Jste zde


Nad duchovními příčinami nemocí
Pavla ŠÁCHOVÁ, PhDr.

Tělo je realizační prostředek člověka na Zemi, ale je to i signalizační zařízení, které např. změnou barvy pokožky, bolestí orgánu nebo třeba chybným metabolickým procesem ukazuje, že někde v myšlení a zpracování emocí děláme chybu. A chyby vršíme dál, jestliže se domníváme, že pouhým mechanickým polykáním tablet odrušíme pravou příčinu, odkud je problém živen. Ale člověk není jen bezduchá hmota.

 

Ve vesmíru existuje posloupnost: informace - energie - hmota. To neříkám nic převratného, mnoho přístrojů (i lékařských) a počítačů je na této znalosti založeno. I člověk do tohoto schematu zapadá: Má 350 tisíc kanálků nádís v informačním poli, kde probíhá naše informační výměna s okolím, dále má velké množství čaker (energetické kanály, sedm je základního významu, provádějí transformaci vesmírné energie pro podmínky lidského těla) a též tělo z masa a kostí, tak jak ho zná např. chirurg.


Přitom informace má význam prvotní, projevuje se pak v energii (myšlenka už je energie) a ta potom přímo ovlivňuje hmotu. Představme si, že máme dobrou náladu. Svou "kondici" sáláme do prostoru a přitahujeme tím myšlenkové pole příbuzného charakteru. Jsme vstřícní, aktivní, chválíme okolí, lidi, situace, protože máme vyrovnaný, bezpotížný postoj sami k sobě. S úctou a pochopením hodnotíme jevy v celém průběhu dne. A v matricích našich čaker se (podle Lazareva) zapisují plusové informace.


Ale pokud nejsme dostatečně vyrovnaní, můžeme příliš citlivě reagovat na nepříjemné odchylky od očekávaného schematu dne, pak začneme nadávat a odsuzovat. A zapisují se mínusy. Jestliže přerostou mínusy určitou únosnou míru, "spadne" opatření v hmotné složce - vyvíjí se nemoc. Přerostou-li mínusy únosnou míru překotně, "spadne" úraz. Není jedno, kde to bolí nebo kde je úraz, všechno má své zdůvodnění. Stačí si přečíst knihu Luisy L. Hay "Miluj svůj život" a v ní výtah z knihy "Uzdrav si tělo". Zveřejňuje v ní tabulku své soukromé statistiky. Vidíme tu tři sloupce. V prvním jsou napsány názvy nejznámějších nemocí a seřazeny podle abecedy. V druhém sloupci najdeme jejich pravděpodobné příčiny - myšlenková schémata, např. strach z něčeho. A ve třetím myšlenková náhrada - nový model, který je potřeba si v duchu opakovat, aby došlo ke změně ve vašem životě. Když postupujete takto shora, změnou myšlení a cítění, potom se bude lékaři nebo léčiteli dobře pracovat na našem uzdravení a výsledky budou trvalého rázu.


Někdy mám pocit, že žijeme svůj vnitřní život sami a navenek se stačí nějak zachovat, když to okolnosti vyžadují. To je omyl. Nás nemusí nikdo zkoušet a prověřovat - děláme to sami a často. Sami před sebou a univerzálním kolektivním vědomím totiž nikam neutečeme. A prověrky jsou neustálé. Stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny. My na to přece nějak reagujeme. Velmi rychle tak přezkoušíme své parametry vstřícnosti, tolerance a lásky. Cokoliv si pak pomyslíme, je námi odesláno do příbuzného myšlenkového pole někde ve vesmíru, ale v našem biopoli zůstává jakýsi otisk, zápis. A způsoby našeho jednání, pokud jsou odlišné od postoje vyrovnanosti a vstřícnosti, vedou k nemocem a úrazům.


Jaké jsou postupy odhalování chyb v jednání? Tady pomůže psychoterapie, kde klient hraje aktivní úlohu, speciální druhy meditace, ve spojení např. s REIKI.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.celostnimedicina.cz