Jste zde


Kdo byl tajemný Saint Germain? I.
Mgr. Michelle Zavarska

Už antičtí autoři ve svých dílech poukazovali na to, že do lidské historie často viditelně zasahuje jakási "vyšší moc". Duchovně vyspělé bytosti přinášející lidem světlo poznání se v pravé chvíli objeví vždy tam, kde je nutné zvrátit blížící se katastrofické události a potom záhadně, přesně tak jako se objevili, také zmizí. Mnohé vyslance moudrosti spojuje podle legend jedna věc - prošli tajným orientálním zasvěcením u "mistrů světla" z legendární Šambhaly (Šangrily), ukryté v lůnu himalájských hor. Ti údajně celé věky bděli nad osudem lidstva a přinášeli pokrokové způsoby myšlení do každé doby. Odtud prý přicestoval a tam se také vrátil nejtajemnější člověk novodobé historie, který v 18.-20. století položil základní kameny evropského sjednocení, oživil idey svobodného zednářství a umožnil plynulý přechod od absolutistické monarchie k osvícenství. Mudrci a šlechtici opěvovaný a uznávaný alchymista, ale zároveň i nejvíc pranýřovaný - hrabě Saint Germain.

 

Na scéně dějin se tento muž bez rodného a úmrtního listu objevil náhle podle záznamů svědků z roku 1710. Velmi dobře si na tuto okouzlující osobnost vzpomněla o padesát let později stará hraběnka de Gergy na bále Ludvíka XV., která tvrdila, že ho poprvé viděla v Benátkách, v době, kdy tam její muž působil jako velvyslanec. Na Germainův šarm a vypravěčský talent podle jejích slov nešlo jen tak zapomenout. Tehdy na francouzském dvoře způsobila při dalším setkání velký rozruch, protože jí nešlo do hlavy, že i po padesáti letech vypadá Saint Germain úplně stejně, jako by se ho stárnutí netýkalo. Hrabě to podle písemných záznamů svědkyně rozhovoru nepopřel, naopak přiznal, že je skutečně už velmi starý a rozhovořil se o písních, o kterých si tehdy s madam povídali. Ovládal prý až osm jazyků tak dokonale, že v nich nebyl cítit ani náznak cizího přízvuku. Měl úžasné znalosti sanskrtu, čínštiny a arabštiny a tvrdil, že je získal při delších pobytech v Ásii. Kromě malování hrál také na několik hudebních nástrojů a dokonce příležitostně složil také pár skladeb. Mocné tehdejšího světa upoutal zábavnými osobitými historkami ze života Kleopatry, Caesara, Augusta, Piláta Pontského, Henricha VIII. Či Marie Tudorovny, které však nebyly zachyceny v žádných knihách. Odkud je znal?


V první polovině 18. století našli stopy známého hraběte v Anglii, kde ho za podezření ze špionáže nějakou dobu věznili. Pak se objevuje ve Vídni, kde už kolovala fáma o jeho tajuplnosti a ovládání nadpřirozených schopností. Na přelomu století se dal přemluvit k cestě do Paříže a tam po boku Ludvíka XV. Na královském dvoře chvíli zůstal. S králem vedli nekonečné rozhovory o alchymii, přírodních vědách a elixíru mládí a dlouhověkosti - o tzv. alchymistickém kameni mudrců. Král mu na jeho výzkumy poskytl zámek Chambord se 440 místnostmi, kde si zřídil alchymistickou laboratoř, ve které mu údajně při experimentech asistoval samotný král. Mnozí návštěvníci francouzského dvora se o tom zmiňovali ve svých pamětech. Tak se dozvídáme, že hrabě Saint Germain byl vynikající fyzik a chemik a uměl z kamenů vyrobit drahokamy a brilianty, které mu v každém čase a kdekoliv zaručovaly dostatek všeho potřebného. Také Casanova se ve svých pamětech zmínil o neobyčejném zážitku, když viděl, jak hrabě před jeho zraky proměnil obyčejnou minci ve zlatou.


V některých dílech kdysi tajné gnózy a kabaly je možné se dočíst, že celé mistrovství původní alchymie, které pravděpodobně ovládal také Saint Germain, bylo v poznání alchymie sexuální. Pracovalo se s ní už v chrámech starověkého předdynastického Egypta a používala se například také k léčení. Šlo v ní o transmutaci sexuální tvořivé síly, kterou zasvěcenec při orgasmu neuvolňoval, ale kombinovanými praktikami opět nasával do vnitřního tělesného okruhu a uskladňoval v jednotlivých čakrách a jemnohmotnějších tělách. To umožnilo člověku probudit svou vyšší tvořivost, využití mozku na více procent, napojit se na univerzální kosmickou databanku informací či probudit paranormální schopnosti.


Alchymistický proces popisuje tuto přeměnu alegoricky utajenými pojmy, aby mu zasvěcení nerozuměli. Zjednodušeně řečeno - transformovaná životní síla skrytá ve vaječnících a varlatech způsobila akumulací změny chemických reakcí na úrovni buněk a DNA, což změnilo celkovou strukturu atomů, čímž se zvyšovaly jejich vibrace a následně také vyzařování. Tajné učení dále vysvětlují, jak tento proces přeměny fyzického těla postupně ovlivňuje vyšší jemnohmotnější energetická těla. Časem mistr dosáhl vytvoření vyšších "zlatých těl" (éterické, astrální, mentální, kauzální) až po vlastní esenciální podstatu, která si uchovala čtyři základní zlaté atomy jednotlivých těl. Ty je možné silou myšlenky záření vytvořit kdykoliv znovu to samé tělo, ale stejně tak ho i dematerializovat. Zasvěcenec se tak stává kosmickou bytostí, která si je vědoma sebe sama a kterou více neomezuje pozemský čas ani prostor. Z dějin známe více takovýchto zasvěcenců, kteří dokázali před zraky přítomných náhle ve vzduchu rozplynout své tělo a zmizet (např. mág z 1. století Apollonios z Tyany zmizel na soudním tribunále, Ježíš z hrobky, Mojžíš na hoře či celý národ starých původních Mayů). Tak získá vysoká duchovní bytost z pohledu pozemského nesmrtelnost.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.eugenika.sk