Jste zde


Posun 15. Ledna a význam zemětřesení na Haiti
Z emailu Duše

Karen Bishop - Křídla

16. ledna 2010

Během těch mnoha let, kdy jsem psala výstrahy o energiích a v současné době Křídla, objevilo se zde jen poskrovnu významných posunů. Proces vzestupu byl navržen k tomu, aby nás posunul, abychom skrze něj expandovali, pozvedli vědomí naší planety skrze sami sebe, jeden krok v čase, tak abychom zmírnili naše nepohodlí jak jen to bylo možné. Většina tohoto procesu probíhala pomalu a soustavně. Nicméně, některé etapy našich posunů se ukázaly být zásadní a dramatické, i když se to stávalo jen zřídka kdy.

V počátečních stupních a letech první fáze vzestupu jsme mohli vidět, jak se věci podle plánu posouvají kupředu a s určitostí také vytvořily zamýšlené výsledky. Poté co se „plán“ zastavil a do určité míry selhal, tyto zamýšlené posuny už tvořily žádoucí a zamýšlené výsledky jen velmi zřídka, pokud vůbec. Energie začaly proudit, ale nikdy se neudržely. Jako vozidlo, jež s prskáním nastartuje a pak vyhasne, aniž by mohlo udělat skutečný pohyb vpřed.

Nyní, když jsme zakusili rozdělení světů a žijeme na chvíli v paralelní realitě (dokud zamýšlený proces nevytvoří všechny žádoucí změny… a to se stane), plánované výsledky se tentokrát vskutku dostaví, neboť začínáme znovu v realitě, která zajisté bude „potravou“, jež vytváří všechny naše touhy a sny.

Se vším co bylo řečeno, nová začínající energie, jež se objevila 15. ledna byla tou nejdramatičtější, jakou jsem zakusila a viděla po mnoho let. Bylo to vskutku docela fenomenální.

Slunovratem v prosinci 2009 se započal uzemňovací proces. My jsme potom procházeli procesem uzemňování se, zůstávali jsme pěkně při zemi, cvičili, chodili na procházky či túry a dokonce jsme i v důsledku větší konzumace jídla něco přibrali na váze. Taktéž jsme se spojovali s našimi pravými a autentickými já a utvářeli naše nové základny ve všech oblastech. Všechno v božském a perfektním pořádku.

Jak jsme se blížili k 15. prosinci, kdy se měsíc nacházel v novu, proběhlo zatmění slunce a Merkur pokračoval ve svém pohybu vpřed, objevily se jisté průvodní jevy. Pláč bez zjevného důvodu či alespoň pocity na brečení (z důvodu otevírání srdce na Haiti… viz níže), pocity těžkého nedostatku sebedůvěry, pocity akutního návalu horka, pocity chladu bez schopnosti zahřát se, panika, úzkost a deprese a bezesné noci doprovázené denní únavou byly jen jedny z mnoha příznaků nastávajícího posunu.

Během dne 15. ledna začala energie svůj posun, což vytvořilo chod energií obecně se projevující jako nervozita a vyděšenost pro něž není žádný zjevný důvod. Během našeho spánku z noci na 15. ledna došlo k masivnímu uvolnění. To způsobilo, že se mnoha lidem zdály velice zajímavé a odhalující sny. Došlo k tomu, že jsme byli připraveni pro pohyb vpřed… konečně se chopit našich nových směrů a masivně a intenzivně propustili minulost. Toto propouštění a konečné rozhodnutí na úrovni našich duší jsme silně prožili skrze naše sny či na našich vyšších úrovních.

Do té doby jsme se mohli cítit uvězněni… Jako kdybychom se nemohli žádnou cestou pohnout kupředu, ať už se důvody lišily u každého z nás, jako kdybychom se dusili nebo dokonce jako kdyby okolo nás byl velký tlak. Když jsme se pokusili udělat krok vpřed, skončilo to narážením či vběhnutím do někoho či něčeho, co jak se zdálo blokovalo naši cestu. Mohli jsme se cítit vmáčknutí do krabice, jež se stále zmenšovala čím dál víc. Zhmotňování či zharmonizování se s čímkoliv (kromě vytváření nových základů a uzemňování) se mohlo zdát při nejlepším marným. Byly jsme mnoha směry obklopeni vším starým, jak se naše propuštění zdálo být na obzoru, přesto však ještě zcela úplně nedorazilo.

Nyní se tak již stalo. Jako vystřeleni prakem do nového, naše okovy praskly a my se můžeme posunout do zcela nového prostoru. Jsme nyní volní a čistí. Cesta je otevřená a připravená na naše šlépěje a staré energie nás již nedrží při zemi. Navíc si teď budeme mnohem více vědomi toho, co vlastně chceme vytvořit. V minulosti jsme mohli pociťovat útržky či dokonce na chvíli vědět, ale potom se věci zahalily v mlze. Tato mlha se nyní začne zvedat a manifestace bude mnohem snadnější.

Nové energie se nás již nějaký čas pokoušejí zachytit. Jako televizní vysílání, jež se ustavičně vypíná a znovu zapíná nebo jako dvd přehrávač, kterému zamrzne obraz a poté pokračuje...dostávají se k nám nové vyšší energie, ale v pomalém stabilním procesu, kousek po kousku, jeden díl v jeden okamžik.

I my nyní budeme fungovat rozdílně. Tyto energie o vyšších vibracích, do kterých se nyní usazujeme, budou vytvářet nové a báječné způsoby bytí i manifestování, jež jsou daleko za hranicemi toho, co jsme znali v minulosti. Jak jsme se již několikrát zmínila v posledních vydání Křídel, sama jsem s novými energiemi experimentovala a to co vytváří a jakým způsobem pracují je zkrátka úžasné. V tomto směru se změní i náš rámec, neboť se potřebuje dostat do harmonie s těmito novými a vzrušujícími energiemi mnohem vyšší úrovně. Takže potom se naše stará struktura velmi změní, tak jako se mění už i právě nyní a nová struktura je něco, co mohu pouze popsat jen jako další pozemskou a za obsahem slov a že „chutná“ moc dobře.

Stručná poznámka k Haiti:
Masivní zemětřesení, jež propuklo tento týden na Haiti vytvořilo monumentální otevírání srdce planety Země. Bolest, utrpení a tragická ztráta otevřela naše srdce a posunula planetu, tlačíce ji do srdečního prostoru, odkud nyní bude fungovat. Tyto nádherné a dávající duše, jež souhlasily na úrovni svých duší stát se částí této zkušenosti, sloužily planetě neviděni již po velmi dlouhý čas. Neboť nastal okamžik, kdy byly připraveny na mnoha svých duševních úrovních odejít, souhlasily, že svým odchodem pomohou planetě vzít ji na její novou a vyšší úroveň. Haiti se stane velmi posvátným místem, jako je tomu už nyní, a tato událost vstoupí do paměti lidí na velice dlouho. Jednalo se o etapu našeho zcela nového začátku, která změní vibrace a směr našeho nového světa. Tyto statečné, neuvěřitelně milující a drahocenné duše darovaly naší planetě více, než bychom si mohli kdy představit. Pomohly planetě v posunu ke zcela novému způsobu bytí, jež zahrnuje vycházení ze srdce a pocta a úcta kterou k nim chovám já i mnoho dalších duší nelze vyjádřit obsahem slov.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen
http://www.emergingearthangels.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – přeložila Isobel Z.)

 

Zdroj: www.channeling.wbs.cz