Jste zde


Pozor na hloupou dřevěnou opici I.
Eva Joachimová

Úterní večer 21. ledna 2004 se pro velkou část světa stane velmi důležitým, ve 23. hodiny přebírá vládu nad světem od Vodní kozy Dřevěná opice, začíná čínský nový rok.

 

Čínský nový rok pro Číňany neznamená pouze kalendářní předěl, ale řadu informací o tom, co všechno a jak se bude v následujícím roce odehrávat. Přirovnat si to můžeme k našim znalostem o ročních obdobích. Kdybychom se dozvěděli, že celý příští rok bude jaro, nám tato informace nepřinese jen představu o počasí. Víme, jak se na jaře cítíme, jaké nám přináší uspokojení vzrůstající teplo a prodlužující se den, konstatujeme ale také jarní únavu. A k tomu všemu jsme použili jediný údaj - jaro.


Číňané ovšem mají pro každý rok údajů nepoměrně víc. Před víc jak pěti tisíci lety začali Mistři pracovat s tabulkami, které se dají přirovnat k našim fyzikálně chemickým tabulkám. Nauky, předávané do té doby pouze ústní formou vybraným jedincům se staly známější a v písemné formě s nimi mohlo pracovat více zasvěcenců. Čínské tabulky byly používány jak pro potřeby společnosti, tak pro záležitosti jedince. S pomocí tabulek se stanovovaly územní celky, byly významným dokumentem při rozborech příštích let, ať už se jednalo o předpovědi meteorologické, předpovědi společenských událostí, ale také předpovědi významných nehod či živelných katastrof. Bez tabulek nebylo možné osídlování nových území, nemyslitelná byla stavba budov. Jedince provázely výpočty od prvního nadechnutí až pro určení místa jeho posledního spočinutí.


Žádné rozhodnutí příslušníka vyšších vrstev se neobešlo bez důkladných výpočtů, ať už se jednalo o jeho budoucí pracovní zařazení, výběr partnera a často i spolupracovníků. Císař, jeho harém a nejbližší členové rodiny byli podle tabulek i léčeni, žádný lékař neměl možnost osobního styku. Důraz proto musel být kladen maximálně na prevenci, která se sestávala právě z výpočtů tabulek času, člověka a prostoru. Lékaři na zdraví panovníka a jeho nejbližších opravdu záleželo hodně, pokud došlo k nejhoršímu, přišel lékař rovnou o hlavu. Jak je vidět, zdravotníci to nikdy neměli lehké.Podívejme se, jak se tabulky starých čínských Mistrů dívají na nadcházející rok. Tento rok se bude nazývat rokem Dřevěné opice. Bude rokem velmi významným, přelomovým. Od roku 1994 až do letošního roku se zhoršovala situace jednotlivých let, nejhorším rokem v celém šedesátiletí - a potažmo i stoosmdesátiletí - byl rok právě končící. Pro celou společnost to znamená dvě zprávy, dobrou a špatnou. Dobrá je, že od příštího roku bude život na naší planetě harmoničtější, energetické harmonie dosáhne v roce 2014. Špatná zpráva nás nepotěší, každý vzestup začíná nikoli dosažením dna, tedy letošním rokem, ale chceme-li se odrazit musíme trochu poklesnout v kolenou - a to znamená ještě asi půl roku zdravotních, společenských, pracovních i vztahových nepříjemností v roce příštím. A také nehod a živelných katastrof.


Energetický předěl nastávajícího roku ale není na této době to nejzajímavější. Pro staré Mistry byl sám o sobě rok obdobím vcelku nepříliš zajímavým. Nejdelší údobí, se kterým běžně pracovali bylo zhruba 200 milionů let, nejkratší, velmi často využívané, byly čtyři minuty, které znamenaly pro Číňany jednotku současnosti. Pro důležité výpočty se používal minimálně údaj o devítisetletí, stoosmdesátiletí, šedesátiletí a dvacetiletí.


A právě nastávající dvacetiletí v souvislosti s probíhajícím stoosmdesátiletím s devítisetletím je to, co je na předpovědích počátku následujícího čínského roku nejzajímavější.


Podle teorií původní čínské kosmologie jsou přiřazována devítisetletí východu a západu k jinu a k jangu. V určitém roce se tato období setkají a vymění si na další devětset let svou úlohu. A tak jednou vede v duchovním úsilí východní svět a západní překypuje technickými objevy, podruhé se karty obrátí. K poslední výměně došlo v roce 1864. Od té doby se západní svět ujal vlády nad duchovní cestou lidstva, zatímco východní svět napjal tvůrčí síly v oblastech čistě hmotných - elektronika, automobily, obecně spotřební průmysl. V Číně se bez problému nasytíte hamburgrem a kolou, ve Švýcarsku najdete lámaistické kláštery a pulty knihkupectví naší civilizace praskají pod tíhou esoterických knih.


Stoosmdesátiletí, které rokem 1864 také začalo, je stoosmdesátiletí hledání, mnohdy dětského, naivního i hloupého, zvědavého i zvídavého vyptávání. Všichni víme, jak se v posledním století doslova topíme v nových informacích, na jejichž katalogizaci jsou dnes zapotřebí obrovské databanky. Není divu, období dětství má človíčka připravit na dospívání, kdy se začnou jednotlivé informace pomalu skládat, zapadat do sebe, přinášet užitek. A my právě žijeme v jakémsi dětství lidstva.


Stoosmdesátiletí se dělí na šedesátiletí a my, jak hravě spočítáme, žijeme v šedesátiletí závěrečném. Znamená to pro nás konec dětské bezstarostnosti, začátek předškolní výchovy. Jsme z toho unaveni, chceme utéct ven, pryč od povinností, na které se necítíme být dostatečně připraveni, ale nemáme šanci, vesmír nikomu nic zadarmo nedaruje.


Dvacetiletí, které v předvečer Čínského nového roku uvítají barevní draci v čínských čtvrtích celého světa, je dvacetiletím kontemplace. Dvacetiletím, které má vybrat duchovní esenci všeho, co za počátek devítisetletí vzniklo, sítem, které by mělo prosít zbytečné a ponechat to, co bude sloužit jako stavební kameny po další roky. Jsme opravdu svědky neuvěřitelného, naše období určuje duchovní cestu světa pro dalších téměř osmset let!


Rok Dřevěné opice.


Nicméně ani rok samotný nemůžeme zanechat bez povšimnutí. Dřevěná opice, garant nebo také regent nastávajícího roku, je nesmírně zajímavá. O opici, jejímž originálním prvkem je kov, se říká, že vidí neukázané, slyší nevyřčené. Dřevo jí dodá intuici, kreativitu, přizpůsobivost. Rok jako stvořený pro otevřené diplomatické jednání - ale pozor, bez postranních úmyslů! Velkou chybou je podcenění soupeře. Čím hloupěji se opice tváří, tím lépe jí to myslí. Jako spojenec je nedocenitelná, jako protivník vyčerpávající.


Spolu se dřevem bude vládnout voda. Přinese radost mořské pěny, ale také tendenci k manipulativnosti, jako kapky, které dovedou ohladit či proděravět kámen, může vést ke hrabivosti, které ovšem voda veškerý zisk záhy rozplaví, k roznášení klepů a z toho vyplývajících soudů na ochranu osobnosti. Občas se nevyhne ani přímé agresi, která může následovat po skutečném napadnutí ale i po špatně pochopeném vyjádření. Citelně nám bude chybět nadšení, touha a citlivost posledních ohnivých regentů, hada, koně a kozy. Opice spíš bude mít tendendenci vše zprůhlednit, novinářsky řečeno zesystematizovat. Díky dřevu ovšem poněkud chaoticky, občas se bude její činnost podobat spíše vichřici.


Život západního světa za vlády Dřevěné opice


S kontemplací dvacetiletí a duchovním podtextem devítisetletí má západní svět velkou šanci začít hledat cesty spolužití na zásadách, které zatím zůstávají skryty nebo nepovšimnuty někde stranou. Právě bystrá opice by si jich mohla všimnout a vynést je na světlo. Problémem bude nepříliš velká korektnost jejího jednání, nedostatek jemnocitu, absence taktu. Opice si hraje a ani ji nenapadne zamyslet se nad tím, jak to její okolí přijme. Jí stačí, že má pravdu a vytroubí ji do světa za jakýchkoli okolností.
Pokračování příště