Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Štíra s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Výbušný
ŠPIÓN A VŮDCE - Je to, jako když se potká oheň s ledem; zpočátku spousta vášnivého syčení a tání, ale vaše živelné povahy budou nevyhnutelně jedna druhou ohrožovat, což způsobí zuřivost a odpor. Štír začne s opovržením považovat beraní přímočarost za hloupost, a Beran nebude moci vystát skryté psychologické děje, probíhající ve Štírově podvědomí. Zde je nutná zcela zásadní upřímnost.

 

BÝKA - Mocný
ŠPIÓN A BANKÉŘ - Býk chce udržet věci stabilní a takové, jaké jsou; Štír chce proniknout k jejich skrytému emocionálnímu jádru. Země a Podsvětí se spojily, ale žárlivě si střeží svá vlastní království. Aby toto vášnivé spojení fungovalo, oba musí respektovat to, jak jsou rozdílní, a přitom závislí jeden na druhém.


BLÍŽENCI - Neomalený
ŠPIÓN A ŠPRÝMAŘ - Blíženec věci zlehčuje, zatímco Štír jde do hloubky. Mohli byste se dohodnout, ale Štír vnímá lehkost Blíženců jako prostořekost a citovou neupřímnost. Blíženec považuje Štírovu hloubku za falešnou a obtížnou, takže se vykrucuje ještě víc. Může dojít ke zvláštním milostným pletkám, ale rozhodně to nebude klidný svazek.


RAK - Emocionální
ŠPIÓN A MATRIARCHA - Můžete spolu fungovat velmi dobře, pokud se shodnete na citových prioritách a nepodlehnete dojmu, že byste měli být jeden pro druhého vším - dojmu, který zpočátku budíte i přijímáte. Měli byste to vyřešit co nejdřív, protože jako hluboce emocionální bytosti byste později mohli zjistit, že vám chybí jakýkoli prostor či nálada pro vyjednávání.


LEV - Nebezpečný
ŠPIÓN A VLADAŘ - Tato mocná znamení mohou být v žárlivém sporu. Aby se konflikt zmírnil, měl by Lev to, co odsuzuje jako štíří pokoutnost, chápat spíše jako psychologické uvědomění, které se neobejde bez lví šlechetnosti ducha, zatímco Štír by měl to, čím opovrhuje jako lví svévolí, považovat pouze za naivitu, která potřebuje hluboký štíří vhled.


PANNA - Svízelný
ŠPIÓN A RÁDCE - Rozvážnost Panny může Štíra naučit moudrosti nic nepřehánět, zatímco štíří emocionální vhled může Panně pomoci, aby nebyla tak svatouškovská. Ale tato výměna bude fungovat pouze tehdy, když budete oba vědomě s tímto "obchodem" souhlasit. A i když souhlasit budete, může vás taková vzájemná očista oba vyčerpat.


VÁHY - Náročný
ŠPIÓN A DIPLOMAT - Je víc než pravděpodobné, že nevědomky pracujete proti sobě, Váhy si totiž přejí poctivý a úctyhodný protějšek, ale Štír touží po něčem hlubším a temnějším. Příjemné a přátelské chování Vah vnímá Štír jako povrchní a kýčovité, a proto s ním Váhy posléze jednají v rukavičkách, což způsobí, že je Štír ještě zatvrzelejší. Buďte upřímní - ale také spravedliví.


ŠTÍR - Intenzivní
DVA ŠPIÓNI - Rozumíte jeden druhému, protože oba obýváte stejný svět hlubokých citů a temných tajemství. Jestliže se dokážete vyhnout přízraku zrady, který ohrožuje nepostradatelnou důvěru, pak bude váš svazek trvalý a nepochybný. Bylo by moudré vzájemně kontrolovat/respektovat své slabiny, dokud riziko nepomine.


STŘELEC - Podezíravý
ŠPIÓN A KNĚZ - Oba milujete moc, ale zatímco Střelec ji projevuje otevřeně, Štír ji používá skrytě. Vaše definice pravdy jsou velmi odlišné. Proto je pro vás těžké číst jeden v druhém, z čehož plynou rozpaky a vytáčky. Důvod, proč jste spolu, je pro střelce nutnost naučit se trochu taktnosti a pro Štíra otevřenosti. Pokud ne, bude to pouhá "paranoia".


KOZOROH - Prospěšný
ŠPIÓN A PREZIDENT - Můžete být jeden pro druhého velmi užiteční. Nezní to příliš romanticky, a ani nemůže, protože jste věcný, praktický pár. Přesto je úkolem Štíra připomenout Kozorohu, že je koneckonců emocionální bytost, zatímco Kozoroh má Štíra naučit, že zneužívá své emocionální svody na vlastní nebezpečí. Je to mocná dvojice, v dobrém anebo ve zlém.


VODNÁŘ - Frustrující
ŠPIÓN A REFORMÁTOR - Postupujete tak rozdílně, že snadno jeden druhého zmatete. Štír chce intriky a citové uspokojení; Vodnář má sklon spíše odhalovat "pravdu" a tíhnout k věcem, které dávají smysl. Pokud navzájem neuznáte oprávněnost svých požadavků, budete oba podráždění.


RYBY - Intuitivní
ŠPIÓN A SPASITEL - Váš svazek je silný, ale zvláštní. Váš vztah obsahuje hluboké a tajemné prvky, které se odhalí pouze tehdy, až se čas naplní - a možná ani tehdy ne docela. Protože jste oba intuitivní a citoví, jste naladěni na tento skrytý proces a jste věrní jemu i jeden druhému - tedy s výjimkou občasných úskalí.

Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce