Jste zde


Tarot - svět

karta

  Je třeba přijmout nový životní cyklus, který začíná na vyšší úrovni a s vyššími cíly. Plného rozvoje dosáhneš pouze žitím v souladu se zájmem celku a nejvyššího dobra, v souladu s kosmickými silami.