Jste zde


Totemová zvířata nám můžou pomoci odhalit nové stránky naší osobnosti
Doktorka.cz

K poznání sebe sama i okolního neviditelného světa můžeme využít zpodobení svého totemového zvířete, eventuálně i jiné totemové obrazy.

 

Nemusíme přitom být přesvědčeni o tom, že tyto symboly vynikají nějakou mimořádnou inteligencí, stačí, že jsou archetypálními silami, které sídlí mimo nás a řídí všechny děje v přírodě. Tyto síly jsou nadány zvláštními vlastnostmi, odrážejícími se v chování zvířat i v dalších projevech přírody.


Budeme-li přírodnímu totemu věnovat pozornost a naučíme se ho znát, brzy pocítíme, co v sobě ukrývá. Jen tehdy, když se otevřeme a naladíme na energii, kterou vyzařuje, lépe porozumíme podmínkám, v nichž žijeme, a všem faktorům, které ovlivňují náš život. Naučíme se sdílet jeho moc, jeho "magickou sílu".


Přírodní totemy - zvláště ty, které mají zvířecí podobu - jako by byly symboly zvláštní energie, s jejíž pomocí jsme schopni regulovat svůj duchovní život. Zvíře se tak stává symbolem zvláštní moci, neviditelné duchovní říše, promítající se do našeho života. Zkoumáme-li vlastnosti a chování totemových zvířat, odhalujeme zároveň mnohé z našich vlastních vrozených schopností."
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz