Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Ryb s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Nevhodný
SPASITEL A VŮDCE - Beran chce zvítězit, Ryby jsou připravené nastavit druhou tvář. Beran se pouští přímo do akce, Rybám je bližší pasivní odpor. Zpočátku se může zdát, že jeden t vás zachraňuje toho druhého, ale později přestane být jasné, kdo je vlastně zachráncem a kdo obětí. Je to případ tragického omylu v totožnosti - pokud ovšem oba nezničíte své osobní mýty.

 

BÝKA - Symbiotický
SPASITEL A BANKÉŘ - Spojuje se zde radost ze života a jistota úrodného ostrova v tajemném moři. Vzájemně si dáváte to, co ten druhý potřebuje. Ryby dostanou něco pevného, co je bude živit a držet na uzdě; Býk si zase bude vědom zázraků života. Pouze egoistické sklony jednoho - držet se v bezpečí - anebo druhého - být příliš roztěkaný - by mohly ukončit toto potenciálně úspěšné spojení.


BLÍŽENCI - Přizpůsobivý
SPASITEL A ŠPRÝMAŘ - Na esoterické úrovni jste oba spřízněni, naladěni na pravdu, kterou se dotýkáme absolutna, skrze směs humoru a pokory. Pokud však nejste duchovně ukáznění, můžete zabřednout do nicotností, protože vám bude unikat podstata. Oba někdy potřebujete, aby vás něco drželo při zemi - možná blízcí přátelé nebo dítě.


RAK - Citlivý
SPASITEL A MATRIARCHA - Toto je taková kombinace, jakých svět potřebuje co nejvíc! Hlavní oporou je zde vaše schopnost sladit se vzájemně se svými pocity, sny a obavami a respektovat je. Navíc tuto sympatii a soucit úspěšně vyzařujete na svou rodinu, přátele a svět obecně. Dejte si ale pozor, abyste jeden druhému dovolili respektovat i své vlastní sny.


LEV - Ohleduplný
SPASITEL A VLADAŘ - Ryba, která nastavuje druhou tvář, může budit dojem, že dává lvu volnou ruku, aby vládl podle libosti. Ale po určité době se ukáže, že Ryby sledují svůj vlastní cíl, který Lva zákeřně ohrožuje. Lev udělá nejlépe, když bude Ryby chápat jako příklad moci bezmocných, a Ryby by zase měly považovat Lva za vzorový příklad toho, že každý si nakonec sní to, co si nadrobil.


PANNA - Prostý
SPASITEL A RÁDCE - Vy dva můžete jeden druhému skutečně pomoci zakusit citlivost spojenou s řádem. Musíte se ale vyhnout pasti, která spočívá v tom, že Pannino zaměření na detail postrádá cit pro věc, a že Ryby na to reagují přehnaně. Máte stejnou představu o tom, jak dobrý by měl život být - jen si uvědomte, že ji oba vnímáte a přistupujete k ní z protichůdných hledisek.


VÁHY - Vlídný
SPASITEL A DIPLOMAT - Nerozhodnost Vah a vyhýbavost Ryb mohou budit zdání kompatibility, zdání, že se k sobě dobře hodíte, protože ani jeden z vás nechce čelit temným či obtížným věcem. Ale pokud se skutečně rozhodnete vést poctivý vztah, dělejte tak s upřímností a citlivostí - jinak se může stát pouhým přeludem.


ŠTÍR - Intuitivní
SPASITEL A ŠPIÓN - Váš svazek je silný, ale zvláštní. Váš vztah obsahuje hluboké a tajemné prvky, které se odhalí pouze tehdy, až se čas naplní - a možná ani tehdy ne docela. Protože jste oba intuitivní a citoví, jste naladěni na tento skrytý proces a jste věrní jemu i jeden druhému - tedy s výjimkou občasných úskalí.


STŘELEC - Ošidný
SPASITEL A KNĚZ - Hlavní oporou existence je pro vás oba vize a víra, a proto vás vaše přesvědčení, dalekosáhlé představy a dobráckost mohou svést dohromady na kus cesty, který projdete téměř v extázi. Ale pokud vás něco nepřinutí ke skutečně poctivému zúčtování, pak můžete zjistit, že svou neurčitostí, shovívavostí a nepraktičností vlastně jeden druhého ničíte.


KOZOROH - Slibný
SPASITEL A PREZIDENT - Když Kozoroh uzná, jak moc ji potřebuje a jak je pro něj užitečná rybí imaginace a emocionální citlivost, a když Ryby připustí hodnotu přízemní praktičnosti Kozoroha, pak to může připomínat šťastné setkání Nebe se Zemí. Takže nepřipusťte ani rybí vágnost, ani kozoroží zaslepenost.


VODNÁŘ - Nadějný
SPASITEL A REFORMÁTOR - Můžete začít s podobnými idealistickými záměry, ale právě vaše neurčitost a povrchnost vás později zaskočí, takže už si ani nebudete jistí, čím anebo kým vlastně jste jeden pro druhého. Možná si jeden z vás anebo oba myslíte, že by se měl ten druhý změnit. Možná jste se vy svým způsobem změnili. Ale nikdy není příliš pozdě... Možná.


RYBY - Blouznivý
DVA SPASITELÉ - Naneštěstí jste spíše jako dva mučedníci. A "věc", které jste padli za oběť, může být alkohol, drogy, váš "sen" anebo někdo jiný, kdo je dokonce ještě více obětí, než za jaké se vy dva považujete. A opět, pouze tehdy vám to může vyjít, pokud se zbavíte sebelítosti nebo závislosti a skutečně se pustíte do realizace té vize, které jste dříve věřili.

Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce