Být vyznavačem Krista

    Označení křesťan`` je odvozeno od Krista. Je to počeštěná podoba latinského christianus`` tedy přívrženec Kristův`` kristovec``. Toto označení nevyšlo od křesťanů samotných --- ti si původně říkali prostě svatí`` --- ale od jejich odpůrců a posměvačů. Podobným způsobem byli o šest století později muslimové poprvé označeni za mohamedány``. Avšak narozdíl od muslimů kteří označení podle Mohameda rozhodně odmítli... více

Vrchol pyramidy

www.ruf.cz     V knihkupectvích s tzv. "duchovní" literaturou se zaplňují stoly neustále přibývajícím množstvím literatury až ke stropům tyčící se regály již nestačí pojímat příval knih. Nejrůznější novodobí "mistři" nabízí spolu se svým poctivým chtěním zaručeně spolehlivou a snadnou cestu ke spáse nebo alespoň výrazné zlepšení neutěšeného stavu jednotlivce. A duch člověka pobízen tlakem doby i naléhavostí vnitřního probuzení... více

Hledání Pravdy

www.ruf.cz     Chce-li člověk nalézti zlato musí nejprve vědět to nejzákladnější: jak zlato vypadá kde ho hledat a jak ho nalézti. Spolu s tím pak musí umět odlišit zlato od jiných jemu podobných kovů. Nebude-li toto základní znát může chodit po kotníky ve zlatonosném písku a přitom s plným přesto však mylným přesvědčením vyhlašovat že zlato neexistuje. Nebo se může stát že mu jiný člověk položí na dlaň valoun ryzího zlata a... více

Mystické praktiky

    Pokud si chceme udělat názor na působení lidí v této oblasti musíme se v prvé řadě snažit procítit duchovní následky těchto činů a pouze podle toho tvořit své mínění.     Snaha o poznání života mimo hmotnost (záhrobního) zavádí od Světla mnohé lidi kteří si tento život představují všelijak ale ne tak jaký opravdu je. Přestože touží po změně po něčem jiném neodvažují se změnit své cítění jinak protože by... více

Ptolemaios, Kopernik, Kepler a další V.

      Možná si leckterý čtenář mých článků řekne že moje vyprávění o starověkých hvězdářích o Kopernikovi Keplerovi Newtonovi a podobně je sice hezké leč s astrologickou tématikou to všechno souvisí jenom velmi okrajově. Jak se to vezme.     Je dobré uvědomit si že pouze zásluhou takových učenců a badatelů jakými byli Kopernik Kepler a Newton dnes víme po jakých drahách jakým způsobem a proč se planety... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků