Jste zde


Vztahy v čínské astrologii - Pes a jeho partneři
Sofie Danae

PES S MYŠÍ - Pes a Myš jsou instinktem a intuicí obdařené typy bystré mysli a pronikavých smyslů. Pes čerpá z myší extrovertnosti a těší se z okruhu jejích přátel. Oba se také umějí postavit k práci a respektují soukromí druhého a zároveň mu ponechávají jistou dávku volnosti. Pes dokáže Myši prominout její prohnanost a občasnou bezzásadovost a Myš má pochopení pro nechuť Psa ke spoření. Pokud si mezi sebou urovnají tato menší nedorozumění, mohou spolu být šťastni.

 

 

PES S BUVOLEM - Pes si váží buvolí loajality a slušnosti, zvláště pohybuje-li se s ním na poli byznysu, ale vcelku se s ním moc nedohodne. Pes je se vším rychleji hotov a Buvol mu připadá pomalý a tupý. Nehledě na to, že Buvol má tendenci narušovat jeho soukromí. Buvol z tohoto vztahu čerpá, Pes v něm ztrácí.

 

PES S TYGREM - Tygr může být tím nejvhodnějším partnerem Psa. Je tvořivý, podněcující a zábavný. Navíc tito dva jsou oddáni altruistickým a humanitárním idejím, takže se většinou shodnou na společných cílech a hodnotách. Hodí se k sobě jak po stránce fyzické, tak po stránce emoční. V Tygrovi najde Pes skutečného partnera.

 

PES S KRÁLÍKEM - Králík přichází k Psovi s nabídkou míru, poklidu a harmonie. Tito dva se k sobě velmi dobře hodí - respektují se navzájem a vyzdvihují jeden v druhém jen ty nejlepší kvality. Jako pracovní tým mohou výtečně prosperovat.

 

PES S DRAKEM - Pes odmítá k Drakovi vzhlížet a považuje jej za tvrdohlavého a umíněného egoistu. Sám je praktický, uvážlivý a pracovitý a dračí snění nehodlá akceptovat. Tito dva se spolu nedohodnu - mají příliš odlišný pohled na život a nedůvěřují si. Jsi-li Pes, vyhni se svému protivníku Drakovi.

 

PES S HADEM - Potká-li se Had se Psem, zpočátku na sebe hledí s nedůvěrou a podezíráním, ale po chvíli jsou ochotni se dohodnout na kompromisu. Pes se učí respektovat hadí moudrost a přemítavost a had si postupně osvojuje integritu a nesobeckost svého psího druha. Problematické je ale to, že zatímco Pes si cení svobody a chce, aby si všichni byli rovni, Had touží po moci a úspěchu. Jejich vztah proto patrně vezme krátký konec.

 

PES S KONĚM - Kůň je v rámci cyklu dvanácti větví jedním z nejjideálnějších partnerů Psa. Je přesně tím pravým, kdo je přichystán, aby naplnil ideály, o kterých Pes sní. Kůň má pochopení pro vznešené psí cíle, jeho osobní integritu a pro jeho soucit s utiskovanými. Bere Psa vážně a umožňuje mu rozvinout a projevit jeho rytířský charakter. Pes zase chápe impulsivní povahu Koně a dokáže se přizpůsobit jeho nečekaným změnám kursu a odchýlením se od původního plánu. Tento vztah má předpoklady přetrvat věčnost.

 

PES S BERANEM - Beran pohlíží na Psa s vlídností a laskavostí a Pes si cení jeho dobroty. Ale během času přijdou na to, že společně propadají negativismu a pesimistickým obavám. Jenomže Pes na rozdíl od Berana má tendenci vrhnout se střemhlavě do jádra problému a něco s tím udělat, zatímco Beran dá přednost zajetému rytmu života, a projevuje jen málo nadšení pro podobné akce. Tak Pes ztratí vůči ní respekt a odtáhne se. Tito dva nemají mnoho společného.

 

PES S OPICÍ - Opice je zábavná a na Psa působí podněcujícím dojmem. Pes oceňuje její duchapřítomnou konverzaci a baví se jejími kousky. Ale Opice je osoba podivné morálky, která se příčí psímu smyslu pro spravedlnost. Pokud je Pes ochoten Opici promíjet její chytračení, bude mu s ní dobře. Opice totiž postrádá stabilitu a logický smysl, kterými je obdařen Pes, a vzájemným doplněním svých vlastností mohou vytvořit úspěšně fungující tým.

 

PES S KOHOUTEM - Tito dva žijí ve zcela odlišných světech a nenalézají společnou řeč. Pes vnímá Kohoutovy názory jako nepříjemnou a konfrontující kritiku a navíc nehodlá akceptovat jeho nesmyslné fantazijní rozlety. Kohout cítí, že psí pragmatičnost stojí v cestě jeho plánům. Kohout se podle Psa chová příliš sebestředně a má přemrštěné požadavky. Ve vztahu těchto dvou osobností bude po většinu času vládnout napětí.

 

PES SE PSEM - Dva Psi tvoří dobrý kamarádský tým. Oba jsou čestní a upřímní a záleží jim na tom, aby se druhým vedlo dobře. Na většinu situací reagují obdobně a může se jim dařit ve společném podnikání, pokud nebudou pod tlakem nepříznivých událostí propadat pesimistickým obavám a pocitům marnosti. Musí si osvojit pozitivnější přístup k životu a pak se budou moci těšit vzájemně obohacující společnosti.

 

PES S VEPŘEM - Pes se cítí dobře po boku dobrosrdečného a laskavého Vepře, který poskytuje bezpečné zázemí domova a dokáže rozptýlit jeho úzkosti. Vepř oceňuje psí altruismus a cítí se dobře v prostoru střeženém tímto ostražitým hlídačem. Pes se nechává Vepřem inspirovat a je s ním šťastný. Tito dva spolu nepotřebují bojovat o moc, a pokud mezi nimi vyvstanou konflikty, jsou ochotni se dohodnout na vhodném kompromisu.
Nevíte jaké znamení jste vy či váš partner? Zjistíte to v Encyklopedii esoteriky v kategorii Čínská znamení, zde také naleznete kompletní přehled znamení čínského horoskopu. 


Použitá literatura: Taoistická astrologie, Susan Levittová & Jean Tang, vyd. Volvox Globator 1998


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce