Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Raka s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Nepohodlný
MATRIARCHA A VŮDCE - Takové klasické protiklady, jako je beraní nezávislost a račí závislost, mohou nalézt něco podobného harmonii pouze ve velmi tradičním uspořádání, kde Beran bude mužem, vydělávajícím na chléb, a Rak ženou, udržující rodinný krb. Když se vám to nepovede, budou Beran svou sobeckostí a Rak svým strádáním pouze jeden druhého sužovat.

 

BÝKA - Klidný
MATRIARCHA A BANKÉŘ - Podobáte se trochu farmáři a jeho ženě; jde o přirozené, tradiční a produktivní uspořádání vztahu. Avšak budou přítomny i jiné staromódní prvky - jako panovačnost, žárlivost a klasické rozdělení rolí podle pohlaví, se všemi klady a zápory. Ty jsou však nutnou cenou, kterou je třeba zaplatit Přírodě za tuto spolehlivou kombinaci.


BLÍŽENCI - Nezávazný
MATRIARCHA A ŠPRÝMAŘ - Jste jako květ a plod, jeden musí strom opustit a druhý na něm musí zůstat, dokud nedozraje. Jste součástí stejného procesu, ale nevycházíte spolu snadno. Může to fungovat, dokud bude Blíženec buď pryč, anebo bude domů přicházet s novými názory anebo lidmi, zatímco Rak bude udržovat rodinný krb. Ale pokud začne být Rak příliš závislý, Blíženec se domů nemusí vrátit vůbec.


RAK - Starostlivý
DVA MATRIARCHOVÉ - Vaše instinktivní potřeba pocitu bezpečí, společně s vřelým a důvěrným chováním, svědčí o tom, že jste přirozenými a pravými budovateli hnízda a rodiny. Ale jak už to u kombinací stejných znamení bývá, můžete z nich mít to nejlepší, ale i to nejhorší. Ve vašem případě vám hrozí, že se budete navzájem rozmazlovat do té míry, až začnete ztrácet ze zřetele jeden druhého jako individuálního jedince.


LEV - Dramatický
MATRIARCHA A VLADAŘ - Lev přináší jiskru do Rakova na bezpečí orientovaného a možná trochu omezeného života; Rak poskytuje rodinné zázemí. Pokud vám tato výměna nevyhovuje, začne se Lev cítit takovou důvěrností tísněn, Rak zase může cítit odpor ke lví lásce ke vzrušení, protože se jí cítí ohrožen.


PANNA - Přirozený
MATRIARCHA A RÁDCE - Jste "miláčci Matky Přírody" v tom, že společně vytváříte útulné, dobře fungující a starostlivé prostředí, ať už doma nebo kdekoli jinde. Ovšem v negativním případě může být tato atmosféra tak hustá, že se v ní začnete dusit. Příležitostný výlet by mohl vyrovnat "riziko přílišného bezpečí" této skvělé kombinace.


VÁHY - Opatrný
MATRIARCHA A DIPLOMAT - Rak potřebuje bezpečí a Váhy chtějí klid, což je dobrý základ do začátku. Ale zatímco bezpečí se udržuje tím, že se věci ovládají, klid se hledá tak, že se věci odhalují - a v tom si nemusíte rozumět. Abyste dosáhli harmonie a pohodlí, musíte vzájemně tyto své role respektovat.


ŠTÍR - Emocionální
MATRIARCHA A ŠPIÓN - Můžete spolu fungovat velmi dobře, pokud se shodnete na citových prioritách a nepodlehnete dojmu, že byste měli být jeden pro druhého vším - dojmu, který zpočátku budíte i přijímáte. Měli byste to vyřešit co nejdřív, protože jako hluboce emocionální bytosti byste později mohli zjistit, že vám chybí jakýkoli prostor či nálada pro vyjednávání.


STŘELEC - Nevhodný
MATRIARCHA A KNĚZ - Domov a otevřená cesta skutečně nejdou příliš dohromady, ledaže byste bydleli v obytném přívěsu. Rak tíhne k bezpečí a důvěrnosti, zatímco Střelec usiluje o vzdálené horizonty. Pro Raka je Střelec ztělesněná nejistota. Pro Střelce je Rak jako otevřené vězení. Pokud nedokážete být otevřenější anebo cikánštější, vaše rozdílné hodnoty vás oddělí.


KOZOROH - Vzájemně se doplňující
MATRIARCHA A PREZIDENT - V ideálním případě můžete vytvořit "dokonalou" kombinaci, kde se Kozoroh bude starat o světské záležitosti a Rak dohlédne na ty domácí, cílem bude rodina a dobrá pověst. Všechno bude jasné, když přijmete fakt, že Rak upřednostňuje city a Kozoroh praktičnost - a když si občas jeden z druhého vezmete příklad.


VODNÁŘ - Nepříznivý
MATRIARCHA A REFORMÁTOR - Zpravidla jsou vaše hodnoty a cíle příliš odlišné na to, aby šly spojit. Rak chce udržet status quo; Vodnář ho chce změnit. Rak pochází z břicha, Vodnář z hlavy. Skutečnost, že mezi vámi vůbec nějaká interakce probíhá, nasvědčuje tomu, že se potřebujete jeden od druhého učit - jinak je to katastrofa!


RYBY - Citlivý
MATRIARCHA A SPASITEL - Toto je taková kombinace, jakých svět potřebuje co nejvíc! Hlavní oporou je zde vaše schopnost sladit se vzájemně se svými pocity, sny a obavami a respektovat je. Navíc tuto sympatii a soucit úspěšně vyzařujete na svou rodinu, přátele a svět obecně. Dejte si ale pozor, abyste jeden druhému dovolili respektovat i své vlastní sny.

Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce