Jste zde


Andělské sféry v teorii pravděpodobnosti
Saša Pueblo

Věnujeme se tu problematice pravděpodobnosti a úvaze, proč andělské sféry dokáží člověku přinést vyšší úspěšnost než běžným lidem, kteří toho v živote moc nedokázali a nedosáhli. Budeme tu porovnávat andělské sféry dyslektikú, andělské sféry náboženské, andělské sféry umělecké. Náhodné jevy za určitých podmínek, jejichž výskyt není jistý.

Deterministické jevy nastanou za určitých podmínek s úplnou jistotou. Zákonitost platí jen pro dostatečný a hromadný charakter, dostatečný počet pokusú. Opakování jevu za určitých podmínek. Neopakování jevu za téže podmínky. Pravděpodobné buď - a nebo. Pravděpodobné - a zároveň.

V prvé řade si musíme ujasnit, co se rozumí pod pojmem anděl a nebo andělé. Múžeme si představit jakoukoliv kresbičku s křídly, jakoukoliv sochu s křídly. Pod tímto pojmem si múžeme v hlavě vytvořit jakoukoliv fantazii, která má křídla. Andělskou představu je možné realizovat také ze zhustěných lidských bioenergií, které se tvoří v lidském těle.

Andělská postavička, myšlenka, kresba múže mít rúzný význam. Múže to být symbolické vyjádření něčeho čistého a dokonalého. Andělská postavička s křídly múže mít náboženský nádech a být poslem Boha. Múže mít komerční charakter s vánočním nádechem. Andělská postavička múže mít i jiný, například okultní charakter. Závisí od jeho tvúrce a osoby, která s ní pracuje. Dále múže mít umělecký charakter.

Pro andělského esoterika má andělská sféra jiný význam jako je uvedeno výše. Slovem anděl a kresbičkou postavičky s křídly označujeme vzpomínky mrtvé osoby. Tato osoba někde v minulém čase žila a určitým zpúsobem se chovala a konala. V prvé řade musela mít počas celého života dětskou psychiku, tedy zústat dítětem po celý život. Dále splnit podmínku velkého brzlíku (žláza pod hrudní kostí). Dále dotyčná osoba byla dyslektická a v prúběhu celého života něco dělala, nebo manipulovala z jedním materiálem. Mohl to být rozličný materiál jako pírka, kamínky, minerály, dřevo a podobně. Vytvářela v sobě stále ty samé vzpomínky, které opakováním koncentrovala.

Tato osoba zemřela a její vzpomínky přes klinickou smrt odešly do dimenze světa mrtvých. A zde v tomto světe múže andělský esoterik kontaktovat tyto andělské vzpomínky. Avšak esoterik musí ovládat techniku stišení a sugerace klinické smrti. Esoterik múže kontaktovat andělskou sféru ve svých vzpomínkach ze 4. roku života. Ve světě mrtvých funguje mechanizmus vzpomínek arktického šamana, který vytváří něco jako otisk andělských sfér a ten vkládá do dětské psychiky. Naděluje černé, šedé, prúzračné, bílé, zlaté, diamantové a pulzující otisky. Pro arktického šamana ve světe mrtvých je rozhodující velikost dětské žlázy (brzlík). Malá žláza - černý otisk andělských sfér.

Někteří esoterici zasvěcovatelé i nyní dokáží přidělit a nebo pozměnit dospělé osobě andělské otisky ve vzpomínkách. Tudíž andělský esoterik múže do určité míry měnit život živé osoby. Dělá tak po hluboké úvaze, je li daná osoba na změnu psychicky zralá.

Je čas porovnat, v čem je rozdíl mezi andělskou sférou, kterou zde prezentuji proti jiným andělským sférám, které vytvořili běžní lidé. Andělské sféry je možné rozeznat podle věštecké výkonnosti. Andělské sféry vytvořené běžnými lidmi mají mimořádně slabou aktivitu a budoucí události nedokáží rozeznávat. Zato andělské sféry vytvořené dyslektickými jedinci jsou tak zhustěny a zkoncentrovány, že dokáží každého nasměrovat k dlouhodobé úspěšnosti, která je ku prospěchu dané osoby a též jejího okolí. Andělské sféry dyslektikú mají potenci porušovat pravidlo pravděpodobnosti úspěchu. Jedinci, kteří mají tento kontakt, jsou úspěšnější a méně často vcházejí do slepé uličky. Pokud bych si měl vybrat, kterým andělským sférám budu holdovat, tak věc je nesporně jasná. Budou to výhradně andělské sféry dětských dyslektikú. Proto, že tyto andělské sféry jsou mimořádně zhustěné trvalým opakováním určité činnosti dokolečka dokola. Je zásadní rozdíl v andělských sférách, které jsou příliš slabě nabity myšlenkami, nemají dostatečný počet opakování a nejsou schopné porušovat pravidla pravděpodobnosti.

Převzato ze stránek www.meditacia.sk se souhlasem autora