Jste zde


Cigareta - neblahý fenomén naší doby - část I.
Jaroslava Kuchtová

Lidé jsou povětšinou velmi slabí tvorové. Vlastně vždy v historii lidstva existovaly nejrůznější "berličky", jejichž prostřednictvím se jednotlivci snažili dostát diktátu svého společenského zařazení a nárokům z něj vyplývajících, bez ohledu na to, jakou daň za toto své počínání nakonec zaplatí. Ať už to byly opojné lektvary, rostlinné a posléze i chemické drogy, alkohol anebo tabák ve všech svých podobách, vždy se ve své podstatě jednalo o nutkavou snahu vylepšit nějak svou existenci, jejíž bída a prázdnota byla takto dětinsky zakrývána nejen před vnějším světem, ale hlavně před sebou samým.

Ačkoliv nyní žijeme v době nejmodernějších počítačových technologií a pokoušíme se pokořit už i okolní vesmír, ani dnes tomu není jinak. Naopak. Veškeré závislosti na omamných prostředcích všeho druhu stále rychleji expandují a stávají se tak smrtelným nebezpečím generací současných, ale i těch, jež budou následovat. Myslet si bláhově, že genové vybavení lidstva tím zůstane nijak nezasaženo, není opět nic jiného, než útěkem před tvrdou tváří reality. Fakt, že kouření propadají už i docela malé děti, hovoří sám za sebe.

Tato problematika je nejen veskrze celospolečenská, ale navíc postihuje lidskou komunitu na mnoha, ne-li snad, domyšleno až do detailů, na úplně všech jejích úrovních - ať už vlivem přímým či nepřímým. Dotýká se nejen lidského zdraví čistě fyzického, duševního - psychického a duchovního, ale souvisí i s veškerou společenskou komunikací a činností, do níž spadá samozřejmě i oblast výroby, zaměstnanosti, obchodu a financí. Protože i zde k nesmírné lidské škodě v současné době plně platí "peníze až na prvním místě"… zisky tabákového průmyslu a procento populace profitující z výroby a prodeje cigaret nejsou bohužel nijak zanedbatelné. Lidé mají na tomto poli práci dokonce hned dvakrát: poprvé, když drogu společnosti nabízejí a podruhé, když se pokoušejí ji zbavit jejího negativního vlivu. Farmaceutický průmysl vydělávající ve velkém nejen na odvykacích, anti-nikotinových kůrách, ale především na lécích a péči poskytované nemocným způsobených právě kouřením, je toho nyní nejmarkantnějším úkazem. Nezůstane ale jen u něj.

Vlevo plíce zdravého člověka - vpravo kuřáka

Toto téma se postupně výrazněji dotkne mnoha oborů výzkumu, zdravotnictví, školství, všeobecného vzdělávání, reklamy, pracovního trhu atp. atd. Naprosto každá z těchto oblastí lidského působení má svým specifickým způsobem s fenoménem cigarety co do činění a zasloužila by si samostatnou, odbornou a fundovanou kapitolu.

Jeden příklad: Když vyspělé státy nedají rozvojovým zemím jinou možnost uživit se, než je pěstování a prodej tabáku, pak je to skutečně velmi smutné. Pak je to také i silně politická záležitost a my se jen můžeme tiše stydět za to, koho že to máme ve svých nejvyšších vládních kruzích. A dokud nebude měřítkem lidské a tedy i politické úspěšnosti a respektu morální kodex a nikoliv ostré lokty, známosti a peníze vydělané jakýmikoliv prostředky, dotud se na této úrovni ani nikdy nic podstatného nezmění. Proč vlastně existuje třeba poslanecká imunita? Neměli by tito zástupci lidu žít naopak spíše podle daleko přísnějších pravidel než řadový občan…? A neměli by s úplnou samozřejmostí jít nám, obyčejným lidem, ve všem příkladem? Jen stěží můžeme od politika-kuřáka (a navíc je to možná jeho zdaleka ta nejmenší slabost) požadovat, aby se osobně zasazoval o výraznou změnu na tomto poli.

Potíže vyplývající z masového užívání této drogy nakonec také až k politice skutečně chtě nechtě povedou, protože již nebude jiné cesty jak co nejcíleněji a nejšířeji působit na všechny závislé a postižené. Zde se z cigaretových pro a proti vždy odehrávají velké, nadnárodní obchody a skvělé příležitosti ke zlepšení vlastní kariéry. Pokud toto daná osoba povede nyní tím správným směrem, lze jí jen blahopřát, ačkoliv to, že mimo nové pracovní příležitosti bude prostřednictvím prostředků přidělovaných jednotlivými ministerstvy na zlepšení situace nepřímo přispívat také řadový občan, tedy i sám poškozený, tedy my všichni, je samozřejmé. Zde je také první krok k možnosti plnějšího uvědomění si odpovědnosti každého z nás - naprosto každý svými vlastními, byť jen omezenými silami, můžeme a musíme v tomto ohledu ve svém okolí, byť jen v tom úplně nejbližším, mnoho změnit.

Každá revoluční myšlenka musí nejprve uzrát v myslích dostatečného počtu lidí, aby se její síla mohla projevit i hmotnou formou - tedy realizovanou změnou. Na jemnohmotné úrovni bytí se tím doslova stvoří potřebná energie k uskutečnění této nové ideje. Dokud se tak nestane, je šance na viditelný úspěch vždy jen mizivá. Proto první, a také tou nejdůležitější, vlaštovkou je změna názoru (tedy změna či posun lidského vědomí) týkající se dané problematiky a jeho pronikání do širokých mas veřejnosti všemi dostupnými prostředky. Nápad zrozený například na serveru www.retezlasky.cz onou první vlaštovkou bezpochyby je - zbývá jen pokračovat se stejným nadšením a odhodláním, s jakým začal! Přání hýčkané s dostatečnou silou a s trpělivostí se potom nemůže neuskutečnit.

Předchozí slova byla v podstatě ale jen pouhým úvodem k tomu, čím bych výbornou myšlenku této protikuřácké kampaně sama za sebe mohla alespoň trochu podpořit. Tedy několik hledisek k cigaretové závislosti z mého osobního pohledu - z pohledu člověka, který si mimo jiné také mnoho uvědomuje, k jakým cílům bylo lidstvo na Zem povoláno a také to, jak k nim má stále ještě jen daleko a daleko.Pokračování příště.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Jaroslava Kuchtová

Zaměření: Ezoterická .kancelář pro rozvoj osobnosti
Astrologie, Aura - soma, Filozofie Advaita, Meditace, Numerologie, Relaxace, Tarot

Kontakt: Ovčí Hájek 2159
158 00 Praha 5 - Stodůlky
776 692 260
astro.aura.sweb.cz

Web: http://astro.aura.sweb.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více