logo stránky

Tvůj dar - malováno enkaustikou pro dnešní den č.30

Tvůj dar - malováno enkaustikou pro dnešní den č.30

AFIRMACE:Každý z nás obdařen jedinečným nadáním.Obvykle právě to co nás nejvíce bavíčinnost při... víceMonology - Čtvrté zrcadlení

Monology - Čtvrté zrcadlení
Malíř podzim začal kreslit do listů. Je až podivné jaká krása může být v umírání. Zrození růst a umírání jsou tři různé podoby jedné skutečnosti - Života Tvůj pohled příjemně mrazí stejně jako Stingova - "Fields of Gold". Jak rád bych navždy zmizel v propastné hlubině Tvých sametových očí. I ta největší láska může zraňovat pokud vychází z ega (Pražský hrad 9.11.1999) Dokud je proud lásky neosobní je vše takové jaké má být. Pokud však lásku... více

Nebeská harmonie člověka podle osmi paprsků zdravého života (1/2)

Úvodním článkem zamýšlíme vstoupit společně do přiblížení moudrosti Východu a převzít to co nás může jako současnou moderní společnost nejvíce oslovit a obohatit. Navazující články na toto úvodní téma budou pak postupně směřovat k tajemství energií v prostoru tedy krajině pozemku domu a samotného bytu. Přičemž si budeme všímat i těsného spojení člověka se svým příbytkem a vzájemného zrcadlení zákonitostí souvztažnosti a jednoty.Aby... více

Nové obzory - malováno enkaustikou pro dnešní den č.29

Nové obzory - malováno enkaustikou pro dnešní den č.29
AFIRMACE:Buď schopen připustit, že se kdykoliv můžeš mýlit.Buď pokorný sám k sobě i ke druhým.Jsi-li ochoten nelpět na své pravdě, život tě bude posouvat dále,bude ti ukazovat nové a nové obzory a ty poletíš výš a výš. více

Monology - O darech a darování 3. noční monolog

Monology - O darech a darování 3. noční monolog
Po celý život nás provázejí dary. Již od dětství se vyvíjí náš vztah k darům a k darování vůbec. Jako malé děti jsme se vždy těšili že něco pěkného a zajímavého dostaneme od rodičů od příbuzných a od kamarádů k Vánocům svátku narozeninám nebo za dobré vysvědčení. Postupně jsme se učili připravovat a dávat dárky našim blízkým k významným dnům. Na začátku to byla možná snaha dodržovat určité tradice které vyžadovaly k těmto dnům... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdelání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků