Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Kozoroha s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Konfliktní
PREZIDENT A VŮDCE - Spolu jste potenciálně úspěšní, ale pravděpodobnější je, že jeden z vás se cítí nad tím druhým nadřazený - obvykle Kozoroh nad Beranem. Protože však ani jeden z vás nehodlá být poražen, nakonec pravděpodobně dojde ke vzpouře, odporu anebo konfliktu.Společný cíl - anebo nepřítel - by vám mohl pomoci se sjednotit.

 

BÝKA - Úspěšný
PREZIDENT A BANKÉŘ - Tvoříte stabilní, přičinlivý a nakonec i blahobytný pár, a společně si užíváte rozkoší těla. Oba vyznáváte životní styl, který je založený na moci, přičemž Kozoroh spouští projekty a Býk udržuje finanční prostředky. Dokud jeden z vás nezačne být nenasytný nebo přízemní, vydržíte spolu, spokojení a v bezpečí.


BLÍŽENCI - Blahosklonný
PREZIDENT A ŠPRÝMAŘ - Na úrovni materiální je Kozoroh nekonečně zkušenější a schopnější než Blíženec, který jej toleruje, protože mu Kozoroh poskytuje informace a zábavu. Ale tajně ho může považovat za nudnou kozu, kterou je třeba využít, a pak zmizet. Pomohlo by skutečné vzájemné poznání, pokud jste oba ochotni do toho investovat patřičný čas.


RAK - Vzájemně se doplňující
PREZIDENT A MATRIARCHA - V ideálním případě můžete vytvořit "dokonalou" kombinaci, kde se Kozoroh bude starat o světské záležitosti a Rak dohlédne na ty domácí, cílem bude rodina a dobrá pověst. Všechno bude jasné, když přijmete fakt, že Rak upřednostňuje city a Kozoroh praktičnost - a když si občas jeden z druhého vezmete příklad.


LEV - Pragmatický
PREZIDENT A VLADAŘ - Oba rádi zachováváte určitý formalismus a společenské konvence, protože udržují vládu a pořádek, jež milujete. Nicméně budete potřebovat trpělivost a víru, abyste mohli komunikovat s citlivou duší, která se skrývá v každém z vás pod maskou moci. Pokud ji neobjevíte, vztahy budou zcela určitě ledové.


PANNA - Dobře fungující
PREZIDENT A RÁDCE - Je to klasické - kde by byl jeden bez druhého? Úspěch nakonec závisí na tom, aby každý znal své pole působnosti - něco, v čem oba vynikáte. Ale přitom, jak kategorizujete a škatulkujete, nezapomeňte si udělat čas a prostor pro trochu pozemské zábavy a nesmyslů - pak si budete dobře žít ve více směrech než pouze v jednom.


VÁHY - Formální
PREZIDENT A DIPLOMAT - Je to velmi "korektní" spojení, které neposkytuje mnoho prostoru pro velkou vášeň nebo nekonvenčnost. Vzhledem k vašemu konvenčnímu stylu jste schopni vybudovat a zformovat slušný společný život. Ale pokud kterýkoli z vás začne jevit známky nespokojenosti, pak je čas začít si city více uvědomovat a projevovat.


ŠTÍR - Prospěšný
PREZIDENT A ŠPIÓN - Můžete být jeden pro druhého velmi užiteční. Nezní to příliš romanticky, a ani nemůže, protože jste věcný, praktický pár. Přesto je úkolem Štíra připomenout Kozorohu, že je koneckonců emocionální bytost, zatímco Kozoroh má Štíra naučit, že zneužívá své emocionální svody na vlastní nebezpečí. Je to mocná dvojice, v dobrém anebo ve zlém.


STŘELEC - Konkurenční
PREZIDENT A KNĚZ - Myslíte si, že jdete jeden druhému na nervy, protože Kozoroh vnímá Střelce jako přehnaně optimistického a Střelec považuje Kozoroha za nudného patrona. Avšak skutečný důvod, proč se můžete tak snadno rozkmotřit, je, že oba chcete být šéfem. Se Střelcovou vizí a praktičností Kozoroha byste mohli jako tým všechny na hlavu porazit. Ale v cestě vám nestojí nic menšího než lačnost po moci.


KOZOROH - Neokázalý
DVA PREZIDENTI - Někdo by mohl říct, že se jedná spíše o společnou fúzi než o vztah, a pravdou je, že kvalitu společného života zřejmě měříte společenským postavením, kterého jste spolu dosáhli, anebo pouze tím, jak jeden druhému zapadáte do svých plánů. Možná se to neobejde bez nějakého kritického momentu, ale až objevíte vzájemně své duše a svá srdce - čeká vás úspěch!


VODNÁŘ - Taktický
PREZIDENT A REFORMÁTOR - Na první pohled to není dobré spojení - plány a sklony Kozoroha mohou být zmařeny liberálností Vodnáře, který se na oplátku cítí postižen konzervatismem Kozoroha. Ale již pouhý fakt, že mezi vámi probíhá vůbec nějaká interakce, svědčí o pravděpodobnosti toho, že se Kozoroh potřebuje zmodernizovat a uvolnit, a Vodnář dostat do reality a dát se dohromady.


RYBY - Slibný
PREZIDENT A SPASITEL - Když Kozoroh uzná, jak moc ji potřebuje a jak je pro něj užitečná rybí imaginace a emocionální citlivost, a když Ryby připustí hodnotu přízemní praktičnosti Kozoroha, pak to může připomínat šťastné setkání Nebe se Zemí. Takže nepřipusťte ani rybí vágnost, ani kozoroží zaslepenost.


Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce