Na prahu nového věku I.

    Je tomu už dva roky co jeden z našich největších astrologických odborníků RNDr. Milan Špůrek uveřejnil v Regeneraci tři speciální přílohy (v číslech 1 / 1999 5 / 1999 a 8 / 1999) ve kterých se zabýval střídáním astrologických věků a problematickým očekáváním "věku Vodnáře". Se svou pověstnou systematičností a velmi fundovaně v těchto článcích podrobně vysvětlil jaký je základní princip střídání astrologických věků v... více

Čínská astrologie - Beran

Já jsem zvláštní dítě přírody věřím a jsem odměňován důvěrou. Štěstěna mi hledí do tváře. Vše rozkvétá pod jemností a něhou mé lásky. Snažím se nalézat krásu ve všem co zřím. Mám jemnou tvář a překypuji laskavostí a milosrdenstvím. JSEM BERAN Lidé narození v roce berana jsou jemní trpěliví optimističtí inteligentní aktivní opatrní a plodní. Jsou známi svou moudrostí s níž se drží zlaté střední cesty. Vždy se chovají spořádaně a... více

Čínská astrologie - Kůň

Já jsem Kaleidoskop přání. Já dodávám všemu světlo barvu a ustavičný pohyb. Já myslím vidím a překypuji energií neměnný jen ve své ustavičné proměnlivosti stálý jen ve své nestálosti. Jsem nevázaný a nezatížený světskými starostmi nespoutaný pevnými závaznými cíli. Pádím bez překážek neprobádanými cestami s nepokořeným duchem - a duší vždy svobodnou. JSEM KŮŇ Lidé ve znamení koně jsou agresivní cílevědomí a pro dosažení svého cíle... více

Ostré je nebezpečné

     Zlatý princip Stvoření zní: Jsme obklopeni archetypy nás samých aniž jim rozumíme či nikoliv. Vždyť existují jen symboly jež jsou realitou. Jde jen o to je umět číst. Astrologie a numerologie je na tom založena. Často stačí znát číslo mobilu dotyčného a už víme co je zač. Jsou i jiné metody například typologie.     Její praktickou a velmi jednoduchou pomůckou jsou symboly tvarů zejména skutečnost že ostré tvary mají vždy... více

Čínská astrologie - Had

Má je moudrost věků. Já držím klíč k tajemství života. Rozsévám své sémě na úrodnou půdu a pečuji o ně s věrností a vůlí. Můj pohled je pevný můj upřený zrak neměnný. Odhodlaný neústupný tajemný a nevyzpytatelný kráčím vpřed svým stálým nezadržitelným tempem. Pode mnou je pevná země. JSEM HAD Lidé narození v roce hada působí tichým pomalým až pasivním dojmem. Uvnitř v nich však hoří plamen činorodosti tvořivosti lásky a zájmu o... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků