Jste zde


„Mohou být blížící se zatmění Slunce a Měsíce v souvislosti s osudy lidí a států?“
Zoša Kinkorová

V roce 1999 se hodně mluvilo a spekulovalo o zatmění Slunce, které mělo nastat 11. srpna. Mnozí dokonce očekávali „konec světa“. Nejspíš byli inspirováni proroctvím Nostradama, který výslovně na tento termín ve svých centuriích poukazoval. Kromě toho, že došlo k zemětřesení v Řecku a Turecku, nic jiného podstatného se nestalo. Letos 26. května bude zatmění Měsíce a 10. června zatmění Slunce a to v souvislosti s velice kritickým postavením planet.


Většina lidí o tom ani neví, ale mnoho lidí se ptá, zda by to nemohlo mít nějaký celosvětový význam, zda to nezasáhne naši republiku a jak to bude působit na nás jako na jednotlivce?


Rozhodně všichni, kteří mají v horoskopu planety na ose Střelec – Blíženci a na ose Ryby – Panna, by měli být opatrnější a disciplinovanější než obvykle a neměli by se pouštět do žádných riskantních aktivit v této době! Také v silničním provozu by se měla zachovat maximální disciplinovanost a opatrnost, protože v takovéto době člověk inklinuje ke snížené bdělosti. Ovšem také se musíme ptát, zda tato zatmění jsou bezvýznamná nebo zda přece jen „něco na tom může být“? Nemusíme však hned myslet na nejhorší... Podíváme – li se podrobně na letošní zatmění, je zřejmé, že se může jednat o témata transportu, komunikací, práva, náboženství a výchovy, což může stát v centru zájmů. Protipóly, které stojí v opozici, problémy neulehčí.


Můj švýcarský kolega astrolog Claude Weiss se v souvislosti se zatměním zmiňuje v časopisu Astrologie heute : „Kdo je filozoficky naladěn, rád se vrátí k vysvětlení Voltaira, který před 250 lety napsal ve svém románu Micromegas, jak jeden mimozemšťan navštívil naši planetu Zemi a pozoroval, jak statisíce bláznů v kloboucích na hlavě vraždí a dávají se zavraždit statisíci blázny s turbany na hlavě. I pravil: „ Vy blázni, nešťastníci! Skoro jsem měl chuť udělat tři kroky a těmi tento směšný houf mravenců vzájemně se vraždících zničit!“ Načež filozof, se kterým se baví, jej ujistí, že to vůbec není nutné, protože oni sami s nejvyšším nasazením pracují na vlastním zničení!“


V takovýchto obdobích by mohlo docházet rovněž k přírodním katastrofám, neboť podle statistik německého geofyzikálního ústavu bývá zvýšený počet katastrof, resp. zemětřesení právě v obdobích zatmění Slunce nebo Měsíce, zejména při kritickém postavení planet, což neplatí jenom pro ten jeden den, nýbrž pro delší časové období. A kritické postavení planet skutečně letos při těchto zatměních je! Na astrokartografickém záznamu situace zatmění Měsíce 26. května vidíme, že kritická linie Pluto – Saturn probíhá západní Amerikou, západní Evropou a Čínou. Zejména zvýraznění této linie je patrné v oblasti západní Evropy, kterou probíhá kritická linie Saturn – Pluto – Luna – Slunce.


Z diagramu situace zatmění Měsíce v souvislosti s horoskopem České republiky je zřejmé, že nám v této době nic nehrozí! Naopak – pravděpodobně dojde v zahraničí k nějaké události (9. dům = oblast zahraničí), která nám nahraje na smeč (Venuše na Mediu Coeli naší republiky / = 10. dům = vláda, nejvyšší moc, mezinárodní nazírání, blahobyt). Ovšem období zatmění Slunce bude zajímavější, neboť budou volby. Svůj Osud však máme ve vlastních rukách a nechceme – li se dočkat nemilého překvapení, je velice důležité, abychom šli všichni volit, aby se nemohly vlády zmocnit strany, které nechceme, neboť při malé účasti voličů se to snadno může stát!


Doufejme, že ve světě nedojde k situaci, že by některá velmoc chtěla vyvolat válečný konflikt a spekulovala i s atomovými zbraněmi: to by se příroda mohla ozvat z té kruté stránky a uvést svět do příslušných mezí tak, jak o tom píši ve své knize . Všechna proroctví počínaje Starým zákonem, slovy Pána Ježíše o konci světa, přes Nostradama, Sybillu, proroctví z Fátimy, poselství Hanse Bauma ze Švýcarska a ostatních proroctví, které jsem soustředila ve své knize , která v reedici vyjde v červnu, podmiňují kritické dění právě válkou. Avšak my všichni k vývoji situace můžeme přispět svým pozitivním myšlením a modlitbou za mír, pokoj, lásku mezi lidmi i národy.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Zoša Kinkorová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Management Zoši Kinkorové: MM Production

Web: Nevyplněno

Telefon: Nevyplněno