Jste zde


Jak vybudovat trvalý a harmonický partnerský vztah
Jarmila Vernerová

Motto:
Láska je emoce, kterou pociťujeme k člověku, který nás obdivuje, respektuje a potřebuje ke svému životu. Láska je i to, co cítíme k druhému, když uspokojuje naše představy, potřeby a přání. Není -li v naší lásce obsaženo více, postupem času a každodenním stereotypem pomalu mizí…
  • Nepodmiňujme svoji lásku podmínkami a požadavky. Přijímejme svého partnera pozitivně a bezvýhradně takového jaký skutečně je, s jeho chybami a nedostatky, neboť jen tak se může cítit šťastný, vyrovnaný a spokojený v naší přítomnosti. A pak už se dokáže o své chyby postarat většinou sám.


  • Mějme stejnou míru pochopení a účasti pro druhého jako sami pro sebe. Jenom tak si mohou oba partneři udržet a rozvíjet dobrý pocit sebepřijetí, který cítili na začátku svého vztahu.


  • Důvěřujme svému partnerovi i když nerozumíme jeho jednání. Projevená důvěra je silným motivem, proč nezklamat.


  • Projevujme skutečný zájem o to, co náš partner dělá a co si myslí. Kromě toho, že mu to udělá dobře, dozvíme se také co skutečně potřebuje a zda se cítí dobře v naší přítomnosti. (Je-li mu se se mnou dobře, dokáže lépe odolat nástrahám krásných žen či urostlých mužů.)


  • Cítím-li se špatně v partnerově přítomnosti já, pokusím se mu upřímně vysvětlit proč. Cílem mého snažení je odstranit to, co mně vadí, nikoliv hádka. Nikdy proto nekritizujme osobu druhého, vždy jen jeho chování. Při každé kritice si dobře rozmysleme, jaká slova použijeme, abychom druhého nezranili. Poraněný člověk se totiž často brání ( a chrání), není schopný objektivního pohledu na věc a při své obraně by mohl zranit zase mě.


  • Vždy a za každých okolností zůstávejme sami sebou, nezraňujme, buďme citliví k sobě i druhým a mějme se rádi takoví, jací skutečně jsme. Měnit můžeme jen své chování, ne však sami sebe. Vždyť takového jaký jsem si mě můj partner přece vybral!Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Jarmila Vernerová

Zaměření: Astroslužby a poradenství

Kontakt: Weissova 1969,
190 16 Praha 9,
tel./fax: 281973051
mobil: 731 190 611
www.astro-naturashop.eu

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora