Jste zde


Brožúrka zmysly - III.
Saša Pueblo

PAMÄŤ

Je zásobárňou obrazov a znakov uložených v mozgu. Psychotréning nasmerujte do oblasti ukladania obrazov, zvukov, vôní, chutí, pocitov a slov do zásobnej pamäte a precvičte opätovné vyberanie do pamäti prevádzkovej. Snahou je maximálna koncentrácia na vloženie vnímaných situácii do pamäte s určitou dávkou emócie a logiky. Nezabúdajte na ich spätné vyvolanie vo forme spomienok. Vyvolajte si všetky nepríjemné spomienky, trápne situácie a nechajte dobrovoľne týrať svoje svedomie bez možnosti pred nimi utiecť. Opačný postup spomienky v zárodku nepripustiť a oslabiť ich vplyv. Navodíte si predstavu, že ste starý človek a na niektoré momenty zo svojho života si spomínate len nejasne. Vychutnajte si vlastné spomienky a úmyselne ich prikrášľujte a dokreslite produktmi bájivej fantázie. Vnútorným hlasom si rozprávajte nejaký zážitok a v polovici rozprávania sa zaseknite a úmyselne si nedokážte spomenúť. Vyvolajte si spomienky a dbajte, aby mali prísne racionálny obsah a logiku. Zaspomínajte si na všetko zlé, čo ste vy urobili alebo vám urobili a úmyselne to zveličujte, až do úplnej absurdnosti. Opačný postup je všetko zlé postupne prekrútiť v dobré. Nacvičujte ukladanie obrazov a znakov s tým, že sa na ukladanie budete sústreďovať všetkými zmyslami a tým uložený záznam uložíte silnejšie.

VÔĽA

Vôľa znamená chcieť a často aj priať si. Výhodu majú "ľudia silnej vôle", ktorí sa dokážu s problémami života popasovať a vydržať do úspešného konca. Keď si niečo prajete, nie ste si celkom istý, či to aj dosiahnete. Keď hovoríte slovíčko chcem, tak je vysoký stupeň pravdepodobnosti, že to aj získate. Prajte si niečo, čo v skutočnosti nechcete. Posaďte sa a navoďte si stav, že nevládzete zdvihnúť ruku alebo niektorú inú časť tela a nakoniec celé telo. Pohybujte sa pomalým krokom po miestnosti a bez akéhokoľvek dôvodu sa zastavte s vnútorným pocitom, že sa nemôžete pohnúť. Rozhodnite sa vykonať akúkoľvek prácu, ktorá nemá žiadny zmysel. Predstavujte si ako deravým vedrom naberáte vodu s pocitom, koľko vody ste už prečerpali. Máte dobrý pocit zo svojej usilovnosti? V predstavách ste na ulici a bezdôvodne vyplazujete ľudom jazyk a robíte im opičky. Predstavte si ceremoniál svojho zaspávania: potrebujete si nasadiť nočnú čiapočku, pod hlavu dať obľúbený vankúš a vedľa vás musí spinkať obľúbený medvedík. Prikážte si, že teraz si pôjdete umyť ruky a v skutočnosti si pôjdete ľahnúť. V duchu si predstavte, že vás chytil amok a koho stretnete zabijete. V predstavách sa ocitnite v obchode a bez akejkoľvek potreby si niečo ukradnite. Doma sa zahrajte na zberateľa úplne zbytočných vecí s patričným pocitom hrdosti zo svojej zbierky. Iné cvičenie je ocitnúť sa pred obchodom, do ktorého nechcete bez akéhokoľvek dôvodu vstúpiť. V predstave si s absolútnym pocitom radosti z ohňa podpáľte byt. Idete po ulici a musíte zdvihnúť každý papier. Bezdôvodne sa bojíte auta. Čítajte si vybraný text a pri každom písmene P a K a H si samovoľne vybavte prislúchajúce neslušné slovo.

INTELEKT

Intelekt je schopnosť zbierať informácie, materiál pre myslenie a určitým vhodným spôsobom ním operovať, logicky správne myslieť, vymýšľať. Človek vybavený vysokým intelektom musí byť schopný sa učiť, vedieť o mnohých veciach, ale nemusí si to pamätať. Nemusí myslieť rýchlo, ale má mať invenciu, domýšľavosť, nebojí sa nečakaných záverov, je schopný zbúrať staré stavby tradičných názorov, keď zistí, že sú chybné. Spojenie "múdry intelekt" znamená to najvyššie, čo možno vo vzťahu k intelektu človeka prisúdiť, tvorenie záverov nezávisle na osobnom prospechu, ale pre pravdu samu. Chytrosť tu chápeme ako chytrosť pre seba, k svojmu osobnému prospechu, za cenu obetovania pravdy.

VEDOMIE

Vedomie je niečo mnohorozmerné, stále tečúce, stále sa vzdúvajúce a klesajúce. Niečo čo nemá rýchlosť, hladinu, tvar, farbu, svetlosť a riečište. Je to schopnosť uvedomovať si seba samého svoje vnútorné pocity a prejavy. A zároveň si uvedomovať svoje okolie a dianie v ňom. Všetko vnímať, všetko pociťovať a myslieť. V tejto časti sa naučíte postupným nácvikom vypojiť vnímanie vnútorných pocitov tak, aby ste mali pocit, že neexistujete. Opačný postup je stiahnuť sa do vnútorného sveta a zabudnúť na vonkajší svet, ktorý prestal existovať. V ďalšom cvičení si vyberiete niekoľko objektov z vonkajšieho sveta a na ostatné podnety zabudnete, nebudete ich registrovať. Tak isto budete postupovať pri sústredení sa na niekoľko podnetov z vnútorného sveta. Môžete sledovať činnosť svojich orgánov. Ďalej sústredíte pozornosť na jediný objekt ako vo vonkajšom svete, tak vo vnútornom svete. Nakoniec sa venujete pocitom, keď pre vás prestane existovať vnútorný aj vonkajší svet. Vymeňte navzájom vnútorný a vonkajší svet. EXTÁZA. Pri extatickom stave je vnútorný a vonkajší svet jedno a to isté, absolútne skutočný, dokonale príjemný a intenzívne prežívaný, so zapojením emócie, je to pocit splynutia s kozmom, so všetkým. Všetko je zreteľné, jasné, objavuje sa nový pohľad na veci, vidíme do budúcna. ODOSOBNENIE. Máte pocit, že nemáte žiadne dobré city, neviete vnímať krásu, neviete čo je to láska, pri pozeraní sa na vlastné telo ho nepoznávate. Poobzeráte sa dookola a všetko je pre vás cudzie. Nie ste už človek, ale robot.

NIČ. Je stav, keď prestane postupne pre vás existovať vonkajší a vnútorný svet, stávate sa "šípkovou Ruženkou". Z vás a z vonkajšieho sveta zostalo iba zrniečko prachu. Iný pocit je, že vonkajší svet sa stratil vo vás a zostalo z neho iba "zrniečko maku". Naopak, vy ste sa stratili vo vonkajšom svete a zostal z vás len bod v kozme.

PSYCHICKÉ REAKCIE

Navoďte si stav kritickej situácie zo svojho života a v predstavách si vychutnajte rôzne typy reakcií. V kritickej situácii sa správate hyperaktívne, vykazujete nadmernú, až splašenú aktivitu, ktorá situáciu ešte zhoršuje. Predstavte si, že ste vták, ktorý nedokáže nájsť únikový otvor a bezúčelne lieta. V kritickej situácii reagujte doslova "skamenením", zahrajte sa na známy "soľný stĺp". V inej krízovej situácii zaujmite výhražný postoj, zatnite päsť, vycerte zuby. Nacvičte si pretvárku, vcíťte sa do role simulanta a presvedčite sami seba o tom, že je to tak. V predstavách vyvolajte inú krízovú situáciu a všetkým sa neustále ospravedlňujte. Predstavujte si, že ste iná osoba a dokonale sa s dotyčnou osobou stotožnite. Iná možnosť je vašu nesplnenú túžbu previesť do inej formy, predstaviť si inú túžbu, do ktorej predchádzajúcu túžbu prevediete. Staňte sa zbožňovateľom zla ako takého a podrobte sa mu absolútnym spôsobom. Zamyslite sa nad svojimi nedostatkami a ako ich prekonávate. Vyskúšajte si paradoxnú situáciu, že ste zvíťazili a ako víťaz sa rozhodnete z bojiska utiecť ako porazený. Ďalšie cvičenie je útekom do vlastných snov a túžob. Skrátka zabudnete na vonkajší svet. Predstavujte si svojich známych a považujte ich všetkých za nepriateľov. Zaujímavá je protestná reakcia, naznačenie odporu s tým, že neustále hovoríte "NIE". Na iné reakcie a žiadosti odpovedajte "ÁNO".

POVAHA

PSYCHOPATICKÁ POVAHA. Odchýlky v emočnej sfére, chladný, bez citu, veľmi citlivý, iné city než čakáme, reaguje raz tak a potom inak, nevyspytateľný, nenávidí až za hrob alebo všetko odpúšťa. Páčia sa mu veci odporné, nadmerný estét, logika na základe citov, ide do dôsledkov, vidí groteskné súvislosti tam, kde iný nie. Dokáže zosmiešniť, uraziť, hlboko raniť, porušená etika, má rád rastliny a je schopný zabiť človeka, zvláštne záľuby, láka ho odlišné, tajuplné, exotické, romantické, abnormálna vytrvalosť, ľudomil a bezohľadný egoista, túži po stálej zmene, donchuan, fanatik, trápi ho smrť, reformátor, v niečom preháňa.

MELANCHOLICKÁ POVAHA. Ťažké depresie, nemá často záujem, všetko je depresia.

MANIACKA POVAHA. Zvýšená podnikavosť, zrýchlené tempo, veľmi kladný postoj k životu, často zle všetko dopadne.

SCHIZOFRENICKÁ POVAHA. Žije v inom svete, je tu ako cudzinec, náhle výbuchy zlosti, strach, plané filozofovanie, plytké názory, nečakane udrie, pubertálne rysy, hrubé vyjadrovanie, pornofalický, sexuálne zvrhlý, je záhadný, hľadá zmysel života, halucinácie sluchové, telové, niekto mu niečo robí s myšlienkami, ilúzie čuchové a chuťové, v noci k nemu chodia duchovia.

EPILEPTICKÁ POVAHA. Porucha vnímania času, smrteľná úzkosť, neskonalé šťastie, obnažovanie, verejne masturbuje, objíma najbližších, bezúčelne tvorí, chvíľu rozumie a chvíľu nie, vykoná potrebu na verejnosti, pohybuje sa ako automat, agresívnosť, vidí červeno, oheň, krv, mŕtvoly, obrazy vrahov a katov, príšery, šialená hrôza, blaženosť, nebeská hudba, odcudzenie, počíta, pomalosť, váhavosť, zamiluje sa do predmetu, egoista, pedant, fanatik.

HYSTERICKÁ POVAHA. Prehnaná prívetivosť, zdvorilosť, povýšenectvo, upjatosť, sprostota, sklon k nadávaniu, asketizmus, skromnosť v obliekaní, nápadnosť v obliekaní, nevkusnosť, hanblivosť, vyzývavosť, cynizmus, zvádzavosť, nábožnosť, ľudomilstvo, sebaobetovanie, dobročinnosť, krutosť, pohlavná frigidita, ohromná pohlavná vzrušivosť, permanentne klame a iné.

Převzato ze stránek www.meditacia.sk se souhlasem autora