Jste zde


a Bůh řekl …
Roman Přikryl

...budiž povodeň…


Než jsem usednul k počítači, abych se s Vámi podělil o své pocity hodně jsem přemýšlel. O věcech každodenních, běžných, a pak o těch, které nám přináší život.
V roce 1997 jsem bydlel ve Frýdku-Místku. Nepamatuji se na datum, dnes jen vím, že tehdy byla středa a v našem bytě již třetí den 10 dospělých, 3 děti a dva psy. Čekali jsme tehdy zda se protrhne přehradní nádrž Šance.
Dnes uběhlo pouhých 5 let a já opět čekám na naší firmě v Praze zda za hodinku a čtvrt přijde ta stoletá voda. Bude-li pouze padesátiletá tak se evakuovat nebude…On zřejmě člověk neuteče. Před čím? Sám před sebou a před celým tím neviditelným „informačním polem“, které je všude kolem nás. Nechci se zde rozepisovat o lidstvu řítícím se do záhuby. O tom jak jsme špatní a pouze okamžité akceptování Boha nám pomůže a spasí nás. Chci se pouze společně s Vámi zamyslet nad otázkou PROČ?Vše kolem nás je fakticky pouhou energií. Stejné stavební kameny jsou součástí bytostí živých a hmoty, kterou jsme se naučili označovat jako neživou. Rozdíl mezi živým a neživým je pouhým rozdílem vibrací. Pro nás je tedy živé to, co rychleji vibruje.
Protože každý z nás je součástí téhož, jsou i naše myšlenky v tomtéž energetickém poli přístupny kterékoliv živé bytosti. Jinými slovy to znamená, že jedinec dokáže sám ovlivnit pouze zlomek ostatních bytostí. Ovšem, je-li těchto totožně smýšlejících jedinců více, podstatnou měrou se rozšiřuje dosah ovlivnitelnosti.
Celé lidstvo je již dlouhá desetiletí ovlivňováno názory a myšlenkami, které jsou současně s rozmachem masmédií poplatny určitým skupinám lidí. Je tak jednoduché zfanatizovat dav. Ovšem jaké tyto myšlenky vlastně jsou? Útlak, nesvoboda, bezpráví, války … Také jste nezaregistrovali žádná pozitiva?
Protože celé energetické pole je svoji podstatou neutrální (v rovnováze) každá masová vibrace jiného charakteru má pro něj podstatu útoku. Pole chce být v rovnováze a provede korekci. Většinou se nám lidem tyto obranné tahy nelíbí. Zemětřesení, povodně, hurikány, padající domy …
Všimněme si, že po každé takovéto korekci se lidstvo upne k charitě, milosrdenství, Bohu. Tedy k myšlenkám veskrze pozitivním. Dochází k návratu do rovnováhy.

 


Kdo tedy za vše co nás nepřívětivě zasahuje může? Ano jsme to jen mi. LIDÉCo mohu udělat já osobně proto, abych za dalších 5 let neseděl v jiném městě a nečekal zda ta voda skutečně přijde?Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí být ČLOVĚKEM. Být lidskou bytostí nejen k sobě samotnému, ale i k ostatním lidským bytostem. Fauně, flóře a celé naší nádherné planetě.Buďme lidmi. Mám Vás rád.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno