Jste zde


Soustředění na přítomnost
Doktorka.cz

Pacienti, kteří se zázračně uzdravují, jsou obvykle soustředěni na přítomný okamžik. Nežijí ani v minulosti, ani v budoucnosti. Žijeme-li v přítomném okamžiku, stres a obavy se zmírňují. Obavy se týkají budoucnosti; hořkost a nenávist pochází z minulosti. Emoce prožívané v přítomnosti se omezují na primární pocity zlosti, smutku, lásky a radosti. To jsou emoce, které je nejsnazší vyjádřit.

 

Pacienti, kteří se zázračně uzdravili, se vyhnuli zoufalství minulosti a obsesím budoucnosti, protože žili v přítomnosti. Thich Nhat Hahn říká: "Nemyslíme ani na minulost, ani na budoucnost. Jsme soustředěni na přítomnost a na komunitu kolem nás."


Všechny duchovní tradice mají své techniky jak se soustředit na přítomný okamžik. Thich Nhat Hahn a buddhisté říkají tomuto soustředění ‚ meditace". Křesťané tomu říkají kontemplativní modlitba. Buddhismus zdůrazňuje důležitost vědomí při meditačních cvičeních a totéž dělá indiánská duchovní tradice při obřadu hledání vize (hanblecheya).


Vědomá meditace může naučit všechny pacienty, jak se soustředit na přítomný okamžik, neboť je obsažena ve všech duchovních tradicích.


Když si uvědomujeme svůj dech, jsme soustředěni na přítomný okamžik,v němž žijeme. Soustředění na přítomné tělesné vjemy nám nedovoluje myslit na bolest, kterou jsme prožili v minulosti. Soustředění na přítomné myšlenky nám pomáhá nemyslit na pohromy, které nás mohou potkat v budoucnosti.
Zdroj: Lewis Mehl - Madona, M.D., Ph. D. - Indiánské léčení, nakladatelství Pragma

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz