Jste zde


Cigareta - neblahý fenomén naší doby III. - vlivy psychické a duchovní
Jaroslava Kuchtová

Psychická (mentální a emocionální) závislost se překonává mnohem hůře, než závislost fyzická. Nikotin se dá různě vykompenzovat a tělo si na něj nakonec dokáže odvyknout úplně. Ale odnaučit se zvládat bez cigarety všechny situace, které předtím samozřejmě provázela, to už je tvrdší oříšek. Vyžaduje skutečně velké odhodlání. Často s sebou nese nutnost změnit svůj dosavadní způsob života od základů - ne každý si plně uvědomuje, co všechno s sebou toto tvrdé odříkání může najednou přinášet …

Odolávat tabáku v restauraci, kde všichni známí kouří a každému pokusu přestat se jen škodolibě vysmívají je určitě mnohem těžší, než když se začneme věnovat třeba sportu či nějakému tvořivému koníčku a stýkat se s nově smýšlejícími lidmi.

Současně s tím je nutné projít určitým psychologickým školením o sobě samém, které dokáže všechny tyto "kuřácké" situace monitorovat a správně vyhodnocovat. Otázky "proč si zapaluji ve společnosti, proč musím kouřit hned po ránu, u kávy, proč kouřím, když jsem nervózní či rozrušený, znuděný anebo smutný, proč nevím, co s rukama, když mluvím s lidmi? atp". atd. jsou nutným základem pro hlubší pochopení těchto naučených rituálů. Většinou si lidé vůbec neuvědomují, kolik jich existuje a jak hluboce je v sobě mají zakořeněny - to přichází teprve až v průběhu samotného odvykání a může to vést k rychlému vzdání se svého předsevzetí přestat kouřit. Neměli bychom se nechat vyděsit …

Jen tehdy, když si je všechny začneme jasně uvědomovat, můžeme se začít zbavovat závislosti i na této úrovni. Sebereflexe zde ale musí být naprosto upřímná a většinou se neobejde bez nejrůznějších podpůrných prostředků, jejichž spektrum sahá od zápisníčku, kam si poznamenáváme své postřehy, potíže a nutkání, přes náhražky v podobě žvýkaček a bonbónů, cvičení mentální i fyzická, která slouží jako odvedení pozornosti a posílení vůle až k odborným terapeutickým, především psychologickým, relaxačním a meditačním tréninkům a jejich speciálním pomůckám (léčba odvykáním stresované psychiky zvukem, obrazem, barvou - například lahvičky a esence aura-somy). Často totiž naše osobní vůle potřebuje plánovitě a zkušeně podpořit od druhého člověka.

Zdravé sebevědomí by mělo mít jednoznačně mnohem silnější kořeny, než jsou ty cigaretové, nebojme se tedy pohlédnout do tváře našim slabostem, strachům a všemožným nedokonalostem. Vítězství nad sebou samým je jedním z nejsladších a rozhodně za to stojí. Dosáhly jej už tisíce lidí, tak proč ne i právě Vy?

Nejnovější trendy všech vyspělých států jednoznačně směřují k nekouření a v rozvrstvení jejich společnosti už je dobře známo, že kuřáci se zde v současnosti rekrutují z řad lidí méně vzdělaných, méně inteligentních a sociálně méně přizpůsobivých. Obdobný vývoj této problematiky proto je možné očekávat v budoucnosti i u nás.

Duchovní rovina není v současné době většinou lidí vědomě akceptována - svět by totiž rázem vypadal jinak. Museli bychom být na sebe mnohem přísnější a to se nám samozřejmě nechce. Každý náš čin, dokonce i každičká myšlenka ba i ten nejslabší záchvěv emoce, vyvolává zcela adekvátní reakci a neměli bychom se nechat mýlit tím, že třeba není hned viditelná. Je to tak zvaný zákon příčiny a následku, který nezná výjimek - vektory ve fyzice jsou toho přesnou obdobou a je to tak jednoduché, že to může pochopit úplně každý. Potom nezbývá nic jiného, než začít se chovat ve všech směrech správně a pozitivně a i cigaretu jednou provždy zahodit.

Lidé se diví, proč například někdy trpí nevinné děti, když se narodí třeba s nějakou vrozenou vadou - zní to sice velice tvrdě, ale je to často jen následek jejich předchozích nesprávných činů z minulých vtělení. Jen nauka o reinkarnaci může poskytnout správný pohled na vesmírnou Spravedlnost…jinak budeme mít stále zcestný a zoufalý pocit, že žádný Bůh neexistuje. Proč by přece jinak nechal trpět nevinné…?

Vědomí, že každý má přesně to, co si zaslouží, nás samozřejmě neopravňuje k nepomáhání, nečinnému odsuzování kohokoliv atp. - koneckonců někdy může být utrpení jen zkouškou odvahy a víry toho kterého člověka - naopak, je to vždy i důvod k rozvinutí našeho pochopení, soucitu, odpuštění a ochoty chtít být druhým lidem prospěšný Ale poukazuje také na to, že nesprávnému chování nikdy nikdo neunikne, ať už si o tom osobně myslí cokoliv.

Toto poznání by měli lidé uvažovat také v tom případě, kdy si myslí (a má to svou selskou logiku), že nekuřáctví planetu tak jako tak nezachrání, pokud ji i nadále budou ničit tuny spalovaného průmyslového odpadu. Vědomí, že ve Vesmíru dochází vždy nejen ke společenskému, ale i k osobnímu vyrovnání je proto zásadní - není tedy jedno, zda jeden jediný člověk přestane kouřit - zlepší si tak alespoň svůj osobní osud, a to není málo…Navíc tak alespoň pomáhá tvořit nový a prospěšný společenský trend boje proti závislostem a na duchovní úrovni posilovat i onu tolik potřebnou ideu. Už jen samotná ochota přestat kouřit a opakované pokusy o to, byť i dočasně neúspěšné, se z tohoto hlediska hodnotí velice, velice kladně. Proč to tedy alespoň nezkusit? Proč to nezkoušet znovu a znovu?

Člověk stejně nakonec jen přijde na to, že prostřednictvím cigarety bláhově zaháněl nedostatek skutečného smyslu svých činů a svého života obecně. Poznatky o sobě samém z tohoto tvrdého usilování vyplývající bývají sice zpočátku poněkud nelichotivé až smutné, ale stojí rozhodně za to - protože právě na základě jejich uvědomění jsme teprve schopni určit si cíle nové a ryzejší. Teprve potom začneme náš obdivuhodný Vesmír s jeho neselhávající zákonitostí konečně lépe chápat a současně s tím se v něm i jako obyčejní lidé cítit doopravdy dobře a plnohodnotně. A bude to na nás vidět. Přeji mnoho štěstí v tomto usilování nám všem…
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Jaroslava Kuchtová

Zaměření: Ezoterická .kancelář pro rozvoj osobnosti
Astrologie, Aura - soma, Filozofie Advaita, Meditace, Numerologie, Relaxace, Tarot

Kontakt: Ovčí Hájek 2159
158 00 Praha 5 - Stodůlky
776 692 260
astro.aura.sweb.cz

Web: http://astro.aura.sweb.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více