Jste zde


Proč je skupinová meditace efektivnější?
Doktorka.cz

Příroda má vždy tendenci ušetřit energii. Funguje v kvantech, ve vlnách či vlnách vln. Pokud umístíte do místnosti dvacetery kyvadlové hodiny, jejichž kyvadla se budou kývat každé v jiném rytmu, za den či dva se všechna kyvadla synchronizují a budou kývat společně. Nebo jinak, pokud bych měl v ruce ladičku a ťukl na ni, stejné ladičky ve vašich rukou, ať by vás bylo sebevíc, by se samy od sebe, rezonancí, rozezněly.

 

Když si zlomíte ruku a máte ji dva měsíce v sádře, svaly zakrní, a vy pak musíte chodit posilovat na rehabilitační oddělení. Sestřička vám ukáže, jak máte rukou hýbat, a pak většinou odejde. Kdyby ale zůstala a svou zdravou rukou cvičila půl metru od vaší zesláblé, proces návratu k původnímu optimálnímu stavu by se neuvěřitelně zrychlil. Bioinformace o elektrické a jiné aktivitě pohybu svalů v její zdravé paži by rezonančně posílily stejně "laděné" svaly, a tedy proces hojení ve svalech ruky oslabené (tomuto jevu se říká myotransfer).


Při cvičení jógy (a spoustě dalších činností, vyžadujících přesnou koordinaci či zvýšenou dovednost) je vždy lepší, když cvičíte s někým, kdo to umí lépe než vy. Vaše tělo se díky rezonanci podvědomě, a proto snadněji naučí přesné pozice.


Při sborovém zpěvu (uvolňování hlasivek zpěvem je jedním z nejléčivějších a nejvíce uklidňujících cvičení) se hlasivky (a následně mysli) jednotlivých zpěváků a zpěvaček velmi rychle navzájem zklidní a zharmonizují.


Totéž se děje při skupinové meditaci. Zklidnění jedné mysli rezonančně pomůže zklidnění myslí dalších. Úspěch jednoho je úspěchem všech. Vyladění jedné mysli má za následek postupné vyladění celé skupiny.


Při skupinové meditaci, stejně jako při rituálech (a sezónních festivalech či poutích, kdy se lidé ladí písněmi a tancem), je důležité také místo a čas, kde a kdy se meditace odehrává.


To, že se meditace koná pravidelně na stejném místě, a pokud možno ve stejném čase, usnadňuje vyladění a napojení na kolektivní, místní či vesmírné rytmy a vibrace. Každá meditace pak, naopak, dodává místu informace jak o procesu harmonizace, tak o konečném stavu harmonie lidských myslí, sjednocených nějakou vírou, ideou či metodou. Každá další meditace na tomtéž místě a v tomtéž čase je pak snazší, rychlejší a efektivnější.


Co uděláte, když jdete z kuchyně do spíže a cestou zapomenete, pro co jste to vlastně šli? Vrátíte se na původní místo. Tam si většinou vzpomenete. Proč asi? Co když tam "visí" ve vzduchu ještě teplý otisk vaší původní myšlenky, a vy se na ni prostě znovu naladíte? Co se stane, když přijdete na místo, kde se celá staletí v určitý den v roce scházely a modlily či meditovaly celé generace lidí před vámi? Téměř okamžitě se (pokud se neuzavřete myšlenkou "Na mě to stejně nefunguje.") vyladíte a zharmonizujete. Bude vám dobře. Ve zdech kostelů, katedrál, v kameni a půdě posvátných míst (ale také v plátnech těch nejslavnějších obrazů, v melodiích těch nejoblíbenějších písniček a skladeb) jsou otisknuty vibrace klidných myslí našich předků. Proto jsou tak úspěšné a užívané: je snadné se pomocí nich také vyladit.


Psychologové a sociologové se shodují, že člověk má vlastně jen několik základních potřeb. Jednou z těch nejdůležitějších je potřeba "být součástí něčeho většího". Společná víra, práce a především společná meditace je nejrychlejší a nejsnazší možností, jak tuto potřebu naplnit. Každá meditace, a zvláště každá skupinová meditace, je návratem domů, k původní čistotě, radosti a harmonii člověka. Spouští pozitivních změn jedince i společnosti. Není jen cestou k individuálnímu i společenskému klidu a míru. Skupinová meditace již přímo je klidem a mírem.


A co je nejdůležitější: skupinová meditace je vždy na pozitivní téma. Pomáhá, skupinově a velmi efektivně, nejen globálně, ale velmi účinně zpětnovazebně ladí i jednotlivce na pozitivní vlnu. Čím vyladěnější jednotlivec, tím vyladěnější skupina, a čím vyladěnější skupina, tím snadněji a hlubinněji vyladí jednotlivce a tím víc pak jednotlivec přispěje skupině, a čím hlubinněji vyladěná skupina, tím...
Zdroj: Vlastimil Marek - Něco v síti

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz