Jste zde


Vztahy v čínské astrologii - Kůň a jeho partneři
Sofie Danae

KŮŇ S MYŠÍ - Myš je asi vůbec nejhorším společníkem Koně. Kůň je přímý, otevřený a upřímný a nemá rád, když se něco skrývá, zatímco Myš je rozená prohnanost a něco ukrývat, případně si vymýšlet vlastní verzi pravdy, je jí zcela vlastní. Kůň miluje nespoutanou volnost, kamarádí se s každým, kdo se mu připlete do cesty a je velmi rozhazovačný, Myš naproti tomu dává přednost až úzkostlivému plánování, nechá se okouzlit jen tím, co shledá opravdu významným a peníze nejraději škudlí. Kůň a Myš mají jen málo společného a zcela jiný žebříček hodnot. Kůň udělá nejlépe, pokud se Myši vyhne.

 

 

KŮŇ S BUVOLEM - Buvol považuje Koně za líného, má tendenci jej za to kritizovat a nejeví pražádné nadšení pro vzrušující životní styl Koně. Buvol tvrdě pracuje a očekává od svého druha, že se s ním nechá zapřáhnout pod společné jho. Kůň ale vůbec nemá zájem ocitnout se v chomoutu a vléci za sebou tíhu světa. Kůň je svobodný jako Cikáni a Buvolovými očekáváními se cítí omezen. Vnímá Buvola jako příliš těžkopádného, příliš vážného a nudí se s ním. Buvol chce vytvořit bezpečné zázemí, chce mít rodinu a Kůň se chce bavit. Spolu si ale moc legrace neužijí.

 

KŮŇ S TYGREM - Silný Tygr se může stát tím nejlepším partnerem Koně. Odpovídají si emočně i sexuálně. Oba sdílejí stejnou sympatii vůči radovánkám, mají rádi vzrušení, divoké dobrodružství a cestování. Dokud oba touží po volnosti, ani jeden z nich se necítí být omezen tím druhým. Baví se spolu otevřeně a přímo. Ve společnosti Tygra Kůň jen kvete a má příležitost rozvíjet své kvality. Jejich počáteční sexuální přitažlivost nevyprchá ani po letech.

 

KŮŇ S KRÁLÍKEM - Přátelství je zde možné, ale pro Koně může být obtížné udržovat s Králíkem dlouhodobý hlubší vztah. Pro Králíka, který má rád ušlechtilou, diplomatickou komunikaci, je přímost Koně postrádající vytříbenost a uhlazenost, nepřekonatelná. Kůň je tak nucen přizpůsobovat svůj divoký temperament jemné králičí povaze. To mu činí potíže a vytváří v něm pnutí, protože nemá chuť své chování korigovat. Začne považovat Králíka za příliš slabého a neschopného sdílet s ním rozmanitost a bohatost jeho životního stylu.

 

KŮŇ S DRAKEM - Kůň se cítí dobře ve společnosti Draka, ale Drak se nemusí cítit podobně ve společnosti Koně. Drak může nelibě nést to, že mu Kůň není ochoten poskytnout veškerou svou pozornost. Kůň ovšem chce být sám středem pozornosti. Obě tato znamení jsou výbojná a navíc zde dochází ke střetu odlišných zájmů. Pokud dojde k otevřené konfrontaci, Drak bude usilovat o vítězství, zatímco Kůň raději vyklidí pole a vydá se vstříc novému dobrodružství.

 

KŮŇ S HADEM - Tito dva jsou obvykle nekompatibilní pro jakýkoli vzájemný vztah. Kůň je přímý a Had zamotaný. Kůň se nechá nadchnout všemi typy lidí, míří k plénu, Had je spíše introvert, který si raději někam zaleze a oddá se studiu filozofie či rozjímání. Had plánuje svou budoucnost, zatímco Kůň žije pro přítomný okamžik. Had se může pokoušet zabránit Koni pustit se v cval do dalšího dobrodružství tím, že se bude jemně vinout kolem objektu jeho zájmu. Kůň musí utéct a zachránit se, protože by se jinak udusil.

 

KŮŇ S KONĚM - Dva Koně tvoří výtečný tým, nesoutěží spolu a mohou zažít společně obrovské vzrušující dobrodružství. Uznávají stejné hodnoty a sdílí společně stejné povahové vlastnosti. Oba vědí, jak si užívat života, nedělat si z ničeho starosti a ničím se netrápit. Jsou to velcí mluvkové a dokáží spolu prodiskutovat celé dlouhé hodiny. Každý z nich čas od času působí jako roznětka, ale po krátkém výbuchu temperamentu oba rychle zapomínají. Kůň má pochopení pro lidskou slabost, dokáže prominout nespolehlivost, nedodržení slibu i sobectví. Potíže mohou nastat s financemi, pokud je neuhlídají, pravděpodobně se začnou topit v dluzích.

 

KŮŇ S BERANEM - Kůň nachází u umělecky založeného Berana emocionální podporu a inspiraci a jejich vztah může být dlouhodobě šťastný. Beran Koně podněcuje k těm nejlepším výkonům a dovede mu odpustit všelijaké nedostatky, pramenící z jeho egoismu. Protože je velmi společenská, baví se při jeho vzrušujících dobrodružstvích a vítá nové zkušenosti, které Kůň do vztahu přináší. Díky své přítulné povaze se stane Koni oddaným a obětavým druhem. Tato jemná duše ví přesně, jak krotit vrtošivý temperament Koně a jak mírnit jeho nestálost. Bez ohledu na pohlaví Berana a Koně to však bude vždycky Kůň, kdo bude ve vztahu určovat směr.

 

KŮŇ S OPICÍ - Tyto dvě mocné a dominantní osobnosti mají řadu společných obdivuhodných vlastností. Oba jsou podnikaví, rozhodní, osobití, snadno navazují styky, milují zábavu a legraci. Avšak poctivý Kůň má značnou nedůvěru vůči šejdířské Opici. Oba dva jsou sice rození tlachalové, ale během jejich konverzace vychází najevo, že přímý Kůň není ochoten tolerovat vyhýbavost opičí taktiky. V projevu Opice cítí intuitivně založený Kůň utajené myšlenky a věty, které Opice nechce vyslovit. To se ovšem dotýká jeho zásadovosti, považuje Opici za prospěchářku a v její přítomnosti zůstává ve střehu.

 

KŮŇ S KOHOUTEM - Na první pohled to vypadá, že tito dva, kteří jsou oba společenští, upřímní a upovídaní, si budou báječně rozumět. Ale ve své podstatě stojí proti sobě. Kohout si nemůže odpustit kritiku toho bláhového tuláka, který se odmítá podílet na Kohoutích plánech budování materiální základny, a který je z pohledu Kohouta líný, neorganizovaný a neschopný slevit ze svých tužeb a sestoupit na zem.

 

KŮŇ SE PSEM - Tak toto je pro Koně jedno z nejharmoničtějších spojení v rámci dvanáctiletého cyklu. Protože je Kůň čestný, hledá si partnera s odpovídající povahou, partnera celistvého, loajálního, inteligentního a oddaného altruismu. Pes je přesně ten, kdo představy Koně o takovém partneru naplňuje. Rozumí mu, necítí se zaskočen nečekanými změnami plánu Koně a je jedním z mála těch, kteří dovedou mírnit jeho divoký temperament. Pro Koně navíc není problém být svému oddanému druhovi věrný. Tento vztah má předpoklady vytrvat po celý život.

 

KŮŇ S VEPŘEM - Tito dva jsou si sice podobní svým sklonem k požitkářství a benevolenci, ale jinak mají rozdílné povahy. Kůň je drzý a troufalý, Vepř spíš úslužný, nemá rád boj a těžko snáší Koňovy výbuchy temperamentu. Ale i když se ve vztahu necítí dobře, snaží se za každou cenu vztah udržet, protože má strach ze změny. Kůň tak bezděky projevuje své sobectví vůči šlechetnému Vepři, jenž se logicky dostává do role mučedníka, který se Koni obětuje.
Nevíte jaké znamení jste vy či váš partner? Zjistíte to v Encyklopedii esoteriky v kategorii Čínská znamení, zde také naleznete kompletní přehled znamení čínského horoskopu. 


Použitá literatura: Taoistická astrologie, Susan Levittová & Jean Tang, vyd. Volvox Globator 1998


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce