Jste zde


Staňte se Médiem za pomoci Andělů
Vladimír Münz

Na začátku května proběhl v pražském Parkhotelu certifikovaný seminář Práce média. Charles Virtue, syn známé andělské terapeutky Doreen Virtue, a jeho partnerka Tina Marie Daly přivezli  do Čech tento ojedinělý kurz, který se tady hned tak opakovat nebude a i v rámci světového turné Charlese Virtue bývá zřídkakdy na programu. Akce byla úspěšná, spokojeni byli účastníci i lektor a byl to zároveň nejpočetnější seminář Práce média, který kdy Charles vedl.   

 

Hlavním tématem byla práce média, tedy zprostředkování kontaktu s duší zesnulých. Práce média je v pojetí Charlese a Tiny činnost zaměřená zejména na proces vyléčení a uzdravení klientů, kteří někdy trpí velmi dlouhou dobu po odchodu svých blízkých. Cílem této terapie tedy není honba za senzací či zábava, ale úleva a osvobození duše. I zdánlivě krátká zpráva od zesnulého může totiž výrazně zmírnit bolest pozůstalého a zlepšit celý jeho další život. Všechna práce se navíc děje za pomoci Andělů a je tedy naprosto bezpečná.

Víkendový seminář byl nabitý energií očekávání a touhy po poznání, spojené možná na začátku s trochou nejistoty z objevování neznámého. Zkušený lektor však ujistil všechny zúčastěné, že komunikaci s  dušemi zesnulých zprostředkovávají andělé a tím ji zastřešují a zabezpečují, a všechny nejisté, že médiem se pod správným vedením může stát každý. Zároveň ale zmínil, že tato terapie je pro odvážné a silné, protože se jedná o komplexní práci s velmi křehkými a mnohdy nejednoznačnými informacemi. Komunikace s klientem a předávání informací tak může být velmi náročné stejně jako samotné spojení a komunikace s duší zesnulých.

Důraz byl také kladen na to, že v podstatě není možné, aby zpráva „shůry“ nepřišla. Jediné případy, kdy poselství nepřichází, jsou ty, kdy si médium samo „naprogramuje“, že žádnou zprávu nedostane. Záleží jen na nás, abychom se zbavili strachu z této komunikace, který nás často blokuje – tomu byla věnována převážná část prvního dne semináře. Díky meditacím a práci ve dvojicích se práce s anděly, a to zejména s archanděly Michaelem, Rafaelem a Azraelem, více a více prohlubovala. A na závěr prvního dne vedla Tina uvolňující a očišťující meditaci a doporučila účastníkům, aby požádali své anděly, ať jim pomůžou dosáhnout větší jasnosti v přijímání zpráv a zbaví je přetrvávajících obav.

Kromě teoretických pasáží tak prošli během víkendu účastníci semináře řadou praktických cvičení, zaměřených krok po kroku na poznání práce média a její postupné osvojení. Všichni měli možnost naučit se navázat kontakt s duší zesnulého a předat její vzkazy. Díky tomu již během semináře dostala řada z posluchačů mnohdy poprvé v životě příležitost znovu komunikovat s těmi, kteří z tohoto světa navždy odešli či zprostředkovat vzkaz od duší, které se zdržují v blízkosti většiny z nás.

Celý seminář byl v mnoha ohledech příjemným překvapením. V první řadě to bylo hluboké soustředění všech účastníků na práci. Dále to, že kromě očekávaných slz přinesl seminář také spoustu smíchu. Ovšem největším překvapením byla rozhodně Tina, která u nás byla letos poprvé a díky níž získal Charlesův seminář úplně jiný rozměr.

Na podzim se chystá Andělský certifikovaný program na Slovensku a společná práce Charlese a Tiny spolu s krásným prostředím Tater slibuje opět silný a očistný zážitek - Andělé na horách - Andělský certifikovaný program® (ACP) s Charlesem VIRTUE & Tinou DALY