Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Vodnáře s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Progresivní
REFORMÁTOR A VŮDCE - Toto je vztah, který to opravdu může dotáhnout daleko, dokáže věci změnit, zavést nové normy atd. Oba jste nezávislí a svobodu milující, takže vzájemně respektujete prostor a přání druhého. Nicméně i toto nepochybně skvělé a snadné spojení má svou stinnou stránku: můžete přehlížet to malé a nuzné dítě, které se skrývá v jednom nebo obou z vás.

 

BÝKA - Nepřiměřený
REFORMÁTOR A BANKÉŘ - Jelikož Býk aktivně "investuje" do vztahu, má sklon chovat se diktátorsky, když Vodnář riskuje, jak má ve zvyku. Země a Vzduch spíše žijí vedle sebe než spolu, což se projevuje v odlišných prioritách - u Býka jsou to fyzické potřeby, u Vodnáře duchovní vize. Protože jste oba tvrdohlaví, tvrdošíjně lpíte na svém - většinou nadarmo.


BLÍŽENCI - Intelektuální
REFORMÁTOR A ŠPRÝMAŘ - Oba jste naladěni na stejné vlnové délce, život chápete z duševního hlediska, nekonečné slovní hříčky a abstraktní pojmy spřádáte do látky, kterou oba shodně považujete za realitu. Vzor, který společně tkáte, dává smysl a je zábavný, přesto však zřejmě není až tak emocionálně uspokojivý. Ale vám oběma to pravděpodobně vyhovuje.


RAK - Nepříznivý
REFORMÁTOR A MATRIARCHA - Zpravidla jsou vaše hodnoty a cíle příliš odlišné na to, aby šly spojit. Rak chce udržet status quo; Vodnář ho chce změnit. Rak pochází z břicha, Vodnář z hlavy. Skutečnost, že mezi vámi vůbec nějaká interakce probíhá, nasvědčuje tomu, že se potřebujete jeden od druhého učit - jinak je to katastrofa!


LEV - Reaktivní
REFORMÁTOR A VLADAŘ - Pro tento protiklad je nejtěžší se (opětovně) spojit, ale je to také nejdůležitější. A to proto, že představuje propast mezi privilegovanými a prostými, která způsobuje většinu nemocí a špatností světa. Až srdce Lva bude ušlechtilé a velkorysé a mysl Vodnáře poctivá a pravdivá - tehdy, a jenom tehdy, zavládne skutečný mír.


PANNA - Idiosynkratická
REFORMÁTOR A RÁDCE - Oba dva jste vysoce individualističtí, což může být vaše zhouba nebo dobrodiní. Zhouba - jestliže si myslíte, že byste měli být stejný typ jedince, což je logický protimluv, který způsobí soustavné zhoršování situace. Dobrodiní - pokud poskytnete jeden druhému prostor a čas potřebný k tomu, abyste nalezli sami sebe a byli více dvěma jedinečnými lidskými bytostmi než dvojicí.


VÁHY - Hloubavý
REFORMÁTOR A DIPLOMAT - Kdybyste se trochu rozhýbali, mohli byste dosáhnout velkých věcí, a dokonce vykonat pro společnost nějakou pionýrskou práci. Mohli byste se stát pro druhé příkladem toho, jak mohou dva lidé žít v harmonii jako pár a přitom zůstat plnohodnotnými jedinci - nejdřív byste museli sestoupit ze svých hlav do svých těl - přejít od teorie k praxi.


ŠTÍR - Frustrující
REFORMÁTOR A ŠPIÓN - Postupujete tak rozdílně, že snadno jeden druhého zmatete. Štír chce intriky a citové uspokojení; Vodnář má sklon spíše odhalovat "pravdu" a tíhnout k věcem, které dávají smysl. Pokud navzájem neuznáte oprávněnost svých požadavků, budete oba podráždění.


STŘELEC - Liberální
REFORMÁTOR A KNĚZ - Oba máte rádi svobodu a zkoumat život a sami sebe, a protože velmi pravděpodobně v tom jeden druhému nebudete bránit, může tato interakce dobře fungovat - doufejme ale, že se vyhnete slepému fanatismu. V průběhu času vás však svoboda dělat si, co chcete, může od sebe vzdálit, a váš vztah může být pouze předstíraný. Do té doby však určitě stihnete udělat to nejdůležitější.


KOZOROH - Taktický
REFORMÁTOR A PREZIDENT - Na první pohled to není dobré spojení - plány a sklony Kozoroha mohou být zmařeny liberálností Vodnáře, který se na oplátku cítí postižen konzervatismem Kozoroha. Ale již pouhý fakt, že mezi vámi probíhá vůbec nějaká interakce, svědčí o pravděpodobnosti toho, že se Kozoroh potřebuje zmodernizovat a uvolnit, a Vodnář dostat do reality a dát se dohromady.


VODNÁŘ - Střízlivý
DVA REFORMÁTOŘI - Společně fungujete tak dobře proto, protože oba dva žijete ve svých myslích, kde vás tak podivné věci, jako je tělo a city, tolik neruší. Diskutujete a posuzujete otázky života, a jen příležitostně sklouznete k věcem tělesným a emocionálním. Ale to nestačí, pokud už neexistuje nic, co by vás drželo pohromadě.


RYBY - Nadějný
REFORMÁTOR A SPASITEL - Můžete začít s podobnými idealistickými záměry, ale právě vaše neurčitost a povrchnost vás později zaskočí, takže už si ani nebudete jistí, čím anebo kým vlastně jste jeden pro druhého. Možná si jeden z vás anebo oba myslíte, že by se měl ten druhý změnit. Možná jste se vy svým způsobem změnili. Ale nikdy není příliš pozdě... Možná.

Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce