Jste zde


Archandělé
astroservis

Archandělé jsou Ti, kteří dohlížejí a dávají pozor na strážné anděly. Jsou jedním druhem z devíti kůrů andělské říše zahrnující anděly, archanděly, knížectva, mocnosti, ctnosti, dominia, trůny, cherubíny a serafíny. Archandělé jsou stejně jako andělé bezpohlavní bytosti, avšak mají výraznější energie, které jim propůjčují ženský nebo mužský princip. Jsou mocnější, hlučnější a mohutnější než andělé. Září a jiskří také různými barvami podle energií, které přinášejí. Většinou jejich jména končí přípojkou – el „podobný Bohu.“ Všichni archandělé mají své jméno, zaměření, odpovídající krystal, barvu aury. Dále společně s anděly i roční období, či měsíc, ve kterém drží nadvládu, vládnoucí denní nebo noční hodinu, přiřazení živlů atd., ale o tom někdy jindy.

 

Představím vám jedny z nejznámějších archandělů, jejich zaměření, barvu aury a odpovídající krystal, který vám pomůže navázat s nimi kontakt.

Michael
odstraňuje a uvolňuje negativní energie, dodává odvahu
barva aury - královský purpur
krystal -  sugilit

Gabriel
pomáhá rodičům s výchovou dětí, ženám k početí, učitelům, spisovatelům
barva aury – měděná
krystal – citrín

Rafael
hlavní léčitel, také ochránce cestovatelů
barva aury – smaragdově zelená
krystal – malachit

Uriel
odstraňuje neschopnost odpuštění a zášť, ozařuje mysl
barva aury – světle žlutá
krystal – jantar

Chamuel
přináší mír, pomocník při nalézání toho, co hledáme nejen v životě, ale i věcí
barva aury – světle zelená
krystal – zelený fluorit

Raziel
léčí  karmické vlivy, podporuje duchovní učitele a léčitele
barva aury – duhová
krystal – křišťál

Izrael
léčí zármutek, pomáhá duším zemřelých na cestě do nebe
barva aury – bělavá
krystal – krémově žlutý kalcit

Metatron
pomáhá s indigovým a křišťálovým dětem, pomáhá také s poruchami učení
barva aury - zelené a růžové pruhy
krystal – zelenorůžový turmalín

Pokud si chcete přivolat některého z archandělů, najděte si klidné místo, můžete použít jemu odpovídající krystal, který budete držet v ruce nebo ho dáte do své blízkosti a zavolejte                                                   
jeho jméno, stačí jen myšlenkou, ale můžete jméno i přání také vyslovit nebo napsat. Můžete požádat o pomoc nejen pro sebe, ale i pro jiné. Archandělé i andělé k nám přicházejí skrze pocity, někteří slyší hlas, jiní vidí záblesky či jiskření, světlo, obraz, apod. Někteří pociťují chlad jiní zimu nebo zvláštní nepopsatelné pocity. Vyjádřete svoje přání, zahalte se do barvy aury volaného archanděla nebo nechte na sebe působit paprsek tohoto světla. Vizualizujte. Příslušnou barevnou energii vyšlete i tomu, pro koho bylo přání určeno nebo s kým souvisí. Nezapomeňte poděkovat. Archandělé pracují pro vás nezištně a s čistou láskou.

Vaše Tara