Jste zde


Andělé milují každého
astroservis

Navštívili vás někdy andělé? Mě ano a tak se s vámi chci podělit o to, co jsem o nich zjistila. 
Andělé jsou nebeští poslové, světelné bytosti, které jsou důvěryhodné a toužící nám pomoci v jakékoliv oblasti vašeho života. Andělé milují každého, neodsuzují nás, přinášejí do našeho života pouze světlo a lásku. Nic pro ně není ani příliš malé ani příliš velké, a už vůbec ne nemožné. Pomohou každému, kdo si je zavolá. Pomohou i vám, pokud si to budete přát.

 

Tak proč je nepoprosit o pomoc? Ale máme svobodnou vůli a andělé nemohou zasahovat bez vašeho svolení a bez naší víry v ně. Výjimkou jsou situace, které ohrožují váš život, a přitom ještě nenastal čas odejít z tohoto světa. Mnoho mých klientů má zkušenosti se setkáním s anděly. Některým se dostalo varování před různými nebezpečími týkajících se jejich života nebo života jejich blízkých. Ti, kdo pravidelně navazují s anděly kontakt, se ve svém životě cítí šťastnější a klidnější. Vědí, že nejsou sami, mají své strážce, kteří na ně dávají pozor.

A o co je můžeme vlastně požádat? Požádejte je o cokoliv, andělé jsou neomezené bytosti. Už stejně dávno vědí a cítí, co potřebujete.  Pozvete je k sobě a od té chvíle budou s vámi, budou vás ochraňovat a pečovat o vás s nesmírnou láskou.

Způsoby jak můžeme požádat anděly o podporu:

Myšlenkou: Požádejte v duchu své anděly o pomoc a andělé vaše myšlenky vyslyší.
Slovem: Vyslovte svou žádost zřetelně a nahlas.
Písmem: Můžete také napsat dopis, ve kterém bude ukryto vaše přání.
Představou: Představte si obraz andělů, kteří vás ochraňují třeba při jízdě autem, zkouškách, práci, záleží jen na vás.

Andělé vás jistě vyslyší, ale pak jim nezapomeňte poděkovat za pomoc, ochranu nebo vyřešení problému. Nezáleží na tom, co přesně říkáte, ale především na tom, co cítíte, protože andělé dobře vidí do srdcí nás všech a vědí, co ukrývají.

 

Vaše čarodějka Tara