Jste zde


Energie lásky - Andělská pomoc
Vladimír Münz

Andělé jsou všude mezi námi – tady a teď. Často o nich ani nemusíme vědět, často nám pomáhají, aniž bychom si toho všimli a často si na ně vzpomeneme až v nouzi nejvyšší. Andělé jsou tu pro nás, v každém okamžiku našich životů. Jejich posláním je pomáhat všem lidem. Mnoho z nás má strach je často žádat o pomoc, protože si připadáme nedůležití a nechceme anděly zatěžovat svými problémy, protože jistě existují lidé, kteří jsou na tom hůř než my a tedy by andělé měli pomáhat jim. V této věci se již nemůžeme mýlit více – andělé jsou tu opravdu pro každého a mají radost, když mohou pomoci. V jejich světě neexistuje čas a tak mohou – z našeho pohledu – zasahovat ve stejný okamžik u neomezeného počtu lidí.

 

Jak se těchto obav zbavit a jak účinně žádat anděly o pomoc, učí Charles Virtue na svých seminářích. Svou prací navazuje na učení a techniky práce s anděly Doreen Virtue, která je známá po celém světě téměř doslova každému, kdo se zajímá o spojení s anděly a kdo chce pracovat s jejich jemnou energií. Podstatnou částí jeho učitelského umění je dodání sebedůvěry nejistým a odstranění strachu pochybujícím. Nedílnou součástí žádání o andělskou pomoc je víra v to, že tato pomoc přijde, je třeba, abychom byli schopni tuto pomoc přijmout. Mnozí se již jistě setkali s principy manifestace mysli a to nejen v esoterické oblasti. Manifestace mysli je dávno zapomenutá dovednost, kterou dříve ovládal každý. Stačí, když se podíváte na děti, které pevně věří svým přáním – a často se jim také plní. Život dětí je plný každodenních kouzel a zázraků. Co způsobuje, že jsme toto vrozené umění zapomněli a co způsobuje, že nejsme schopní žít svůj život v radosti a podle svých představ a přání, popisuje Charles Virtue takto:

I LOGIKA JE ZPOCHYBNITELNÁ
Říká se, že Bůh chodí záhadnými cestami. S tím asi všichni souhlasíme. Podle mých zkušeností celý vesmír používá záhadné cesty…

Vypadá to, že i na gravitační síle je více, než jsme věděli. Jsme zvyklí, že nás drží na Zemi a většina z nás ocení, že díky ní nás ve své blízkosti drží i Slunce. Mnoho lidí si neuvědomuje, že každý máme svoji vlastní gravitaci. Je to síla, která tiše a nenápadně kontroluje naše životní zkušenosti. Naše těla jsou skoro doslova jako magnet a to, co přitahujeme, je definováno energií v nás.

V současné době jsou běžným jevem základní principy manifestace myšlenek. Lidé si uvědomili, že musí nechat odejít své obavy a ujasnit si, co chtějí. Teprve pak mohou svůj život žít způsobem, jakým si přejí. Většině lidí toto funguje, ale je jasné, že vznikají jistá omezení – známé jako logika. Vysvětlím vám to…

Logika je náš řídící systém, který nám říká, co funguje „na papíře”. Je to nástroj k racionalizaci mnoha rozhodnutí, která lidé dělají. Nicméně – logika je omezená. Logika uznává jen přístup „krok za krokem” s pomocí okamžitě dostupných zdrojů, stejně jako benzínové pumpy na cestě. Logika způsobuje odsouzení a krátkozrakost a vytváří tak precedens, protože v logickém světě platí, že to, co vidíte, je také to, co dostanete. V duchovním světě to, co vidíte, znamená jen to, „kde se nacházíte v tomto okamžiku“. Od tohoto bodu je možné doslova všechno.
 
Správná manifestace se týká úplného odevzdání, pasivity, která neobsahuje nepřetržité pokusy o promýšlení vaší cesty k požadovanému výsledku. Vypadá to, že pro lidi je tak jednoduché manifestovat strach a pochybnosti, které vytváří logika, protože lidé nikdy nemají pochybnosti o tom, že se tyto obavy naplní. Dokonce i nepatrný nebo podvědomý strach z dosažení nebo získání něčeho (nebo někoho), může naši snahu sabotovat. My všichni jsme často silnější, než si leckdy uvědomujeme.

Toto je výzva pro ty z vás, kteří stále čekají na něco velkého, co se objeví nebo se zlepší ve vašem životě, abyste pustili své logické myšlení. Přestaňte se snažit říkat vesmíru, co je a co není možné, protože upřímně řečeno, my nevíme vše – ale nebe a andělé ano. Na rozdíl od andělů se na svět díváme s klapkami na očích a často také omezujeme své možnosti, které už máme nebo jich teprve dosáhneme.

Byl jsem svědkem úžasné proměny v životech lidí. Největší rozdíl jsem zaznamenal při práci u lidí, kteří mají stále pocit „připoutanosti”. Je to něco, co nazývám „Ano, ale…” Tito lidé mají potíže dostat se z omezení své hlavy, svého myšlení. Až konečně pochopí, že tím, jak se pokouší kontrolovat to, co dělají andělé, omezují to, o co je požádali. Nemusíte jen prožívat úžas, když se vaše sny stanou realitou. Můžete také nechat svou mysl, ať si odpočine a je tichá při vědomí, že andělé kolem nás nepřetržitě tvrdě pracují, aby nám pomohli najít štěstí, o kterém shůry víme, že si ho všichni zasloužíme.

Charles Virtue je nejstarší syn Doreen Virtue, který svými semináři po celém světě navazuje na práci své matky. I když vychází z jejího učení, na svých seminářích učí jen to, co sám vyzkoušel a o čem tedy ví, že to funguje. Spolu s Doreen napsal knihu Poselství andělů, která vyšla i v češtině.
Doreen Virtue, PhD., celosvětově proslulá propagátorka práce s anděly, na toto téma napsala kolem třiceti knih (např. Andělská terapie, Zázraky archanděla Michaela a řadu dalších). Kromě těchto knih vytvořila i řadu andělských vykládacích karet. Ve své práci se zaměřuje na to, že napojit se na andělskou říši může opravdu každý, kdo se tomuto způsobu komunikace otevře.

Aktuální akce s anděly naleznete zde: Kodava