Jste zde


Putá lásky III.
Peter Macsovszky

Láska a smrť sú nerozlučné. Stále omieľané, zbanalizované, no nenapadnuteľné tvrdenie. Útek do slasti erotizmu, je útek pred smrťou a slasť smerujúca k plodeniu, je len obnovovanie vlády smrti, recyklácia, revitalizácia smrti.

 

Spánku sa hovorí, že je sestrou smrti a orgazmus sa zas nazýva malou smrťou. Zamilovanosť je ako spánok: milenci majú zatvorené oči, veď sú zaslepení. Nevidia svet okolo seba, vidia len milovanú bytosť. Ani milovanú bytosť však nevidia v jej celosti: vidia na nej len to, čo na nej vidieť chcú. A vidieť chcú to, čo chcú aj vlastniť. A v tom, čo túžia vlastniť, sa chcú rozplynúť, ako keby hľadali svoj zánik. Francúzsky spisovateľ a filozof Georges Bataille, ktorý skúmal erotické formy sebaprekračovania smerom k transcendentálnym zážitkom, rozoznával dva erotizmy: erotizmus tela a erotizmus srdca. V knihe Erotismus píše:


"Erotismus srdce je svobodnější. I když se zdánlivě separuje od materiality erotismu těla, má v ní svúj púvod v tom smyslu, že často bývá pouze jejím aspektem, stabilizovaným vzájemnou náklonností milujících. Múže se od ní sice úplně odtrhnout, ale pak se jedná o výjimky zajištěné velkou rozmanitostí lidských bytostí. Vášeň milencú v podstatě prodlužuje vzájemné splynutí těl v oblasti morální sympatie mezi nimi. Buď ho prodlužuje, nebo je jeho předehrou. Pro toho, kdo ji zakouší, múže mít vášeň násilnější smysl než tělesná touha. Nikdy nesmíme zapomenout, že navzdory příslibúm blaha, které ji provázejí, s sebou vášeň přináší především neklid a rozvrat. I šťastná vášeň přináší tak prudký zmatek, že štěstí, o než tu běží, je tak velké, až je srovnatelné se svým protikladem, utrpením, spíše než aby bylo štěstím, z něhož se lze těšit. Její podstatou je, že nahrazuje setrvalou diskontinuitu mezi dvěma bytostmi jejich úžasnou kontinuitou. Tato kontinuita je však citelná především v úzkosti, potud, pokud je nedosažitelná, potud, pokud je hledáním v bezmocnosti a chvění. Smyslem klidného štěstí, kdy vítězí pocit bezpečí, je jen utišení dlouhého utrpění, jež mu předchádzelo. Neboť milenci mají větší šanci, že se dlouho nebudou moci setkat, než se budou těšit z opojné kontemplace vnitřní kontinuity, která je spojuje.


Pravděpodobnost utrpění je o to větší, že pouze utrpení odhaluje celý význam milované bytosti. Vlastnění milované bytosti neznamená smrt, naopak, ale smrt se podílí na usilování o ni. Když milující nemúže vlastnit milovanou bytost, pomýšlí někdy na to, že ji zabije: často by ji raději zabil, než ztratil. V jiných případech si přeje svou vlastní smrt. V této zběsilé vášni jde o pocit možné kontinuity spatřované v milované bytosti. Milujícímu se zdá, že jen milovaná bytost - to plyne z těžko definovatelných korespondencí, které k možnosti smyslnéjo spojení přidávají možnost spojení srdcí - milujícímu se zdá, že jen milovaná bytost múže v tomto světě naplnit to, co naše omezení nepřipouštějí - úplné splynutí dvou bytostí, kontinuitu dvou diskontinuitných bytostí."


Nesloboda a muky, to sú sprievodné znaky lásky pozemskej. Lásku už Platón rozlišoval pozemskú a nebeskú. Nádherne tieto dve lásky spodobil renesančný Benátčan Tiziano Vecellio. A nielen on. Nájdeme ich aj v Danteho Božskej komédii a aj v tarotovom systéme.


Karta číslo šesť sa volá Zamilovaný. Na tejto karte vidíme pláň, uprostred rozpoltenú cestičkou. Na cestičke stojí v spoločnosti dvoch žien mladý muž. Žena napravo je oblečená, kým žena naľavo je nahá. Zdá sa, ako keby sa muž mal pre jednu z nich rozhodnúť. Jedna zo žien predstavuje príťažlivosť materiálneho sveta, kým tá druhá inšpiráciu sveta duchovného. Nad mladíkovou hlavou vidíme slnko. V slnku boh Amor mieri lukom priamo na mladíka. Mládenec je taký pohrúžený do neľahkého rozhodovania, že stráca citlivosť, ktorá by mu umožnila vnímať vplyv vyšších síl. Významný český interpretátor tarotu Bohumil Vurm vysvetľuje kartu Zamilovaný takto:


"Karta značí zkoušku, svobodnou vúli a váhavost. Mladý hrdina kolísá mezi svědomím a vášněmi, mezi posvázným a světským, mezi ctností a hříchem. Je to váhání mezi připoutaností k matce a touhou po milence, což múžeme obecně přeložit jako váhání mezi bezpečím a nezávislostí. Je to volba mezi bezpečným a dúvěrně známým domovem a touhou po vykročení do neznámého a nebezpečného světa.


Hrdina této karty je ve stejné situaci jako biblický Adam, který musel volit mezi poslušností a neposlušností. Poslechnutím Boha by Adam a Eva zústali dvojicí pasivních a neplodných protikladú. Neuposlechnutí přineslo fyzickou smrt, ale i možnost tvúrčího a duchovního života."


V ideálním řešení této situace, jak ji vidíme na kartě, bude mladý muž ´trvat na svém´, zústane stát a protrpí napětí rozporuplných tužeb. Tím spojí oba protiklady a učiní významný krok na cestě svého vývoje."


"Pretrpieť napätie rozporuplných túžob" - to je cesta mystikov. Z ohňa pozemskej lásky sa vyživuje sila lásky nebeskej. Španielska mystička svätá Terézia od Ježiša v knihe Cesta k dokonalosti píše:


"Ach, jak svatá je láska té řeholnice, jež dává přednost tomu, co prospívá všem, před svými zájmy, a která den ze dne roste ve ctnosti a co nejvěrněji zachovává řeholi! Je to láska, jež nemá nic společného s oněmi něžnústkami, které není slyšet v tomto domě, a ani se jich nemá užívat: ´mé srdce, má duše, mé zlato´, a jim podobné, kterými se oslovuje ta či ona osoba.


Taková sladká slova vyhrazujte pro svého Ženicha, s nímž máte dlouho pobývat a samy: mohou vám úžasně posloužit a jemu se budou líbit. Užíváte-li je však mezi sebou, pak vás už nerozněžní, když budete s Ním."
Pokračování příště
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk