Jste zde

 

Tarot

Výklad karet na budoucnost

tarot karty
Pokud vás láká nechat si vyložit karty ale nevíte jak to probíhá co je výstupem tak se podívejte na následující řádky. Je to skutečný výklad karet pro jednoho z klientů který se zajímal o budoucnost ať už po stránce finanční tak vztahové. Jména jsem v zájmu zachování soukromí pozměnila a jinak je to doslovná kopie.Dobrý večer. Posílám slíbený výklad karet zaměřený na váš budoucí život cca do 1-2 let. Začnu vámi a tím jak vás ukazují karty a... více

Symbolika tarotu

Symbolika tarotu
Tarot je vizuální mapou vědomí a systémem jenž používá jazyka symbolů. Nabízí vhled do osobních motivů a do duchovního i profesionálního vývoje člověka. Jako mapa vědomí obsahuje Ttarot obraz veškerých lidských zkušeností a prožitků. Tyto jsou zpracovány na základě "praktického každodenního života" ale poskytují i obraz duchovního růstu tazatele. Tarot poskytuje člověku příležitost aby se prostřednictvím vnímání obrazů - symbolů - přesvědčil že... více

Psychologie a mýty tarotu

Psychologie a mýty tarotu
Tarot je z psychologického hlediska vizuálním ztvárněním psychických stavů. Čtyři karetní barvy určují úroveň vědomí: meče odpovídají mentální úrovni a ztělesňují přesvědčení ideje a způsob myšlení. Daly by se přirovnat k obrazům našich myšlenek. Poháry představují emocionální neboli citové odezvy reakce pocity a prožitky. Všechny karty pod symbolem pohárů popisují různé formy lásky a znázorňují citové stavy od pocitu štěstí a uspokojení... více

Sebepoznání s tarotem

Tarot je starobylá karetní hra která je dnes zcela novým způsobem znovuobjevována. Kdo ji vůbec nezná udělá si nejlepší představu o tom jak vykládání Tarotu funguje přirovná-li si ji k výkladu snů. V Tarotu taháme karty na kterých dostáváme obrazy a symboly s nimiž pak pracujeme podobným způsobem jako s obrazy a symboly ze svých snů. Tarot je "magií okamžiku". Žije ze setkání s náhodou ve které hraje okamžik jakožto časový moment velkou roli. Z podstaty... více

Historie tarotu

Historikové se pokoušejí objasnit původ tarotu na základě slova "tarot". Někteří se domnívají že toto slovo pochází ze starého egyptského slova Ta-rosh které znamená Královská cesta. Jiní jsou přesvědčeni že jde o anagram latinského slova rota tj. Kolo. Karty by v takovém případě symbolizovaly koloběh života a smrti. Další prosazují názor že jde o obměnu hebrejského slova Torah které znamená zákon což by mimo jiné naznačovalo i spojení s mystickým... více

Jak mohou bytosti tarotových karet ovlivnit náš život

Říká se že žijeme v dimenzi lásky a že úkolem duše která se rodí do fyzického těla je naučit se žít láskou. Všechna náboženství a filosofické i společenské směry se snaží lidem vštípit zásady správného chování každé to však dělá jinak svým specifickým způsobem. Proto lidé často tápou a hledají možnosti jak pochopit skutečné hodnoty lásky a najít tak smysl života pro svou duši. Jedna z možností jak se nechat vést výukou duchovních zákonů... více

Co je zákon příčin a následků a jak ho nalézt v tarotových kartách

Ve vesmíru vládne harmonie. Vše co se děje má svou příčinu duchovní energetickou i fyzickou. Když vyhodíme kámen směrem k nebi letí napřed nahoru pak se v určitém okamžiku zastaví a vrací se zpátky na zem. Fyzikální zákony o přitažlivosti zemského jádra mu neumožňují chovat se jinak. Ovšem tentýž děj má současně i energetickou a duchovní příčinu. Někdo musel mít určité zcela konkrétní pohnutky mysli aby vzal kámen do ruky a hodil. Naše pocity a... více

Malá arkána XVI.

49 - Kráľ ako Pustovník. Priateľstvo a spoločenstvo s Bohom. Odhadzuje všetko čo nepatrí k čistote svetla. Je to energia ohňa túžbou vystúpiť zo zeme až hore k nebesiam. Akoby rozdúchal plamene ohňa až k nebesiam. Odhadzuje všetko čo sťahuje a viaže k zemi. (Je to ako odhodlanosť k smrti s cieľom spojiť sa s Bohom 4+9=13 smrť.) Prakticky znamená silu odhodiť všetky predsudky strach a všetko čo nás uväzňuje do pevných štruktúr zeme. Je to odhodlanie prijať... více

Malá arkána XV.

47 - Bojovník ohňa ochranca pravdy bojovník spravodlivosti láska ako plameň ohňa hrdinskosť. Sila jednotlivca (indivídua) aby zmenil svet. Vyvolenosť alebo povolanosť z vyššej moci (od Boha). Bojovník ako vojak božej spravodlivosti. Nádoba božej moci. Horlivosť pre pravdu ako zapálená voda. Keď sa voda zapáli znamená to vždy dramatickú situáciu pre ochranu lásky. Kráľ pod inšpiráciou Voza nepochybne naznačuje veľmi silné až takmer agresívne energie horlivosti. Z... více

Malá arkána XIV.

45 - Morálka otec dobré meno zásadovosť sily. Kráľ pod inšpiráciou Pápeža poskytuje ochranu tradícií a čistoty mena. Ukazuje archetyp starostlivého otca ktorý dbá na výchovu a morálku na čistotu rodiny a na dodržovanie spoločenských noriem. Je strážcom čestnosti a dobrého mena rodiny. Pre nás je to pomerne vzdialená energia ale na iných častiach zeme od dobrého mena a čestnosti otca záviselo blaho celej rodiny alebo klanu. Povesť rodiny prechádzala z otca na syna... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků