Jste zde

 

Náboženské organizace

Náboženské směry - Christian Science

Ve spojení s Božím duchem spatřují členové Křesťanské vědy možnost léčit nemoci a zachraňovat lidi. Jejich zakladatelka Mary Baker-Eddy (*1821 - +1910) načrtla r. 1875 nauku o "duchovním léčení" poté, co byla sama vyléčena z těžké nemoci intenzivní četbou bible. Podle učení sekty je tělo pouhou iluzí lidského myšlení, a proto je třeba se při nemoci modlitbou dopídit svého duchovního nitra, a tím se zbavit obtíží.   Zpět více

Náboženské směry - Charismatické hnutí

Jeho východiskem bylo náboženské hnutí uvnitř protestantismu v Kalifornii, kde se r. 1960 farář D. Benett domníval, že přijal křest Ducha svatého. Hnutí lze od r. 1966 pozorovat i v katolické církvi. Křest Ducha bývá provázen darem jazyků a je dále předáván vkládáním rukou. Hnutí nezakládá jako letniční hnutí nové obce, ale působí v jednotlivých církvích.   Zpět

Náboženské směry - Buddhismus

Asijské světové náboženství bylo pojmenováno podle svého zakladatele Buddhy Siddhárty Gautamy. Podle jeho vlastních slov nebyl on sám původcem této víry nýbrž jen znovuobjevitelem prastarých zapadlých pravd. Buddhismus skutečně pramenil ze spirituálního protihnutí vůči bráhmanismu asi kolem r. 600 př. Kr. Právě učení z znovuzrození a o karmanu jsou součástí indické víry přesto však nenachází buddhista osvobození od utrpení ani v mechanických ritech... více

Náboženské směry - Antiochijská škola

Tento proud raného křesťanství je nazýván podle tehdejšího hlavního města Sýrie Antiochie na Orontu. Zvláštní pro antiochijské pojetí které bylo v protikladu k alexandrijské škole byla "doslovná" věrnost slovnímu znění Písma svatého (viz bible) které bylo ve víře přijímáno jakožto božsky inspirované. S tím byl spojen zvláštní zřetel k historickému obsahu bible a vážné přijímání Ježíšova lidství. Za hlavní představitele antiochijské školy se... více

Náboženské směry - Apokryfy

Biblické knihy mimo kánon které se částečně těší u Židů i křesťanů velké vážnosti i když se nepokládají za "svatá písma". Apokryfy často vykreslují příběhy a jiné motivy kanonických knih detailnějším způsobem a uspokojují touhu věřících po vědění. Některé novozákonní apokryfy však církev zavrhla a dala do souvislostí v bludnými naukami (viz hereze). U apokryfů Nového zákona jde o "chybná" evangelia (evangelium Egypťanů... více

Náboženské směry - Adventisté

Náboženská společnost má svůj původ v hnutí velkého probuzení v USA v 19. století.Farmář William Miller (*1782 - +1849) věřil že pomocí výkladu bible lze předpovědět nový příchod Kristův. Tato událost byla vypočítána pro rok 1843/44. Když se předpověď nesplnila vedlo to k odštěpením z nichž vznikli mj. Svědkové Jehovovi. Většina příslušníků různých skupin hnutí se pod vedením Jamese Whita (*1821 - +1881) spojila v Adventisty sedmého dne (1860)... více

Náboženské směry - Zen

Původ této školy buddhismu leží v Číně kde nese jméno Čchan (meditace) které odpovídá japonskému zen. Kolem r. 520 ho založil Bódhidharma (japonsky Daruma) pocházející z jižní Indie. Vlastní historie Zenu však začíná teprve u šestého patriarchy Chuej-nenga (*638 - +713). Z různých škol Čchanu se po r. 1000 prosadily trvale dvě; jednak sekta Lin-ťi (sekta Rinzai) jednak sekta Chaotung (sekta Sotó). Jestliže škola Chaotung se zdá se svou meditací tichého... více

Kdo to byl Buddha?

    Za tisíce let co dějiny Země píší lidé našlo se mnoho samozvaných proroků a domnělých spasitelů. Jen slabá hrstka byla těch jejichž víra a jejichž učení bylo tak silné že přetrvalo do dnešních časů. Jedním z mužů kteří za své životní pouti zanechali opravdu velmi silný duchovní odkaz byl bezesporu Buddha zakladatel náboženství k němuž se dnes hlásí na celém světě okolo čtyř set miliónů lidí - buddhismu... více

KMB

    Chodci všech vyznání kteří se ráno 6. ledna vydají do práce spatří tu a tam na veřejích známý nápis K+M+B 2002 poselství že Kašpar Melichar a Baltazar opět po roce navštívili a požehnali tento dům. Chodci kteří prožívali Vánoce v Obci křesťanů však budou mít ještě čerstvě před očima jiný obraz --- písmena K M B nad vánočním oltářem zvěstujícím Boží zjevení a mír na Zemi. A tu možná některému z nich vytane otázka... více

Oběti krvelačné modly

     Tisíce zbytečně poražených zvířat a hořící hromady jejich těl to jsou obrazy které již po několik měsíců provázejí evropské dění. Ve snaze najít vhodná slova mluvili komentátoři těchto událostí občas o hekatombách zabitých zvířat`` nebo o zvířecím holokaustu``; sotvakdo z nich přitom tušil významovou hloubku takovýchto označení --- hekatomba`` i holokaust`` jsou totiž odborné výrazy z náboženské praxe... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků