Jste zde


Posolstvo o tretej svetovej vojne
Zoltán Fábián

...v jednom ďalšom posolstve...

"Počas vášho pozemského bytia ste museli prejsť rôznymi udalosťami. Neustála zmena, v ktorej žijete, ste, od vás požaduje veľa. Máte z toho všetkého vybrať podstatu. Nemáte sa zaoberať oblohou, vonkajškom. Máte cez to prejsť, aby ste našli jadro, podstatu.

Len choďte po pre vás určenej ceste a na konci cesty vás čaká váš Otec! Nech vás vedie túžba po vašom Otcovi a vašom Domove! Viera, ktorá je pre vás veľmi dôležitá! Bez viery nezačnite nič! Vaša Zem napreduje vo veľkom priestore, ale ako všetko, aj ona má svoj vlastný čas, ktorý skôr alebo neskôr uplynie! Využite ho a nepremárnite pre vás tak drahocenný čas! To je pre vás struna (pohon), ktorá vami hýbe! Mnohí sa prebúdzajú pod tlakom času! Koleso času sa neustále krúti! Pokúste sa to vypozorovať a využiť tak, aby čas slúžil vám a nie vy jemu! Ste vo veľmi veľkom chaos! Celý váš systém je na zrútenie, čomu ste mohli zabrániť, ale neboli ste dosť bdelí! Mali by ste byť všímavejší, pozornejší!

Čoraz viac sa približuje obdobie, cez ktoré budete ťažko prechádzať, ale tým viac skúseností nadobudnete! Môžete sa veľa vyvíjať! Máte vytvoriť skupiny a tak budete pracovať! Budete tak silnejší, ako zvlášť! Ale dávajte veľký pozor! Akonáhle sa medzi vás dostane taký človek, ktorý neverí alebo nemá čisté ciele, bude vás brzdiť a oneskorí vaše poslanie! Preto majte na pamäti jeden z vašich zákonov: "Podobný priťahuje podobného (Vrana ku vrane si sadá)!"

Zachrániť jedného človeka, jedno mesto, jeden štát, potom celú Zem - veľká práca! To je úloha určitých vyslancov, ktorí si to zvolili! To sú také vyvinuté duše, ktoré sú na Zemi vo svojej poslednej inkarnácii! Keď to splnia, už sa nemusia viac narodiť a ďalej budú pôsobiť ako pomocníci! Pomáhajte im a podporujte ich! V každom štáte sú 3 - 4!
Príde doba, keď sa odhalia! Buďte bdelý a neverte každému! Dôverujte v Boha (Oddajte sa Bohu)! Dôverujte svojmu cíteniu!
Kedykoľvek nás zavoláte, budeme s vami a podporíme vás! Pomôžeme vám!
Nech vás vedie svätá vôľa, ktorá vám umožní dostať sa bližšie k vášmu Otcovi! Nech je s vami požehnanie Pána!"

Pokúste sa poslúchnuť rady, aby ste postúpili vo svojom vývoji. Všímajte si svoje pocity, buďte vy sami nositeľmi Svetla. Buďte otvorení a bdelí. Nezľaknite sa posolstiev, ale precíťte ich. Nedávajte silu mysli prostredníctvom vášho strachu.

..."a ktorí žijú v jeho svetle, dostanú večný život!"...


"Čas sa blíži! Váš Nebeský Otec vám posiela pomocníkov! Jeho láska je nekonečná! (Apokalypsa sa blíži!) V súčasnej voje sú len porazení! S víťazstvom nerátajte! Toto všetko má pôvod vo vašej nezodpovednosti! Pomôžte im, sebe! Nebeský Otec vám posiela svetelné bytosti ako pomocníkov, ktorí budú šíriť jeho slová! Jeho nekonečná láska sa rozprestrie na Zemi a na ďalších planétach, s ktorými tak isto budete vo vojne! Vaša bezhraničná túžba po moci je to, čo vo vás ničí lásku a vašu dušu odsúdi na večné blúdenie. Avšak mali by ste rozdávať predovšetkým lásku - svetlo! Otváram svetelné brány, cez ktoré neustále prúdi milosť a požehnanie!

Príchodom nového prezidenta (pravdepodobne bude starý prezident USA zabitý pri útoku Tieňa) sa zmení veľmi veľa vecí. Otvorí sa cesta vedúca k naplneniu nového veku. Vyvinie sa spojenie s vašim Vyšším Ja. Nemyslite si, že to bude pre každého samozrejmé! Možnosť tam bude, vy len musíte chcieť! Samozrejme pre to by ste mali aj niečo urobiť! - Predovšetkým by ste sa mali zmieriť sám so sebou! Majte sa radi navzájom, tak isto ako aj seba! Pomôžte svojim blížnym nájsť svetlo aj vo vnútri uzavretých stien! Nehľadajte len u iných, ono je aj vo vás, som! Nech sa stane hocičo, nezabudnite, že na mňa sa vždy môžete spoľahnúť!

Aj o šikmookú rasu sa starajte s láskou! Už teraz im posielajte svetlo a lásku, pretože ešte je šanca predísť vytvárajúcej sa ovládacej dráme! Jeden boj z mnohých, ale asi tento spôsobí najväčšie ničenie! Potrebujú veľa lásky a svetla, ktoré prebudia ich duše a cez ktoré v sebe nájdu svetlo! Vaše dotknuté sebavedomie je príčinou, že mnohí túžite po odškodnom, hoci najlepšie je dávať a prijímať. Dávajte lásku a svetlo, šťastie a radosť, odpúšťajte, aby aj vám odpustili a aby ste vedeli odpustiť aj sebe! Lebo nie je podstatné to, čo dostanete, ale to, čo dávate a s akým úmyslom to robíte! Nezabudnite, že moja láska je vždy s vami! Hoci viem, že vás trochu vyľaká tu napísané, ale nemusíte sa báť! Ako som už povedal, ja som vždy s vami! Moje požehnanie je s vami! S mierom sa obracajte ku svetu, nech vo vás zmizne všetok hnev a strach, pokým som ja (váš Otec) s vami, nie je dôvod na obavy! Nech vás vedie viera, nádej a láska skrz svätú vôľu a múdrosť, teraz a naveky, Amen."

Dodatok

"Keď si už víťazi myslia, že sa im nič nemôže postaviť do cesty, že ich je svet, vtedy zaútočí zozadu a náhle, z malej osady malého štátu niekto, koho sila je väčšia ako všetky bojové prostriedky, koho vodca nie je nikto iný, ako samotný Tieň! Chrániť sa môžeme jedine svetlom! Svetlom, ktoré odpudí tieň, ktorý sa pod rúškom tmy tiahne do osád! Nebojte sa! Váš Nebeský Otec je s vami a tí, ktorí žijete v jeho svetle, nemáte sa čoho báť!

Viem, že je trochu tvrdé (nezvyčajné) to, čo hovoríme, ale nikdy nie je dosť skoro na prípravu!"

Merion: Posolstvá z vyšších sfér