Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Lva s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Hrdinský
VLADAŘ A VŮDCE - Hodně toho můžete dosáhnout a užít si přitom spoustu legrace a vzrušení. Pokud se ale tato interakce změní v závod o to, kdo bude dominantní a kdo toho víc dosáhne, stane se problémem. Když ale oba soustředíte svou obrovskou energii na dosažení společného cíle a budete se řídit podobnými zásadami, pak půjde všechno hladce.

 

BÝKA - Obtížný
VLADAŘ A BANKÉŘ - Je to pevná a trvalá kombinace, ale ani se neobejde bez bouří. Je naprosto zásadní, abyste si uvědomili, co vztahu poskytuje druhý. Býk patrně zajišťuje "scénu" nebo stabilitu a Lev "drama" nebo vzrušení. Když na to nepřistoupíte, nebudete odměněni rozkoší ani blahobytem.


BLÍŽENCI - Přátelský
VLADAŘ A ŠPRÝMAŘ - Je to hravá interakce. Může se zdát, že je všechno podle Lva, ale ve skutečnosti je to Blížencův bystrý smysl pro humor, jeho láska ke změně a nestrannost, která je s tím spojena, co má někdy nad Lvem navrch. Celkově je to dost hluboká interakce, protože plodí tiché porozumění, založené na lví síle a blíženecké inteligenci.


RAK - Dramatický
VLADAŘ A MATRIARCHA - Lev přináší jiskru do Rakova na bezpečí orientovaného a možná trochu omezeného života; Rak poskytuje rodinné zázemí. Pokud vám tato výměna nevyhovuje, začne se Lev cítit takovou důvěrností tísněn, Rak zase může cítit odpor ke lví lásce ke vzrušení, protože se jí cítí ohrožen.


LEV - Zdvořilý
DVA VLADAŘI - Vaše interakce je "zdvořilá" spíše z povinnosti než z přirozenosti. Když si nevymezíte své oblasti vládnutí, například kdo bude mít vládu nad domovem, financemi, dětmi, pak váš prudký boj o místo na slunci povede k slzám a sváru, anebo k životu v různých "královstvích". Spravedlivě rozdělte, "kdo čemu vládne", a pak ctěte pravidla!


PANNA - Delikátní
VLADAŘ A RÁDCE - Tato interakce může fungovat, pokud Lev připustí, že potřebuje někoho, komu může věřit, že ho bude vždy informovat o tom, na co si má dát pozor. Na oplátku věnuje Lev Panně tolik potřebnou důvěru a učiní z ní vlivnou osobu v pozadí. Ale když bude Panna své moci zneužívat, může upadnout v nemilost - dokonce může být zapuzena - ale Lev toho může litovat.


VÁHY - Vlídný
VLADAŘ A DIPLOMAT - Měla by to být docela vlídná interakce, protože Váhy se podrobují lví vůli a Lev oceňuje společenský takt Vah, hlavně jejich schopnost urovnat problémy, vzniklé v důsledku vladařových faux pas. Váhy milují pocit, že jsou součástí něčeho velkého a důstojného. Ale měly by si dávat pozor na pocit bezmocnosti, Lev zase na pocit frustrace.


ŠTÍR - Nebezpečný
VLADAŘ A ŠPIÓN - Tato mocná znamení mohou být v žárlivém sporu. Aby se konflikt zmírnil, měl by Lev to, co odsuzuje jako štíří pokoutnost, chápat spíše jako psychologické uvědomění, které se neobejde bez lví šlechetnosti ducha, zatímco Štír by měl to, čím opovrhuje jako lví svévolí, považovat pouze za naivitu, která potřebuje hluboký štíří vhled.


STŘELEC - Velkodušný
VLADAŘ A KNĚZ - Oba máte své "státnické záležitosti", které vás zaměstnávají, takže váš společný život se může podobat slavnostnímu průvodu, se vší zábavou a barevností, kterou představuje. Oba jste "velká" znamení, takže si můžete užívat života ve velkém stylu, ale abyste zabránili odcizení, neměli byste zapomínat ani na "drobné" věci, jako je takt a skrytá nejistota.


KOZOROH - Pragmatický
VLADAŘ A PREZIDENT - Oba rádi zachováváte určitý formalismus a společenské konvence, protože udržují vládu a pořádek, jež milujete. Nicméně budete potřebovat trpělivost a víru, abyste mohli komunikovat s citlivou duší, která se skrývá v každém z vás pod maskou moci. Pokud ji neobjevíte, vztahy budou zcela určitě ledové.


VODNÁŘ - Reaktivní
VLADAŘ A REFORMÁTOR - Pro tento protiklad je nejtěžší se (opětovně) spojit, ale je to také nejdůležitější. A to proto, že představuje propast mezi privilegovanými a prostými, která způsobuje většinu nemocí a špatností světa. Až srdce Lva bude ušlechtilé a velkorysé a mysl Vodnáře poctivá a pravdivá - tehdy, a jenom tehdy, zavládne skutečný mír.


RYBY - Ohleduplný
VLADAŘ A SPASITEL - Ryba, která nastavuje druhou tvář, může budit dojem, že dává lvu volnou ruku, aby vládl podle libosti. Ale po určité době se ukáže, že Ryby sledují svůj vlastní cíl, který Lva zákeřně ohrožuje. Lev udělá nejlépe, když bude Ryby chápat jako příklad moci bezmocných, a Ryby by zase měly považovat Lva za vzorový příklad toho, že každý si nakonec sní to, co si nadrobil.

Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce