Jste zde


Jaké utváří vztahy zrozenec Býka s ostatními znameními?
Sofie Danae

BERAN - Kompromisní
BANKÉŘ A VŮDCE - Vaše kritéria jsou velmi odlišná. Beran chápe život z hlediska postupování kupředu bez ohledu na cokoli; Býk z hlediska zvažování ceny a lpění na tom, co má. Kdybyste byli schopni setkat se v půli cesty, mohl by váš vztah uspokojit zároveň základní potřeby jednoho i touhu druhého jít dopředu. Ale jedno silné a jedno tvrdohlavé ego toho zpravidla nikdy nedosáhnou.

 

BÝK - Solidní
DVA BANKÉŘI - Doufejme, že jste do společného vztahu vykročili pravou nohou, protože jestli ne, lepší už to asi nebude. Proč? Protože je dvakrát tak nepravděpodobné, že se změní dva Býci než jeden! Ale díky Přírodě a jejím rytmům je pravděpodobné, že přitáhnete někoho anebo narazíte na něco, co vás přinutí se změnit. Jen tak budete skutečně vzkvétat.


BLÍŽENCI - Rozpačitý
BANKÉŘ A ŠPRÝMAŘ - Váš vztah vyvolává představu Býka poklidně se pasoucího na svém poli, kterému najednou začne kolem hlavy poletovat a bzučet včela. Býk zajišťuje a je věrný, zatímco Blíženci brání tomu, aby byl život příliš usedlý. Oba potřebujete přesně to, co vám může poskytnout ten druhý, ale když to neuznáte a nepřijmete, ohrozí to Býkovu stabilitu i svobodu Blíženců.


RAK - Klidný
BANKÉŘ A MATRIARCHA - Podobáte se trochu farmáři a jeho ženě; jde o přirozené, tradiční a produktivní uspořádání vztahu. Avšak budou přítomny i jiné staromódní prvky - jako panovačnost, žárlivost a klasické rozdělení rolí podle pohlaví, se všemi klady a zápory. Ty jsou však nutnou cenou, kterou je třeba zaplatit Přírodě za tuto spolehlivou kombinaci.


LEV - Obtížný
BANKÉŘ A VLADAŘ - Je to pevná a trvalá kombinace, ale ani se neobejde bez bouří. Je naprosto zásadní, abyste si uvědomili, co vztahu poskytuje druhý. Býk patrně zajišťuje "scénu" nebo stabilitu a Lev "drama" nebo vzrušení. Když na to nepřistoupíte, nebudete odměněni rozkoší ani blahobytem.


PANNA - Příjemný
BANKÉŘ A RÁDCE - Je to velmi harmonická kombinace. Býk zajišťuje a Panna udržuje - a pokud Býk příliš zabředne do materiálních věcí, Panna ho laskavým a trpělivým způsobem nasměřuje k jemnějším věcem života. Býkovou úlohou pak je upozornit Pannu na les, když ho pro stromy nevidí.


VÁHY - Souhlasný
BANKÉŘ A DIPLOMAT - Protože oba rádi určujete postup a způsob, jak věci dělat, byl by zázrak, kdyby váš vztah někdy vykrystalizoval v přirozeném, emocionálním smyslu. Spíše vám vyhovuje uspořádání, kde je náhradou za cokoli hlubšího potěšení těla a společnost. Pokud vám to ale vyhovuje, můžete si užívat klidu a stability.


ŠTÍR - Mocný
BANKÉŘ A ŠPIÓN - Býk chce udržet věci stabilní a takové, jaké jsou; Štír chce proniknout k jejich skrytému emocionálnímu jádru. Země a Podsvětí se spojily, ale žárlivě si střeží svá vlastní království. Aby toto vášnivé spojení fungovalo, oba musí respektovat to, jak jsou rozdílní, a přitom závislí jeden na druhém.


STŘELEC - Nepříznivý
BANKÉŘ A KNĚZ - Střelec se zpočátku Býku jeví jako nadějný kandidát, ale nepotrvá dlouho a Býk bude cítit zklamání, že Střelec nesplňuje jeho očekávání. Střelci Býk zpočátku připadá jako tolik potřebné bezpečné útočiště, ale postupně se začíná cítit Býkem omezován. Zdravá výměna je možná, jestliže to vaše rozdílné dorozumívací prostředky anebo hodnotové systémy dovolí.


KOZOROH - Úspěšný
BANKÉŘ A PREZIDENT - Tvoříte stabilní, přičinlivý a nakonec i blahobytný pár, a společně si užíváte rozkoší těla. Oba vyznáváte životní styl, který je založený na moci, přičemž Kozoroh spouští projekty a Býk udržuje finanční prostředky. Dokud jeden z vás nezačne být nenasytný nebo přízemní, vydržíte spolu, spokojení a v bezpečí.


VODNÁŘ - Nepřiměřený
BANKÉŘ A REFORMÁTOR - Jelikož Býk aktivně "investuje" do vztahu, má sklon chovat se diktátorsky, když Vodnář riskuje, jak má ve zvyku. Země a Vzduch spíše žijí vedle sebe než spolu, což se projevuje v odlišných prioritách - u Býka jsou to fyzické potřeby, u Vodnáře duchovní vize. Protože jste oba tvrdohlaví, tvrdošíjně lpíte na svém - většinou nadarmo.


RYBY - Symbiotický
BANKÉŘ A SPASITEL - Spojuje se zde radost ze života a jistota úrodného ostrova v tajemném moři. Vzájemně si dáváte to, co ten druhý potřebuje. Ryby dostanou něco pevného, co je bude živit a držet na uzdě; Býk si zase bude vědom zázraků života. Pouze egoistické sklony jednoho - držet se v bezpečí - anebo druhého - být příliš roztěkaný - by mohly ukončit toto potenciálně úspěšné spojení.





Použitá literatura: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck, vyd. nakl. Jota 2000


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce