chytře" pracující) uvádějí, že s přibývajícími lety u nich stoupá stres a klesá koncentrace. To je v zásadě dobrá věc, protože jejich pravá hemisféra prosazuje, aby malé dávce imaginace a fantazie bylo umožněno trochu vyrovnat nevyvážený stav.


Choďte na dlouhé procházky
Římané měli zvláštní výraz solvitas per ambulum, který by se dal zhruba přeložit jako vyřeš to procházkou. Již oni pochopili, i když ne na základě poznatků o pravé a levé hemisféře mozkové kůry, že jestliže vezmete mozek na procházku, především do volné pří rody, pravidelný rytmus vašich kroků, pravidelný a intenzívní tlukot srdce, přívod okysličené krve do mozku a pastva, která se nabízí vašim očím i uším, společně přispějí ke kreativnímu myšlení a řešení problému. Jestliže se zabýváte nějakým problémem nebo tvůrčím úkolem, nejlépe ho vyřešíte, když ho "rozchodíte".


Užívejte obě poloviny těla
Budete-li užívat obě poloviny těla, budete užívat i obě poloviny mozku. Naučte se žonglovat nebo používejte nedominantní ruku pro běžné úkony, jako je česání, čištění zubů, telefonování, míchání při vaření, psaní a podobně. Také třeba zkuste při jídle držet příbor opačně.
Zdroj: Tony Buzan - Síla kreativní inteligence, nakladatelství Columbus

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz