Jste zde


Milan Ščučka otevírá novou bránu: Dopřejte si emoční svobodu
Roman Přikryl

I v dnešní době plné shonu a zdánlivé duchovní vyprázdněnosti se lze setkat s člověkem, který duchovní cestu žije naplno a každodenně. Není třeba stále vyhledávat inspiraci a poznání ve východních naukách či zahraničních lektorech. I naše země je bohatá na duchovně rozvinuté a vědomé osoby, které chtějí své poznání šířit dál. Chceme Vám zde představit Milana Ščučku, kterého těžká životní zkouška vyslala na cestu a k probuzení.  V tomto rozhovoru se dozvíte mnohé nejen o zdraví, emocích a Bohu…

 
Milan Ščučka

Milane, můžeš se nám představit a říci něco o sobě?
Jmenuji se Milan ŠČUČKA, zabývám se regresními terapiemi a technikami emoční svobody. Moje terapeutická práce v podstatě začala před 25 lety, kdy jsem měl těžkou autohavárii, při které jsem se dostal mimo své tělo a cestoval jsem tunelem času. Vědomě jsem prožíval minulé životy až do počátku stvoření. Zažíval jsem nekonečné utrpení, ale také nádherné prožitky v kulturách, které už dávno zanikly.
Uvědomoval jsem si postupný růst a uvědomění své Duše. Odkryly se mi skutečnosti, které jsem v té době nemohl nikde přečíst ani nastudovat. Toto poznání změnilo můj život. Bylo to velice vyčerpávající, neboť jsem nevěděl, co se se mnou děje. Návrat zpět do těla, do reality života, byl velice bolestivý, protože jsem měl těžký otřes mozku a zlomený krční obratel.

Jaký vliv měla autohavárie na tvůj další život?
Vnímám Vesmír a jeho Stvořitele jiným způsobem. Začal jsem komunikovat se Zdrojem, Bohem, který mi ukazuje tu nejlepší cestu. Dostalo se mi od něj velkého požehnání a daru. Mohu ovlivňovat zdravotní stav člověka. Vidím energie, se kterými mohu vědomě pracovat a usměrňovat je. Kromě toho se mi při nehodě aktivovala Tvořivá Základní Energie (TZE). Na základě těchto poznatků jsem začal uzdravovat lidi, které mohu nasměrovat na cestu bez nemocí a jiných obtíží. Začal jsem studovat psychologii a anatomii člověka, ale také jsem sám na sobě vyzkoušel mnoho alternativních způsobů uzdravování těla a ducha. Nakonec jsem si vytvořil svůj vlastní způsob a techniku, jak žít bez nemoci – tuto techniku jsem nazval RECLEARING.

Z čeho vychází tvá teorie uzdravování, na čem je postaven RECLEARING?
Reclearing vychází z myšlenky, že naše nemoci a obtíže mají kořeny v nesprávném myšlení a v zajetých omezujících modelech, které nám brání žít v úplném zdraví a radosti. Donekonečna děláme stejné nevědomé chyby a pak si stěžujeme, jak je náš život těžký. Často z toho viníme ostatní lidi a společnost. Drtivá většina lidí pak trpí strachy, alergiemi, různými chronickými bolestmi a smrtelnými nemocemi, s kterými si naše současná věda neví rady. Všechny naše vzpomínky – a tedy i stresy a traumata – jsou uloženy v našem podvědomí a buněčných strukturách a ovlivňují tak naše zdraví. Reclearing se dostává až ke kořenům buněčných vzpomínek, řeší drtivou většinu všech symptomů a následně i nemocí. Reclearing řeší i nejtěžší psychické a fyzické nemoci. Tato technika je tak jednoduchá, že si ji může osvojit zřejmě každý.

Zmínil ses, že se ti při autohavárii aktivovala TZE – co to je? Proč ses rozhodl takto jí pojmenovat?
TZE znamená Tvořivá Základní Energie a je to základní lidský energetický potenciál, kterým je vybaven každý člověk. Je alfou a omegou člověka a celého Vesmíru. Je obsažen v každé naší buňce a v každé částici Vesmíru. Na základě této energie se rozmnožuje lidstvo a rozpíná celý vesmír. TZE určuje vše, co tu je i není stvořeno. Je to inteligence, se kterou může každý komunikovat a používat ji pro své zdraví. Dává nám psychickou sílu a stabilitu. Propojuje tělo s Duší. Dává nám možnost uzdravování sebe i jiných. Ve východních kulturách je pojmenována jako Kundalini neboli Hadí síla. Evropské kultury nemají pro tuto energii jméno a vědí o ní velice málo – všechny teorie byly převzaté z Východu. Již 25 let působím jako praktický poradce pro TZE a praxe mi ukazuje, že mnoho psychických nemocí je způsobeno neřízenou TZE, která na nás může mít velice nepříznivý dopad.

Kam směřuje tvá vize?
V současné době začínám se sérií jednodenních úvodních seminářů nazvanými RECLEARING: Manifestace mysli a to nejen v Česku, ale i na Slovensku. Cílem těchto seminářů je seznámit širší veřejnost s touto novou technikou, kterou zatím nikdo nevyučuje a připravit tak dostatečný počet opravdových zájemců o její studium, které půjde do hloubky a bude rozděleno do tří stupňů zakončený certifikátem. Pevnou součástí mé práce je následné péče, která má pomoci s hladkou transformací účastníkům semináře Reclearing. Tato následná péče probíhá jako večerní setkání, které se konají jednou měsíčně a zúčastnit se jich může každý, nejen účastníci mých seminářů. Kromě toho mám připravené CD s řízenou meditací Kundalini, které bude dokončeno v květnu 2011. Meditace, která na CD zazní, harmonizuje celý čakrový systém a je zamýšlena jako podpora při práci s TZE.

V současnosti ze všech stran zaznívají slova esoterika a duchovno, co tato slova znamenají pro tebe?
Esoterika je praktický nástroj, jak chápat a prožívat Duchovno, které je v nás. Nemusíme ho proto nikde hledat – ani v Tibetu či Egyptu. Všechno to jsou jen berličky esoterických praktik. Celý Vesmír i Boha máme v sobě. Pokud mu nasloucháme, můžeme prožít skutečný život v radosti a hojnosti všeho, co do nás Stvořitel vložil.

Pro více informací o kurzech a přednáškách volejte KODAVA na telefon: 775 268 761 nebo mail: kodava@kodava.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno