Jste zde


Každý ve svém životě potřebuje anděly - Andělský seriál 4. část
Roman Přikryl

Čtenářům webu DUŠECZ.COM a ESOTERIKA.CZ přinášíme čtvrtý díl seriálu textů o Andělech a Andělské terapii, které zde zveřejňujeme každých čtrnáct dní. Tentokrát se dozvíte informace nejen o Andělské terapii a práci s Anděly, ale hlavně praktické rady a tipy Andělské práce vycházející převážně z pera Dr. Doreen Virtue, autorky bezpočtu předních knih a výkladových karet z oblasti Andělské terapie. Zároveň je tu další soutěžní otázka našeho Velkého Andělského Kvízu (VAK). Hrajeme o vstupenku na 3-denní Andělský certifikovaný program® (ACP) s Charlesem Virtue v hodnotě 11.111 Kč, pro dalších 20, které vylosujeme 1. září 2010, jsme připravili ceny s Andělskou tematikou v celkové hodnotě 11.111 Kč. Druhého kola VAKu se zúčastnilo celkem 71 soutěžících, jen jedna odpověď byla nesprávná.
Přejeme inspirující čtení a hodně štěstí v soutěži!

 

4. část – Andělé a léčení zármutku

Andělé nám mohou pomáhat nejen říci poslední sbohem našim umírajícím milovaným, ale i shledat se se zesnulými milovanými po smrti nebo pomoci převádět umírající na druhý břeh.
I když si nejste jisti, jestli opravdu dotyčného zesnulého cítíte ve své blízkosti, řekněte stejně: „Vítej. Mám tě rád/a.“ Zesnulí také často vstupují do našich snů, aby nám předali andělské léčivé vzkazy. Takové sny přesahují běžný život, září barvami a jsou plné silných emocí. Vy víte, že jsou skutečné, ale vaše nižší já se vás možná bude snažit přesvědčit, že jde pouze o výplody vaší fantazie. Ale opak je pravdou. Andělé a zesnulí bližní vstupují do našich snů s uzdravujícími vzkazy, protože vidí, že právě ve spánku jsme otevřeni jejich radám.
Velmi významné jsou také vzkazy, které posílají zesnulí milovaní, aby s jejich pomocí alespoň po smrti uzdravili nebo zlepšili vzájemné vztahy, popřípadě dokončili něco nevyřešeného. To je jeden z andělských způsobů, jak zesnulí bližní pomáhají zbavit naše duše zármutku a pocitu viny. Takové vzkazy mohou mít třeba podobu motýlů, ptáků nebo oblak zformovaných do tvaru andělů.
Když komunikujeme s našimi zesnulými blízkými a urovnáváme naše vztahy, pomáháme ulehčit jejich duším a my sami dosahujeme klidu.
Když jsme totiž extrémně rozrušeni smrtí někoho blízkého, dotyčný zůstane poblíž, aby se ujistil, že budeme v pořádku. Pokud ale nemá být naším duchovním průvodem, pak mu mnoho času tráveného s námi brání ve vlastním růstu.

Následující modlitba za vyléčení zármutku vám pomůže pocítit útěchu, kterou vám vaši milovaní a Bůh touží poskytnout. Modlitbu upravte tak, aby vycházela z vašeho srdce a odpovídala situaci, ve které se nacházíte:
Drahý Bože,
Vím, že můj milovaný zesnulý je s Tebou doma na nebesích. Prosím, abys jej opatroval a povzbuzoval svou láskou. Prosím, pošli mu další Anděly a pomoz mu, aby si v nebi zvykl, cítil se báječně a byl šťastný. Prosím, abys i mně poslal další Anděly a pomohl mi zbavit se smutku a žalu. Pomoz mi vyléčit se z pocitů tíhy, abych se mohl vrátit k životu, který by mi můj milovaný zesnulý přál. Pošli mi, prosím, z nebe znamení, abych věděl, že můj milovaný je v Tvých rukou. Amen
(Úryvek z knihy Léčení s Anděly vydané nakladatelstvím Synergie)


Charles Virtue

Co se můžete naučit na Andělském certifikovaném programu® (ACP) s Charlesem Virtue?

Nejprve bychom Vám rádi představili hlavního aktéra semináře – Charles Virtue je nejstarší syn Dr. Doreen Virtue, která vytvořila Program Andělský certifikovaný praktik® (ATP). Charles byl v kontaktu s Anděly a pod jejich vedením už od raného dětství a věděl, že jednoho dne bude učit i ostatní. Krátce po svých dvacátých narozeninách začal Charles vykládat Andělské karty. Nacházel uspokojení v tom, že pomáhal lidem a učil je, jak čistit bloky a strachy, jež většinou zabraňují slyšet Pravdivé vedení, které Andělé přinášejí. Jeho poslání bylo jasné: chtěl učit lidi, jak uslyšet svoje Anděly, rozpoznat jejich znamení a láskyplné vnitřní vedení, aby jim to pomohlo posunout se kupředu, najít a žít svůj životní záměr. Charles se zajímal o ATP® kurzy a od jejich vzniku na nich spolupracoval se svou matkou. Více než sedm let tedy pracoval po boku Doreen Virtue a byl přímým svědkem moci Andělů a jejich láskyplného vedení. Charlesovo spojení s Anděly ho vedlo k tomu, aby sdílel dary, které nám Andělé přinášejí, s lidmi po celém světě. Charles je velmi zkušený právě na poli Andělských znamení, dále vede semináře o hledání životního záměru a jeho naplnění.  Jako certifikovaný ATP® kombinuje Charles svoji přirozenou intuici se znalostmi získanými v průběhu života v těsné blízkosti andělského světa, aby nám přinesl Andělský certifikovaný program® (ACP), seminář o Práci média a spojení se zemřelými (Mediumship Class) a seminář o Životním záměru (Life Purpose Class). Charles je spolu se svou matkou autorem knihy Poselství andělů.

Andělský certifikovaný program® (ACP) má 2 hlavní cíle a to: Očistné sebeléčení, při kterém si uvědomíte a uvolníte staré bloky, strachy a emoční bolesti. Naučíte se nechat minulost za sebou, bez toho abyste ji popírali či měnili. Tato změna Vám dovolí naplno uslyšet hlasy Andělů a Božské vedení a Učení nových dovedností a technik. Naučíte se krok za krokem metody výkladu Andělských znamení za použití Andělských karet Doreen Virtue a také jak účinně pracovat a léčit za doprovodu a pod vedením mocných Archandělů.
Další témata jsou: * Naučíte se přijímat a pochopit poselství Andělů pro sebe i pro léčitelskou praxi * Porozumíte mocnostem Archandělů a tomu jak s nimi pracovat * Prožijete a naučíte se očistné a léčivé Andělské meditace * Prohloubíte práci s Andělskými kartami pro sebe i pro léčitelskou praxi * Naučíte se pracovat jako médium a díky tomu mít kontakt se zemřelými

V dalším díle se dozvíte mimo jiné o připravovaném zrodu Velkého Andělského společenství.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno