Jste zde


Vztahy v čínské astrologii - Buvol a jeho partneři
Sofie Danae

BUVOL S MYŠÍ - Buvol má bystrou Myš rád a považuje ji za příjemného společníka, ačkoli jej ve staré taoistické legendě přelstila. Oceňuje její spořivost a inteligenci. Společensky a romanticky založená Myš umožňuje Buvolovi vyjít z ochranné skořápky. Myš je také dobrý živitel, což Buvol považuje pro vážný vztah za nezbytné. Toto partnerství je na celý život.

 

 

BUVOL S BUVOLEM - Dva Buvolové mají stejné zájmy a hodnoty. Jsou materialisticky založení, konzervativní, cení si klidného rodinného zázemí a těší se vzájemné důvěře a úctě. Společně vytvoří bezpečnou a solidní základnu, ačkoli jejich život může být trochu fádní. Pokud jsou nadměrně tvrdohlaví, může u nich propuknout boj o dominanci.

 

BUVOL S TYGREM - Buvol bude zřejmě vnímat Tygra jako nedůvěryhodnou, troufalou a příliš impulzivní osobu. Tito dva se neshodují ve svých názorech a cílech a nenalézají jeden pro druhého porozumění. Buvol bude sklíčen neúspěchy, když se bude pokoušet přimět Tygra k přijetí disciplíny, a Tygr bude reagovat zlostně na tyto buvolí snahy, protože nesnáší omezování. Tygr chce vášeň a Buvol je rezervovaný a není ochoten ani schopen Tygrovi vyhovět. Jelikož jsou oba silní, mocní a nehodlají ustoupit ze svých pozic, dá se očekávat, že se spolu střetnou. Buvol bude trvat na svém vítězství a také vyhraje.

 

BUVOL S KRÁLÍKEM -Buvol tvoří s laskavým Králíkem příjemný pár. Králík se opírá o Buvola, následuje jeho příkazy a cítí se bezpečně po jeho boku. Na jeho přísnost se dívá tak trochu s nadhledem a vnáší do Buvolova života estetický rozměr. Buvol si cení Králíkovy citlivosti a ušlechtilosti. Navzájem o sebe pečují, jsou k sobě vřelí a jejich domov působí krásným a útulným dojmem. Buvol si ale musí Zajíce tak trochu hýčkat, chápat jeho mazlivé touhy a nevystavovat jej přímé kritice.

 

BUVOL S DRAKEM - Buvol touží po klidu a pokoji, což s Drakem není možné. Drak je extrovert toužící po životě plném oslňujících zážitků, a Buvola nepředvídatelné události děsí. Drak touží být obdivován, ale praktický Buvol nemá pochopení pro jeho bláznovství. Buvol je pomalý, Drak rychlý a oba chtějí vládnout. V zásadě si neodpovídají, byť se mohou vzájemně respektovat, především v profesních záležitostech.

 

BUVOL S HADEM - Tito dva se dovedou vzájemně ocenit. Rozumějí si, pečují o sebe a mají si neustále co říct. Moudrý Had rád přemítá a diskutuje a Buvol se rád učí a naslouchá. Zatímco Had prolézá všechna tajná zákoutí světa, Buvol doma udržuje oheň. Jsou to dva zemité typy a spoléhají se jeden na druhého. Ačkoli přizpůsobit se buvolím zásadám - to je pěkně těžký oříšek.

 

BUVOL S KONĚM - Kůň patrně nebude nadšen buvolí orientací na rodinu a rodinný život a ani nebude schopen naplnit Buvolovy představy o stálosti a bezpečí. Kůň potřebuje volnost, zatímco Buvol vyžaduje stabilitu. Kůň je dobrodruh, kterému Buvol připadá moc pomalý a bázlivý, a také nemá čas na budování pevného svazku. Pokud spolu začnou soupeřit, Kůň se bude vehementně bránit tomu, aby byl zkrocen. Kůň miluje zábavu a s Buvolem žádná není.

 

BUVOL S BERANEM - Nejhorší kombinací pro Buvola je spárovat se s umělecky založeným Beranem. Buvol preferuje stereotyp a pečlivě vykonává přidělenou práci, Beran je od základu bezstarostný, náladový a nejraději by nepracoval vůbec. Pro Berana je každý den novým dobrodružstvím a něco jako rutina je pro něj naprosto neúnosné. Buvol si poctivě vydělává tvrdou prací, zatímco Ovce "žere papír" - tedy utrácí víc, než dokáže vydělat. Jakmile se Buvol pokusí Berana naučit disciplíně, Beran jej rychle opouští. Jsi-li Buvol, vyhni se svému protivníku Beranovi.

 

BUVOL S OPICÍ - Buvol se od Opice může mnoho naučit o životě. Její bystrost, zábavnost a vášnivost jej doslova magnetizuje. Mazaná Opice zná mnoho možností jak si zjednodušit život a ukazuje Buvolovi, kudy se má vydat, aby uspěl ve svém snažení. Na oplátku se může těšit jeho stabilizujícímu vlivu. Buvol se ale v tomto vztahu musí obrnit trpělivostí. Pouze čas ukáže, zda dá Opici svou důvěru.

 

BUVOL S KOHOUTEM - Buvol se stará o chod domácnosti, zatímco Kohout vydělává peníze a realizuje se ve své práci. Buvol pod vlivem Kohouta pracuje ještě usilovněji, což Kohouta těší. V těžkých dobách se roztříštěný Kohout může spolehnout, že mu Buvol bude oporou. Buvol s Kohoutem si dokáží věci vyříkat, aniž by jeden druhého zraňoval. V tomto vztahu bude Buvol vyzdvihován za svou obětavost a pracovitost.

 

BUVOL SE PSEM - Oba dva jsou loajální a věrní. Důvěřují si a spoléhají se jeden na druhého. A Buvol se může mnohé naučit od Psa. Ovšem jistý kompromis je nezbytný. Oba jsou sice nezávislí, ale Pes chce více volnosti než Buvol. Buvol si musí uvědomit, že nezávislost neznamená konec lásky a Pes udělá dobře, když akceptuje některá z Buvolových požadavků a navrhne příměří.

 

BUVOL S VEPŘEM - Oba jsou loajální, srdeční a cení si domova. Buvol obdivuje Vepřovu upřímnost a Vepř Buvolovu spolehlivost a mravní sílu. Vepř učí Buvola odpočívat a dávat více najevo své pocity a nechává Buvola, aby vnesl trochu pořádku do jeho života. Ale tento vztah nebude mít dlouhého trvání, protože konzervativní Buvol nedopřeje Vepřovi jeho požitky.
Nevíte jaké znamení jste vy či váš partner? Zjistíte to v Encyklopedii esoteriky v kategorii Čínská znamení, zde také naleznete kompletní přehled znamení čínského horoskopu. 


Použitá literatura: Taoistická astrologie, Susan Levittová & Jean Tang, vyd. Volvox Globator 1998


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce