Jste zde


Rok Kohouta aneb Energetické zátěže v roce 2005
Eva Joachimová

Dávno dávno již tomu, co začali čínští Mistři pracovat s písemnými tabulkami, které se dají přirovnat našim fyzikálně chemickým tabulkám - pokud pomineme jejich obrazná připodobnění, podobající se v mnoha případech spíš pohádkám či mnohoslovným hádankám než vědeckým úvahám. Hloubka, aktuálnost a přesnost údajů je neustále zarážející, stejně jako úctyhodná délka jejich používání - základní tabulky jsou obecně používány zhruba 5000 let! V současné době jsou například na západě veřejně vydávány, problémem je ale orientace v nich, jejich znalců moderním, velmi zjednodušeným přístupem k čínské kosmologii a astrologii valem ubývá.

 

Jak nám tedy bude v tomto roce vládnout Dřevěný kohout?


Základní vlastností kohouta je neustále ukazovat, že je nad věcí. Půvabný, nedostižný společník, skrytě a občas i zjevně se chlubící barevným peřím se doma mění v nabručeného morousa, který si občas plete pořádek s pedantstvím. To mu ovšem nijak nebrání stvořit neuvěřitelný chaos pokud se něco začne dotýkat jeho prvenství na smetišti. Kohout se navenek jeví jako mimořádně aktivní jedinec - a nemá na to. Ani schopnosti, ani energii. Z těchto důvodů má často zdravotní problémy, přeceňuje své síly a často na to doplácí poměrně závažnými chorobami. Kohout dokáže úžasně fabulovat, jeho příběhy jsou často omračující vizí Šeherezádiných pohádek. Stejně dokonale ale dokáže vyžadovat stručné a přesné vyjadřování ostatních. Agresivitu kohouta můžeme velmi dobře zvládnout právě ve společnosti, varujme se něco řešit pokoutně! Kohout sice není tak prozíravý, jako opice, ale o to je vzteklejší a útočnější. Jeho často militantní chování obvykle pramení z lítosti, na jeho čele se zračí otázka s vykřičníkem: "Proč mi nerozumějí, vždyť já to myslím tak dobře!" Ve vztazích je ideálním partnerem, pokud ho udržujeme v jistotě, že on je ten jediný zářný bod na našem nebi. Jinak dokáže vystartovat způsobem, který nejméně očekáváme.


V roce jeho vlády se nám vyplatí, budeme-li řešit své problémy ve vší parádě s ceremoniály a rituály, které dají vyniknout jeho nádhernému peří. Přeloženo do češtiny - v teplácích u sporáku toho letos moc nevyřešíme, doma, v práci i v politice se vyplatí trochu investovat do okázalostí, přístupnost kohouta všechno urychlí a vynaložené prostředky se velmi navrátí. Letošní rok můžeme přímo nazvat rokem politiků, právníků a diplomacie, s nimi se také svezou masové sdělovací prostředky. Můžeme očekávat halasné přetřásání problémů, slavnostní ceremoniály, ale také veřejné a veřejností sledované soudní procesy.


Všechno trochu pomotá dřevo, které letos kohouta ovlivňuje - jak nám říká název roku - rok Dřevěného kohouta. Pedantský puntičkář Kohout bude vystaven chaosu větru, energie dřeva. Vítr nám může přinést problémy s časem i s kalendářem. Budou se překládat významné události, zpozdí se i lidé, kteří takovou událost přímo vylučují a nám, ostatním jedincům se může sem tam ztratit nějaký ten den - při troše snahy i týden. Rodiče mohou mít například problémy při vyzvedávání svých ratolestí. Velmi zajímavý může být tento rok po finanční stránce. Díky chaosu dřeva se budou letos prosazovat finanční transakce nepříliš podložené, riskantní, na pohled mnohdy až hazardní. Záruku musíme hledat pouze v nápadu - čím je originálnější, tím více máme šancí na úspěch, otřepané fráze letos budou působit spíš kontraproduktivně.


V každém případě bychom ale měli trvat na zveřejnění všech informací, co si kohout nechá pod pokličkou, na to se příliš spoléhat nemůžeme. Zcela zásadní může být tento rok pro umělce. Originalita nápadů s precizností a poutavostí provedení může být přímo úžasným vkladem do počátků třetího tisíciletí naší éry. I tady ale lze počítat s výraznějším úspěchem u neočekávaných projektů.


Problémy můžeme očekávat ve školství. Tradiční způsob výuky a obecně i vedení školství bude narážet na tendenci využívat originality mládeže, autorita se postaví proti svobodnému, pouze směrovanému vývoji. I tady platí - všechny spory řešit důstojně v talárech na veřejnosti, ne hádkami a osočováním v kancelářích či před novináři. Vědomí vlastní důstojnosti nedovolí jednat pod svou úroveň kohoutovi ani člověku - a to bychom občas od našich představitelů docela uvítali. Kohout nás učí, že barokní paruky a nákladné róby předních představitelů mají ve společnosti své opodstatnění.


Rok kohouta není rokem dřiny. Ta se prostě letos nenosí, zůstane nepovšimnuta, nezaplacena, zapomenuta. Jestli nemusíte, nepouštějte se nyní do stavby domu nebo náročných změn, moc radosti vám nepřinesou. Největší pozornost věnujte nežádané iniciativě. Díky ní se na vaší stavbě mohou ocitnout dveře na místě, kde byste je vy ani projekt rozhodně nečekali, v publikaci o zdravé výživě přibude reklama na smažené brambůrky, prostě pokud si dostatečně neohlídáme všechny práce a nezkontrolujeme výsledky, můžeme být nadmíru překvapeni, chaos bude řádit s pečlivostí kohouta. Také slovo vděčnost budeme letos hledat ve slovníku pohříchu marně.


A abychom zůstali u nepříjemných stránek společenského kohouta, jeho natřásání může být citelné pro slušně velké území. Nepříjemný mu může být říjen a listopad, ale ani v únoru a březnu se nebude cítit zcela ve své kůži. Letos, stejně jako v roce Dřevěné opice vládne hmotě voda, to by opět mohlo napovídat pohyby vody, i když ne v síle minulé tsunami.


Máme-li tedy přežít rok vlády Dřevěného kohouta, nezbývá nám, než provětrat šatník, vybrat takové kreace, které nás naladí na společenskou strunu, přidat úsměch a chování králů a královen. Kohout je okouzlujícím společníkem a přes všechny jeho chyby by byla škoda nevyužít půvabu, který nám nabízí. Že to bude rok náročný, o tom určitě nepochybujeme. Ale necháme-li se provázet panem Guthem - Jarkovským, či v dnešní době televizními pořady o etice a slušném chování, může se pro nás rok Dřevěného kohouta stát rokem vskutku nezapomenutelným.


Počasí


Společenský a půvabný kohout má rád obdobné prostředí, proto se během své vlády bude snažit o co nejveselejší a nejpestřejší prostředí. Bude to rok opaků - buď bude doopravdy nádherně, nebo beze sporu hnusně. Rok kohouta bude spíš sušší a vítr bude ještě vysušovat. Pro příjemnou dovolenou nám asi bude vyhovovat, zemědělci ale příliš nadšeni nebudou. Výkyvy přinesou obdobně jako loni sucho a nebo úplně mokro. I v letošním roce vládne hmotě voda, to je příjemné, sucho ji nebude tolik zasahovat. Voda ale není vláha, voda přijde naráz a klidně si odteče bez výraznějšího užitku, naopak dokáže přivodit i zkázu. Mohli bychom s ní mít problémy v červnu, červenci a počátkem srpna, srpen a září nám mohou zamotat hlavu výraznými větry. Říjen a listopad slibuje svou nádherou a barevností předčít celý rok. Opravdová zima se sněhovou nadílkou by nás měla potěšit v prosinci, ale obleva o svátcích děti nepotěší.


Zdraví


Čínské tabulky byly používány jak pro potřeby společnosti, tak pro záležitosti jedince. Toho provázely výpočty od prvního nadechnutí až pro určení místa jeho posledního spočinutí, nevyhnuly se tedy ani zdravotnímu stavu. Původní medicína byla především medicínou prevence - císař a velmožové potřebovali být výkonní a zdraví, lékařovou povinností nebylo uzdravování, ale udržení zdraví. A právě pro zachování harmonie se každým rokem prováděly propočty působení obecných energií na energie jednotlivce. Že lékařům stálo za to udržet zdraví panovníka je nad slunce jasné - při jeho onemocnění setli lékaři hlavu. Mnoho tisíciletí se tedy život panovnického dvora odehrával napřed ve výpočtech vzájemného působení energií vesmíru a osobních energií členů dvora. Z těchto propočtů se stanovoval poměrně velmi přesný předpis životosprávy, strava, pohyb, cestování, dokonce i rituály pro následující období.


Z pohledu tabulek nám rok 2005, rok dřevěného kohouta, přinese podstatně víc zátěží, než letošní rok opice. Nejhorší bude asi energetický propad, obnova životních sil pro nás bude velmi namáhavá. Můžeme mít problémy s trávením, často mohou nastat v souvislosti s psychickým tlakem. Z minulého roku pokračuje tendence menšího rozvoje rakovin, ať už se bude jednat o nové případy, či metastázování, zhoršení naopak mohou očekávat lidé, trpící migrénami, žaludečními potížemi, nepříjemně nás mohou zasáhnout jaterní choroby, potíže můžeme mít i s hlasivkami. Prvním rokem se objeví zátěž na ledviny, rozhodně bychom se měli vyhnout prochlazení. Mohou se zhoršit potíže s prostatou, může se snižovat četnost či pohyblivost spermií - následující tři roky nebudou příliš příznivé pro páry s problémem sterility.


Nejvíce pozornosti bychom ale měli věnovat právě zachování energie, jejím úbytkem se může rozvinout i únavový syndrom, po kterém určitě nikdo z nás netouží. Ochranou se nám stane rozumná životospráva nejen co se týká stravy, ale také rozdělení času na práci, rodinu, přátele, pasivní i aktivní odpočinek - ten dělá kohoutovi opravdovou radost a umí si ho opravdu užít!


Z čínských zkušeností můžeme využít ještě jednu neopomenutelnou knihu - Knihu Proměn. Pro letošní rok bude formovat naši funkčnost hexagram Studna. Otevírá nám cestu k vyslechnutí našeho okolí i našeho nitra, pro příští tři roky suše konstatuje: "Mění se město, studna se nemění. Nic neztrácí, ani nezískává."


Odkazuje nás tak k hlubokému a stálému smyslu života, nehoňme se, zběsilým spěchem opravdu nic nezískáme, vše co opravdu potřebujeme, je ukryto v nás. A opravdový problém vzniká až ve chvíli, kdy nejsme schopni náš vnitřní pramen načerpat.


A hmota nám slibuje pro tento rok prosperitu. Tento hexagram se zcela otevírá venku a uzavírá vnitřku - tím nám velmi jednoduše říká, že máme zapomenout na naše bolístky a vrhnout se do víru života. Jak nám ukazují paralympionici nebo třeba fyzik Steven Hawking, zcela ochromený a přesto neustále jeden z největších fyziků a popularizátorů vědy. Zřetelně nám dávají najevo, že není důležité zda můžeme, jediné podstatné je - zda chceme. Protože cesta k prosperitě se pak vždycky najde.


Hexagram Prosperita nám slibuje:"Malé odchází, velké přichází." To je docela slušný závdavek pro naši tělesnou kondici v tomto roce. A věru máme toho zapotřebí, od roku 1994 až do loňského roku se kosmické energetické poměry neustále zhoršovaly. Obrat nastal v loňském roce, ale chceme-li se odrazit ode dna, musíme napřed do kolen, řada z nás se loni cítila skutečně velmi mizerně.


Takže letos si tu dobrou předpověď alespoň pro naši tělesnou kondici určitě báječně užijeme!