Jste zde


Vztahy v čínské astrologii - Drak a jeho partneři
Sofie Danae

DRAK S MYŠÍ - Vzájemná důvěra, porozumění a empatie činí z této dvojice ideální pár na celý život. Drak má rád, když se mu věnuje pozornost a Myš dychtí využít svého osobního kouzla, chvály a projevu uznání, aby se Drakovi vlichotila a získala jeho přízeň. Též Myší hospodárnost a způsob, jakým Myš zachází s financemi, jsou Drakovi, který má sám tendenci promrhat celé jmění, nápomocny. Myš je Drakovi loajálním druhem a dokáže jej bezvýhradně a oddaně následovat. Po sexuální stránce má tato kombinace předpoklady k tomu, aby spolu tito dva prožili skutečnou a vzrušující vášeň.

 

 

DRAK S BUVOLEM - Tyto dvě silné osobnosti spolu soupeří. Obě chtějí jít svou vlastní cestou a nehodlají ustoupit ze svého záměru. Rychlý a pohyblivý Drak je navíc pomalostí Buvola brzy znuděn. Stejně tak je nespokojen Buvol, který citlivě vnímá Drakovu kolísavost a nepředvídatelnost a jeho pragmatická povaha se vzpírá pochlebovat dračímu majestátu, který neuznává. Existuje ale oblast, ve které se vzájemně respektují, a tou je sféra obchodu.

 

DRAK S TYGREM - Nebojácný Drak a odvážný Tygr sdílejí společnou lásku k cestování, pokrokovým idejím a žízeň po napětí. Oba dva si váží nezávislosti a svobody, takže ani jeden z nich se nestává dominantním vůči druhému. Pokud spolupracují, tvoří dobrý a vyrovnaný tým, horší je to, když spolu začnou soutěžit. Oba mají velké plány a sny, ale společně započaté projekty nechávají nedokončené a žádné velké dílo za sebou nezanechají.

 

DRAK S KRÁLÍKEM - Králík se může zdát Drakovi přitažlivý, díky jeho nevtíravému šarmu a mírumilovné povaze. Králík se zase může vidět v dračím charismatu a síle. Pomůže Drakovi v jeho ambicích, podpoří ho v jeho kariéře a dopomůže mu k úspěchu. Králík ví to, co Drak neví, a totiž jaký zvolit účinný kompromis. Drak rád Králíka ochraňuje a dělá mu dobře být tím silným, kdo Králíka podpoří v jeho slabých chvílích. Avšak uvnitř touží po silnějším partnerovi a shledává Králíka jako nerovného partnera.

 

DRAK S DRAKEM - Dva mocní Draci spolu mohou přenášet hory a podněcovat jeden druhého k ještě větším výkonům a nebo odkrýt brány pekel svým zuřivým rivalstvíma a touhou po totálním podmanění si druhého. Pokud si zvolí první variantu - podvolí se kompromisu a spojí své síly - mohou spolu prožít bohatý a vzrušující život. Muž i žena jsou si zde rovni. Muž-Drak je zde ale nucen akceptovat fakt, že jeho žena mu nebude lichotit a rozmazlovat jej.

 

DRAK S HADEM - I v tomto případě se jedná o dvě silné osobnosti, které mohou společným úsilím přijít k velkému bohatství a úspěchu. Navíc si oboustranně vyhovují po sexuální stránce, vzhledem k jejich mocnému sexuálnímu apetitu. Drak umožňuje Hadovi prožít zajímavý život a Had činí Draka více rozjímavým. Avšak potíž je v tom, že Drak je extrovert a Had introvert. Drak miluje svobodu a nezávislost a Had sklouzává do tendence Draka omezovat. Drak se za takových okolností začne dusit a zatrpkne.

 

DRAK S KONĚM - Ačkoli se tito dva rovněž silní jedinci fyzicky přitahují, emocionálně jsou neslučitelní. Drak považuje Koně za příliš sobeckého a Kůň není ochoten věnovat Drakovi tolik pozornosti a podpory, kolik by si Drak přál. Nestálý temperament Koně Draka irituje, ale Kůň se odmítá podřídit Drakovu vedení a na veškeré jeho upřímné pokusy nastolit takovýto řád věcí reaguje zlostně.

 

DRAK S BERANEM - Vroucí mírumilovnost Berana poskytuje předpoklady k tomu, aby našel Drak v Beranovi zalíbení.Z tohoto partnerství mohou těžit oba. Drak má velké srdce a duchem obdařenému Beranovi rád pomáhá a Beran je k Drakovi milý a laskavý. Tito dva se těší vzájemně ze své kreativity a společenského života. Beran však bude muset trošku přidat, aby Drakovi stačil. Drak bude totiž vždycky vepředu.

 

DRAK S OPICÍ - Toto partnerství je pro Draka jedno z nejvýhodnějších, protože Opice, ačkoli je velmi podezíravá, Drakovi důvěřuje a obdivuje jeho vznešenost. Může se s ním sejít na poli inteligence, tvořivosti, síly a podnikavé aktivity. Opičí lstivost Draka podněcuje k ještě větším výkonům a pomáhá rozvíjet jeho sebejistotu. Jelikož jsou to silné osobnosti, jejich výměny názorů budou hlučné, ale krátké.

 

DRAK S KOHOUTEM - Spojení těchto dvou bytostí nese požehnání nebeských bohyní a bohů. Vzniká mezi nimi hluboká náklonnost a veliká vášeň. Drak s Kohoutem společně zazáří a mohou dobýt svět. Drak vnímá Kohoutovu kritičnost a jeho nepřetržité stížnosti jako něco úžasně duchaplného a vidí v Kohoutovi jeho skrytý transformační potenciál. Věří, že Kohout s jeho pomocí a láskou překoná všechny překážky a vzlétne spolu s Drakem do nebes.

 

DRAK SE PSEM - Cynický Pes není nikterak nadšen dračí majestátností. Drak si létá ve svých fantaziích a Pes se nerad odlepuje od země. Dračí jas je zpochybněn, jeho oheň sotva doutná a tvořivost je tatam. Vyhni se svému protivníku Psu, jsi-li Drak.

 

DRAK S VEPŘEM - Vepř pochlebuje Drakovi a má také proč. Toto partnerství mu může přinést mnohé výhody. Drak není v tomto svazku omezován, je o něj láskyplně pečováno a nikdo se s ním nehádá ani nemusí bojovat o moc. S Vepřem si může užít příjemné časy. Ale pozor na finance - oba dva rádi utrácejí.
Nevíte jaké znamení jste vy či váš partner? Zjistíte to v Encyklopedii esoteriky v kategorii Čínská znamení, zde také naleznete kompletní přehled znamení čínského horoskopu. 


Použitá literatura: Taoistická astrologie, Susan Levittová & Jean Tang, vyd. Volvox Globator 1998


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce