Jste zde

 

Zdraví

Multiminerálová dávka

Minerálů sice nepotřebujeme tolik jako vitamínů ale jsou stejně důležité. Některých minerálů je zapotřebí opravdu jen velmi malé množství ale jejich nedostatek by se brzy viditelně projevil na našem zdraví. Železo vápník hořčík fosfor mangan draslík sodík a zinek jsou ty nejdůležitější z minerálů které naše tělo vyžaduje v průběhu celého života. Jsou obsaženy zejména v zeleninových šťávách která vás rychle dají do... více

Závislost na čokoládě

Čokoláda může při nadměrném požívání vést k závislosti. Lidé s velkou touhou po sladkém čokoládovém pokušení se nazývají anglicky chocolate cravers. Podle Melindy Hemmelgarn z Missourské univerzity je na čokoládě v USA závislých 40% žen a 15 % mužů. Čokoláda často slouží jako náhrada za pocity. Kdo byl v dětství často čokoládou odměňován za dobré výkony ve škole či za způsobné chování při smutku či strachu jí konejšen může též v dospělosti... více

Dyslexie

Děti které při výuce čtení a psaní obtížně rozeznávají písmena a slova jsou postiženy dyslexií. Jde o poruchu učení která do jisté míry postihuje asi jednu osobu z deseti. Jedné pětadvacetině populace způsobuje závažné potíže. Za jednu z hlavních příčin se považuje dezorganizace mozkových buněk v oblasti řečových center. Dyslexii lze u dětí diagnostikovat v pátém nebo šestém roce po nástupu do školy kdy učitel zpozoruje jejich obtíže při čtení... více

Zármutek

Na každého z nás někdy přijde tzv. zármutek. Zvláště ohrožení jsou starší lidé kteří musejí čelit nejen smrti životního partnera ale vyrovnat se i s vlastními zdravotními problémy a ztrátou soběstačnosti dalším zdrojem negativních emocí. Příznaky Nepříjemný duševní stav zapříčiněný závažnou událostí Tendence utápět se v otázkách Pocit viny zlosti podrážděnosti a nervozity Příležitostné živé představy např. o návratu toho koho jsme... více

Jak dosáhnout štěstí, pohody a úspěchů.

Často se ptáme sami sebe proč jeden člověk žije šťastně v bohatství a blahobytu jde od úspěchu k úspěchu těší se obdivu i úctě ostatních a je stále zdravý.  Druhý  žije neúspěšně je plný smutku nejistoty strachu žije v chudobě a je často nemocen. Ten kdo hledá problémy a chyby v sobě začíná s myšlenkou a jasnou představou svého cíle. Dosahuje konkrétní řešení a úspěch. Žije šťastně v bohatství a blahobytu. Jde od úspěchu k... více

Lidské hříchy

Jsou dva hlavní lidské hříchy ze kterých vyplývají všechny ostatní: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli vyhnáni z ráje pro lhostejnost se nevracejí zpět. Možná ale je jen jeden hlavní hřích: netrpělivost. Pro netrpělivost byli vyhnáni pro netrpělivost se nevracejí. Franc Kafka Tak jako se netrpělivost v nynějších podmínkách lidského žití ihned zmocní každého proniknutí světla a zhmotní je do strnulého díla v prostoru a čase tak to byla také... více

Osobnost terapeuta

Na našich stránkách se hodně věnujeme psychickým stavům člověka a psychoterapii která klientům a pacientům pomáhá na jejich cestě za lepší pohodou a životní harmonií.  Dnes bych Vám chtěla přiblížit osobnost terapeuta úskalí jeho práce a profesní hodnotu jeho snažení. Osobnost terapeuta má z hlediska psychoterapie také obecné a specifické vlastnosti. Obecnými vlastnostmi rozumíme ty které podle různých výzkumů pozitivně ovlivňují terapeutický... více

Zlato pro zdraví

Patříte- li mezi obdivovatele zlata a rádi se ozdobíte nějakým šperkem z tohoto kovu vězte že to není jen marnivá paráda či symbol bohatství jak si někdo může závistivě myslet ale že jde i o pozitivní ovlivnění a energizaci vašeho organismu. Zlatě zářivá vibrace tohoto kovu nám pomáhá najít smysl života a současně jej v praktickém životě v plné míře naplnit. V rovině duchovní nás podporuje v meditaci ve vytrvalosti skromnosti a v oddané lásce k Bohu... více

Jak si udržet stálou kondici, aktivitu a vitalitu

Žijeme v době  nejen ekonomické ale i duševní krize. Proto se často ptáme jak si udržet stálou kondici aktivitu vitalitu a trvalé zdraví. To je otázka našeho každodenního života. Je hodně informací a knížek o cvicích způsobu dýchání a meditaci ale tělo nám chátrá a jsme pořád nervózní a nemocní. Snažíme se žít zdravě a přejít na nový životní styl nejde nám to. Kde je to tajemství když víme že všechny problémy a nemoci jsou odrazem našeho... více

Stresory v mezilidské komunikaci

Nosiči sociálního stresu mohou být různí lidé kolem nás. Někdy to je tím že se chovají způsobem který nám nevyhovuje.  Často kritizují moralizují kárají nebo naopak manipulují či se uzavírají do sebe a nemluví. Stresovou situaci mohou vyvolat lidé kteří: Mají nepříjemný výraz tváře – mračí se jsou bez mimiky Stále uhýbají před pohledem druhých. Dívají se  jinam otáčejí se Stále se omlouvají vysvětlují ujasňují Snaží  se v nás... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků