Jste zde


O čistých barvách a tvarech I.
Doc., ak. mal. Dana Puchnarová

U barev jsem přitahována jejich vlivem na duši, tedy psychickým působením ,také jejich symbolikou, tak proměnlivou. Prostudovala jsem řadu odborné literatury i názorů umělců samotných.

 

Po mnoha letech hledání se mi podařilo vytvořit systém, který slučuje psychické působení barev s fyzikálními účinky světla. Pracovala jsem s jednoduchými tvary a křivkami, které se staly nosiči základních čistých barevných tónů. Kromě velkých ploch plátna v malovaných obrazech jsem začala po r. 1990 užívat různých průsvitných a průhledných materiálů ke tvorbě vícevrstvých barevných kreseb , kdy každá vrstva představovala jednu výtvarně zpracovanou událost. Tato průsvitná díla velkých formátů zavěšuji do prostoru tak, aby si pozorovatel mohl jednotlivé velké plochy odkrývat a listovat kresbou , poznávat tvary a nechávat se prostoupit účinkem jednotlivých barev. Tak vznikl cyklus ZAHALENÉ KRESBY. Křivky se staly samostatnými nositeli výrazu , symboly různých psychických stavů.


Po r. 1996 se mé křivky svými konci spojily do jednoduchých geometrických tvarů se zaoblenými hranami.Nejprve to byly trojúhelníkové formy, později šestiúhelníkové, z nich se začaly vytvářet sítě jako symboly spojení lidských jedinců do velkého celku. SÍTĚ jsou manifestací současného společného vědomí lidstva, jeho spolupráce v NETWORKU, symbolem duchovní jednoty a společné cesty k míru a harmonii.Každá jednotlivá forma tu představuje jednoho člověka, jedno jedinečné vědomí


Formy v síti jsou nosiči záření čistých barevných pigmentů , které bylo umocněno a zdůrazněno instalací mých barevných tisků (litografií) na průsvitný materiál v plexisklech. Použití plexiskla umožňuje zkomponovat mnoho vrstev tisků tak,aby divák mohl zažít zkušenost prozáření a pronikání jednotlivých barev i v prostorové instalaci.


Zásadním fenoménem pro moje velké kresby a průsvitné grafiky v plexisklech je SVĚTLO. Programově používám takových materiálů, které dovolují světelné prozáření díla z obou stran. Tak vynikne nejlépe vlastní hodnota čistých barev a působí na duši a smysly pozorovatele


Na těchto principech byly založeny moje práce- kresby, obrazy, litografie, prostorové formy v posledních letech. Instalace s názvy JISTOTY, JEMNÝ STYL nebo SÍTĚ zdůrazňují působení čistých barev a prosvícení děl přirozeným nebo umělým světlem.Pracuji jak s barevnou symbolikou, tak s moderní psychologií barev, zabývám se teoriemi současné fyziky a prací s vědomím člověka. Studuji teorie barev a v poslední době i léčivé účinky různých barevných odstínů.


Od 70. let často používám kontrastní barvy na př. v tématech Protivníci nebo Boje protikladů, kdy ostrost a sytost barev symbolizuje ostrost kontrastů jak v psychice jedince, tak i mezi lidmi či skupinami a národy .Konflikt emocí a myšlenek v nitru člověka se zmnožuje a působí válečné psychozy s krutými následky. Podle psychologů jsou protiklady a kontrasty nerozlučnou součástí lidského života a je jen na nás,jak se s nimi vyrovnáme


Mým ideálem v umělecké činnosti je kompenzovat dnešní stresové stavy ve vědomí a cítění současných lidí působením čistých barev a tvarů ve světle. Vytvoření atmosféry míru a klidu, radosti a možná i štěstí je mým cílem jak v oblasti výtvarného umění,tak i v oblasti umění života.


Cituji z knihy Tao fyziky od Fritjofa Capry :
"Buddha přirovnával vesmír k obrovské síti , upletené z nekonečného počtu drahokamů. Každý drahokam je vybroušen do bezpočtu plošek, v nichž se odrážejí všechny ostatní drahokamy v síti jako v zrcadle a jsou tak navzájem spojeny v jednotu".Takto nezvykle básnicky je formulována moderní teorie hmoty v současné fyzice, která je také velkou inspirací pro mou práci.


Z katalogu výstavy Nové jistoty Dany Puchnarová v Praze v r.1998 (vlastní text autorky ) cituji :
"Síla barev je jako síla víry - obojí podporuje naši duši ve snahách o dobro.-Jak jsou ty barvy čisté ! Dotýkám se jich prsty i dlaní a roztírám je opatrně na bělostný povrch plátna. Malba je tím prosvětlena : nanáším barvu tak jemně, aby bílý podklad zespodu prozařoval.To je v souladu s výzkumy optiky,ale zároveň i se zákonem vnitřní nutnosti , který pro umělce postuloval Vasilij Kandinsky v knize O duchovním v umění. Čisté barvy tak získávají svou vlastní vnitřní záři,jsem k tomu vedena vnitřní nutností díla samotného … Nakonec stříkací pistolí rozprašuji přes obraz průsvitný závoj bílé barvy, která opalizuje místy světleji,tím obrazy ponořuji do nám společné oblasti nekonečného vědomí. Je to pokus polapit nekonečno do sítí, podobný tomu, jak vnímají někteří současní fyzikové duchovní strukturu hmoty - v podobě Buddhovy sítě"…
Pokračování příště