Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Vah s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Konfrontační
DIPLOMAT A VŮDCE - Můžete fungovat jako tým, dokud bude Beranovi umožněno, aby si razil cestu vpřed svým přímočarým způsobem, zatímco Váhy budou urovnávat všechny problémy, které tím vzniknou. Příjemnost Vah a energičnost Berana mohou být v harmonii. Když ale neuznáte, jak jste rozdílní, můžete svou rozdílnost pociťovat jako neohrabanost a útlocitnost, která vás bude strašně rozčilovat.

 

BÝKA - Souhlasný
DIPLOMAT A BANKÉŘ - Protože oba rádi určujete postup a způsob, jak věci dělat, byl by zázrak, kdyby váš vztah někdy vykrystalizoval v přirozeném, emocionálním smyslu. Spíše vám vyhovuje uspořádání, kde je náhradou za cokoli hlubšího potěšení těla a společnost. Pokud vám to ale vyhovuje, můžete si užívat klidu a stability.


BLÍŽENCI - Inteligentní
DIPLOMAT A ŠPRÝMAŘ - Každý máte svůj vlastní způsob, jak obratně manipulovat věcmi, aby se zdály snadnější, než ve skutečnosti jsou. Navzájem se v tom podporujete do té míry, že věci začnou být skutečně snadnější, než by být měly! Dokud budete oba spokojeni s tak intelektuálním životem a láskou, bez hlubokých citů, všechno bude dobré.


RAK - Opatrný
DIPLOMAT A MATRIARCHA - Rak potřebuje bezpečí a Váhy chtějí klid, což je dobrý základ do začátku. Ale zatímco bezpečí se udržuje tím, že se věci ovládají, klid se hledá tak, že se věci odhalují - a v tom si nemusíte rozumět. Abyste dosáhli harmonie a pohodlí, musíte vzájemně tyto své role respektovat.


LEV - Vlídný
DIPLOMAT A VLADAŘ - Měla by to být docela vlídná interakce, protože Váhy se podrobují lví vůli a Lev oceňuje společenský takt Vah, hlavně jejich schopnost urovnat problémy, vzniklé v důsledku vladařových faux pas. Váhy milují pocit, že jsou součástí něčeho velkého a důstojného. Ale měly by si dávat pozor na pocit bezmocnosti, Lev zase na pocit frustrace.


PANNA - Puntičkářský
DIPLOMAT A RÁDCE - Protože oba dva máte jasnou představu, jak by se měly věci dělat, můžete spolu velmi dobře vycházet - zpočátku. Nakonec však bude váš život tak "správný", že chaotičtější a komplikovanější emoce, které jsou realitou skutečného vztahu, vykážete do třinácté komnaty. Pomohlo by, kdybyste je pravidelně a společně provětrali.


VÁHY - Uctivý
DVA DIPLOMATÉ - Octli jste se tváří v tvář nutnosti vědět, jak reagovat a komunikovat v nebezpečných situacích, a jak se obecně společensky chovat. Pokud vám to jde, jste buď výjimečně taktní a dobře vychovaní, anebo jste povrchní na úkor emocionální upřímnosti. Anebo něco mezi tím. Rozhodnutí je na vás!


ŠTÍR - Náročný
DIPLOMAT A ŠPIÓN - Je víc než pravděpodobné, že nevědomky pracujete proti sobě, Váhy si totiž přejí poctivý a úctyhodný protějšek, ale Štír touží po něčem hlubším a temnějším. Příjemné a přátelské chování Vah vnímá Štír jako povrchní a kýčovité, a proto s ním Váhy posléze jednají v rukavičkách, což způsobí, že je Štír ještě zatvrzelejší. Buďte upřímní - ale také spravedliví.


STŘELEC - Rozumný
DIPLOMAT A KNĚZ - Oba jste mistři v pozorování norem společnosti, v níž žijete, takže úspěšně vedete svůj vztah ve shodě s jejich psanými i nepsanými zákony. Někdy to znamená, že oba zapojujete svou hlavu spíše než srdce, což může redukovat vášeň - ale to je cena, kterou platíte za pořádek.


KOZOROH - Formální
DIPLOMAT A PREZIDENT - Je to velmi "korektní" spojení, které neposkytuje mnoho prostoru pro velkou vášeň nebo nekonvenčnost. Vzhledem k vašemu konvenčnímu stylu jste schopni vybudovat a zformovat slušný společný život. Ale pokud kterýkoli z vás začne jevit známky nespokojenosti, pak je čas začít si city více uvědomovat a projevovat.


VODNÁŘ - Hloubavý
DIPLOMAT A REFORMÁTOR - Kdybyste se trochu rozhýbali, mohli byste dosáhnout velkých věcí, a dokonce vykonat pro společnost nějakou pionýrskou práci. Mohli byste se stát pro druhé příkladem toho, jak mohou dva lidé žít v harmonii jako pár a přitom zůstat plnohodnotnými jedinci - nejdřív byste museli sestoupit ze svých hlav do svých těl - přejít od teorie k praxi.


RYBY - Vlídný
DIPLOMAT A SPASITEL - Nerozhodnost Vah a vyhýbavost Ryb mohou budit zdání kompatibility, zdání, že se k sobě dobře hodíte, protože ani jeden z vás nechce čelit temným či obtížným věcem. Ale pokud se skutečně rozhodnete vést poctivý vztah, dělejte tak s upřímností a citlivostí - jinak se může stát pouhým přeludem.

Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce